Kardinál Sarah: Človek na kolenách je mocnejší ako svet

Kardinál Sarah: Človek na kolenách je mocnejší ako svet
Keď Boh volá, žiada niečo radikálne! On ide pritom až ku koreňom. Milí priatelia, my nie sme povolaní byť priemernými kresťanmi!

Ľudia tu na Západe chcú byť slobodní, na nikom závislí. Mnohí si myslia, že porušuje ich dôstojnosť, ak niečo príjmu. Myslia si, že vždy vedia, kam smerovať. Preto je teraz aj tak veľa požiadaviek obnoviť Cirkev, ktoré zodpovedajú veľmi svetsky poznačeným predstavám synodálnych zástupcov – mylná cesta, ako ukazuje tento príspevok. Je to výťah z prednášky kardinála Saraha po návšteve vyhorenej katedrály Notre Dame v Paríži 25. mája 2019 v chráme Église Saint François-Xavier v Paríži.

Bez najmenšieho zaváhania vám hovorím: Vy chcete obnoviť Cirkev? Tak musíme padnúť na kolená! Chcete tú nádhernú katedrálu, ktorá je chrámom, znova postaviť? Klesnite na kolená! V prvom rade je katedrála miestom, kde ľudia kľačia. Katedrála je miesto, kde je Boh prítomný v Najsvätejšej sviatosti. Najdôležitejšou úlohou je znovu objaviť zmysel adorácie! Strata zmyslu pre poklonu Bohu je pôvodom všetkých požiarov a kríz, pre ktoré sa tento svet a táto Cirkev stále na ceste len potáca.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00