Keď aplikácie pomáhajú modliť sa

Keď aplikácie pomáhajú modliť sa

Internet, mobil či aplikácie. Niekedy zatracované, mnoho ráz užitočné. Jednoducho povedané – dobrý sluha, ale zlý pán. Môžu nám však byť užitočné aj v duchovnom živote?

Biblia (YouVersion) – Android, iOS

Nenahrádza síce fyzickú knižnú verziu, ale je skvelé mať ju stále po ruke. Aplikácia YouVersion prináša okrem mnohých prekladov a Svätého písma aj možnosť vyznačiť si obľúbené verše, vytvoriť obrázky s biblickými citátmi, ale aj čítať konkrétne plány na rôzne témy (modlitby, strach, uzdravenie, nádej…). Zároveň môžete svoje obľúbené verše i plány zdieľať so svojimi priateľmi.

Keď aplikácie pomáhajú modliť sa

Breviár – Android, iOS

Liturgia hodín, ktorú sa modlia prevažne kňazi a zasvätení, ale aj mnohí laici, sa vďaka svojej hymnovej a žalmovej skladbe teší veľkej obľube. V tejto aplikácii nájdete plnohodnotnú verziu kňazského breviára so všetkými modlitbami počas dňa.

Keď aplikácie pomáhajú modliť sa

Ignaciánsky examen – Android, iOS

Ignaciánske spytovanie svedomia nie je štandardným, aké poznáme zo spovedných zrkadiel. Umožňuje nám pozrieť sa na prežitý deň – poďakovať za všetko dobré, odpustiť za všetko zlé a nachádzať Boha, ktorý je prítomný v našom každodennom živote. Aplikácia vás prevedie krok za krokom celou modlitbou. Nájdete v nej viacero druhov examenu: tradičný; Examen sociálnych sietí; Som pripravený dnes umrieť?; Môj vzťah s Bohom, s blížnymi a so sebou; Vďaka, Bože, za…, odpusť mi, pomôž mi! – a mnohé ďalšie, stačí si vybrať.

Keď aplikácie pomáhajú modliť sa

Katechizmus – Android, iOS

Niekedy sa možno obávame siahnuť po hrubej knihe Katechizmu Katolíckej cirkvi, no táto aplikácia nám to uľahčí. Nájdeme v nej prehľadne jednotlivé časti Katechizmu, môžeme sa začítať práve do toho, čo hľadáme, alebo ísť rad radom.

Keď aplikácie pomáhajú modliť sa

Liturgické čítania – Android, iOS

Každodenné čítania, ktoré denne počúvame na svätej omši. Umožnia nám ľahko a jednoducho sa pripraviť na svätú omšu, hoc aj cestou do kostola. Bonusom je aj životopis svätca daného dňa. Uvažovať, rozjímať nad Svätým písmom nám umožní aj aplikácia Lectio divina – tiež obsahuje denné čítania, ale aj zamyslenia na daný deň a rovnako aj lectio divina (t.j. rozjímavá kresťanská metóda čítania Svätého písma) na daný deň.

Keď aplikácie pomáhajú modliť sa

One Minute Pause – Android, iOS

Ide o anglickú aplikáciu, ktorá je slovenskému čitateľovi známa vďaka knihe Vezmi si svoj život späť, ktorú napísal John Eldredge. Umožňuje nám zastaviť sa niekoľkokrát počas dňa najprv na minútu, potom na tri, päť či desať. Príjemná hudba a jednoduché slová vovádzajú do modlitby a umožňujú zastaviť sa uprostred ruchu každého dňa.

Keď aplikácie pomáhajú modliť sa

Pútnik – na ceste k svätosti – Android, iOS

Táto aplikácia ponúka napríklad rôzne pobožnosti (krížové cesty, novény…), modlitby (aj strelné), modlitby svätého ruženca, rady pre každý deň na cestu k svätosti, perly múdrosti od svätých a ďalšie.

Keď aplikácie pomáhajú modliť sa

Spevníky

Vynikajúcou pomôckou pre hudobníkov a spevákov sú aj rôzne spevníky, ktoré sú dostupné ako aplikácie. Ako prvý spomeniem Worship Leader – spevník (Android, iOS). Obsahuje veľkú databázu rôznych kresťanských piesní vo viacerých jazykoch, jazyk si viete predvoliť. Nechýbajú ani akordy, ktoré sa dajú transponovať. Môžete si vytvárať vlastné zoznamy piesní – napríklad na jednotlivé liturgické obdobia, konkrétnu svätú omšu či chvály. Z mládežníckych piesní nájdeme ešte napríklad Emanuel spevník (Android)či Saleziánsky spevník (Android).

Keď aplikácie pomáhajú modliť sa

Nechýba ani Spevník JKS (Android, iOS) – kde sú všetky piesne z Jednotného katolíckeho spevníka. Sú rozdelené podľa jednotlivých liturgických období či príležitostí. Praktickou možnosťou je aj jednoduché priblíženie textu, ktoré môže byť nápomocné najmä starším používateľom.

Keď aplikácie pomáhajú modliť sa

Zamyslenia – Android, iOS

Obľúbenou aplikáciou sú aj zamyslenia na každý deň. K dispozícii je na každý deň čítanie zo Svätého písma, modlitba, zamyslenie či krátky príbeh, myšlienka na deň, večerný príbeh, večerná modlitba a spytovanie svedomia. Môžete si nastaviť aj pripomienku, aby ste na modlitbu nezabudli.

Keď aplikácie pomáhajú modliť sa

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00