TOP

Každý pokrstený je poslaný hlásať evanjelium

Pokrstení a pozvaní je heslo Mimoriadneho misijného mesiaca, ktorý vyhlásil pápež František na október 2019. Ako sa môžeme stať misionármi bez toho, aby sme niekam museli vycestovať? Ako podporovať misionárov? Je finančná pomoc tá najpotrebnejšia? Závisí účinnosť ohlasovania misionárov aj od nás?

Viac o misijnom poslaní, ktoré sa týka všetkých pokrstených kresťanov, povie saleziánsky provinciálny delegát pre misie Štefan Kormančík SDB, misijná dobrovoľníčka Veronika Rendeková a Elena Caunerová FMA z medzinárodnej misijnej organizácie VIDES.

 

 

Predchádzajúce diely a bonusové videá si môžete pozrieť na saleziánskom youtube kanáli.

Tlačenú brožúrku Viera do vrecka s názvom Ovocie misií od autora Štefana Kormančíka SDB nájdete na donbosco.sk.Komentáre