Katechéza pre deti na Slávnosť všetkých svätých

Katechéza pre deti na Slávnosť všetkých svätých
Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00