TOP

Kde hľadať pomoc po spontánnom potrate?

Ženy, ale aj muži zasiahnutí potratom vo svojom utrpení nemusia zostať sami. Na Slovensku je niekoľko možností, kde môžu nájsť pomoc.
RÁCHELINA VINICA

Pomocnú ruku podáva napríklad projekt Ráchel ako služba emocionálneho a duchovného uzdravenie pre ženy i mužov, ktorí sú zrazení so skúsenosti potratu – spontánneho aj umelého. Tento projekt zahŕňa poradcov, psychológov, sociálnych poradcov, lekárov, duchovných otcov, ktorí sú školení v tejto tematike. Trauma, ktorú potrat spôsobil, zanecháva veľa zranení, výčitiek, bolesti, ale Ráchelina vinica im dáva nádej na uzdravenie. „Boh k nim prostredníctvom Cirkvi vystiera ruku vo svojom nekonečnom milosrdenstve. Tento projekt je pomocnou rukou pre tápajúcich, ktorí túžia vrátiť svoj život ‚do normálnych koľají‘ a nájsť zmierenie medzi nimi, dieťaťom a Bohom, a tak môžu znovu prežívať pokoj duše,“ píšu na svojej stránke.

Samotný terapeutický program Ráchelina vinica má korene v roku 1994. Theresa Karminski Burke, PhD., doktorka psychológie, po niekoľkých rokoch skúseností so ženami s postabortívnym syndrómom zostavila publikáciu Ráchelina vinica: Psychologická a duchovná cesta pre postinterrupčné uzdravenie, ktorá zahŕňa konkrétny obsah pre poradcov. Ponúka aj formát pre víkendové duchovné obnovy pre ľudí zranených z potratu. Podľa skúseností je to veľmi efektívny proces, prebiehajúci v desiatkach krajín po celom svete. „Cesta uzdravenia je pre každého jedinečná. Na tej ceste sme my len sprievodcami. Máme mapu a dokážeme ukázať smer, ale je to vlastná cesta každej osoby a len ona sama je jediným odborníkom. Boh ju povedie uzdravovaním takým spôsobom, aký je vhodný len pre ňu,“ povedala zakladateľka projektu.

Program Ráchelina vinica je určený matkám, otcom, súrodencom, príbuzným, zdravotníkom poznačeným hlbokou bolesťou zo smrti dieťaťa (detí), ktorá bola spôsobená potratom. Tento odborný program prepája duchovný a psychologický aspekt. Skrze svetlo Božieho milosrdenstva a tento program nachádzajú novú nádej a tiež obnovenie rodinných vzťahov.

Kontakt: www.rachel.rodinabb.sk; rachel@rodinabb.sk; 0911 911 794

 

PORADŇA ALEXIS

Poradňa Alexis poskytuje poradenstvo nielen v prípade neželaného tehotenstva, ale aj pre tých, ktorí trpia následkom spontánneho či umelého potratu. „Základné sociálne poradenstvo poskytujú poradkyne aj okoliu tehotnej ženy – jej partnerovi, rodičom či iným príbuzným, priateľom a podobne,“ hovorí Zuzana Straková z Alexis. Psychologické poradenstvo poskytujú mailom, telefonicky, cez Skype či osobné stretnutie. „Poradenstvo je anonymné a bezplatné, aby sa pomoc dostala ku každej žene, ktorá ho potrebuje. Keďže však poradňa funguje aj z finančných darov, každá takáto podpora je srdečne vítaná. Možnosti podpory nájdete na našej stránke,“ pokračuje Straková.

Začiatkom tohto roka začala Poradňa ALEXIS svojpomocné podporné skupiny pre ženy po spontánnom potrate, ktoré sú však kvôli pandémii dočasne zastavené a realizované online. „Podporná skupina je ideálnym doplnkom poradenstva, pretože sa v nej členovia zdieľajú s podobnou životnou skúsenosťou. Poskytujú si podporu, navzájom sa do budúcna inšpirujú,“ dodáva Straková.

Kontakt: www.alexisporadna.sk; poradna@alexisporadna.sk; 0911 350 200, 0917 350 200

 

FEMINA

Centrum konkrétnej pomoci Femina poskytuje okrem iného aj pomoc pri realite umelého potratu, nasmerovanie na odborné sociálne, psychologické či ďalšie poradenstvo. Ponúkajú aj anonymné poradenstvo cez čet na svojej webovej stránke. Klientky či klienti sa na nich môžu obrátiť telefonicky, mailom alebo aj osobne. Fungujú v Leviciach, Snine, Prešove a onedlho otvoria aj novú poradňu v Trenčíne.

„Z praxe vo Fóre života sme zistili, že ak sa žena ocitne v ťažkej životnej situácii, je to prevažne komplex ďalších súbežných problémov. Naša pomoc spočíva v prvom rade v tom, že si vypočujeme jej problém. Niekedy sme jediné, ktorým sa dokážu zveriť. Potom navrhneme klientke konkrétne riešenie alebo riešenia. Ona sa však musí sama rozhodnúť, čo bude pre ňu najlepšie. A my ju potom sprevádzame a pomáhame jej. Zabezpečíme odbornú pomoc, ak potrebuje (konzultáciu s gynekológom, právnikom, sociálnym úradom a podobne), alebo sprostredkujeme finančnú alebo hmotnú pomoc,“ vysvetľuje Anna Siekelová z Feminy.

„Z niekoľkoročných skúseností vieme to, že je pre ženu dôležité, aby sa i sama mala v úcte. Preto už niekoľko rokov vyučujem metódy prirodzeného plánovania rodičovstva, ktoré sú v súlade nielen s našimi hodnotami, vedeckými poznatkami, ale plne rešpektujú dôstojnosť ženy. A z praxe môžem potvrdiť, že ženy, ktoré žijú tento životný štýl, sa nerozhodnú pre potrat. Myslím si, že je veľmi dôležitá správna prevencia a výchova. Aby sa vôbec nemuseli vykonávať umelé potraty, ale chrániť každý počatý, nenarodený život,“ dodáva.

Femina je projektom Fóra života, o.z. Každý rok Fórum života spolu s partnermi organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti (2. novembra), počas ktorého si spomíname na deti, ktoré sa nemohli narodiť.

Kontakt: www.centrumfemina.sk; femina@forumzivota.sk; 0903 983 983

 

Skúsenosti žien z projektu Ráchelina vinica.

Brožúrka Konečná stanica Nádej od Zuzany Strakovej s užitočnými informáciami po spontánnom potrate.

 Komentáre