KDH: Výzvy neprihlásiť sa pri ščítaní k vyznaniu sú za čiarou

KDH: Výzvy neprihlásiť sa pri ščítaní k vyznaniu sú za čiarou
Bratislava, 9. február 2021 – Výzvy neprihlásiť sa k náboženskému vyznaniu nemajú čo hľadať v kampani pred sčítaním obyvateľstva. Sčítanie je štatistická záležitosť a odpovede by mali zodpovedať skutkovému stavu, aby sme vedeli, aké Slovensko je a nie, aké si ho želajú autori iniciatív či marketingoví experti. Upozorňuje na to podpredseda KDH Marián Čaučík.

Pred aktuálnym sčítaním obyvateľstva sa objavili verejné iniciatívy, ktoré vyzývajú ľudí, aby sa neprihlásili ku konkrétnej cirkvi. Ich cieľom je, aby bol finančný príspevok štátu pre cirkvi a náboženské spoločnosti čo najmenší. “Okrem iného sme aj svedkami bilbordovej kampane, ktorá nielen propaguje sekularistickú iniciatívu, ale obsahuje zjavné dezinformácie,” zdôrazňuje Čaučík v súvislosti so sloganom kampane “Boli by ste radšej, keby vaše dane išli do zdravotníctva? Označte bez vyznania na sčítaní obyvateľov 2021.” Podľa podpredsedu KDH ide o jednoznačné zavádzanie.
Tým, že sa niekto neprihlási k náboženskému vyznaniu, nezíska viac peňazí pre svoje zdravie alebo do zdravotníctva,“ vysvetľuje Čaučík. Práve cirkvi podľa neho často poskytujú v mestách a obciach sociálne služby seniorom a chorým, ako aj paliatívnu starostlivosť v podobe hospicov či ďalších potrebných služieb.
Novela zákona o financovaní cirkví bola v roku 2019 prijatá v NR SR po dlhoročnej diskusii a širokým konsenzom a odráža spoločenskú vôľu v parlamentnej demokracii. Znova otvárať túto tému považujem za nevhodný krok,” uviedol predseda KDH Milan Majerský. Štát každoročne podporuje všetky cirkvi na Slovensku vo výške radovo v desatinách percent štátneho rozpočtu.
Zotázňovať opakovane finančný príspevok pre cirkvi či už zo strany politických strán alebo sekularistických organizácií považujeme v situácii rastúcej krízy dôvery občanov k inštitúciám za veľmi nešťastné kroky, ktoré rozdelenie našej spoločnosti iba prehĺbia,” uviedol Marián Čaučík s tým, že výsledky sčítania budú mať reálne dopady na životy občanov na najbližších 10 rokov.
Okrem iného z nich vyplynie výška podielových daní pre obce a následne výška finančných prostriedkov na školy, škôlky, parky, kultúru alebo centrá pre seniorov. “Výsledky sčítania ovplyvnia aj život národnostných menšín či fungovanie cirkví a náboženských spoločností,“ uzavrel Čaučík.

Foto: Archív MČ

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00