Keď Boh prichádza v tichu noci

Keď Boh prichádza v tichu noci
Niekto sa rád modlí ráno alebo večer, iný radšej venuje osobnej modlitbe a stretnutiu s Bohom čas v noci, keď celý svet navôkol spí. K takémuto nezvyčajnému času pre modlitbu nás pobáda aj sám Ježiš. „V tých dňoch vyšiel Ježiš na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom.“ (Lk 6, 12) Čím je nočná modlitba taká výnimočná a prečo by sme jej mali tiež venovať svoj čas?

Noc je časom, keď Boh prehovára k človeku mimoriadnym spôsobom. Čítame o tom aj v Prvej knihe proroka Samuela: „Héli pochopil, že chlapca volá Pán. A Héli povedal Samuelovi: ‚Choď, ľahni si. A ak ťa bude zasa volať, povedz: Hovor, Pane, tvoj sluha počúva!‘“ (1 Sam 3, 9)

Pre dušu človeka je až bytostne dôležité niekedy sa stiahnuť do samoty, ticha, intimity s Bohom. Potrebuje to každý jeden z nás. Odstrihnúť sa od hluku tohto sveta, vypnúť všetko okolo seba, prísť pred svojho Boha a počúvať, lebo práve vtedy on hovorí – v tichu.

Nočné modlitby sú naozaj výnimočné a mohli by sme ich nazvať aj takzvanými „bojovnými modlitbami“. Práve preto nám Cirkev ponúka napríklad v Adventnom období možnosť veľmi obľúbených skorých ranných rorátnych svätých omší alebo celonočných eucharistických adorácií. Vyjsť z pohodlia teplej postele do tmavej – a niekedy mrazivej – noci a venovať tento čas Pánovi, to má veľkú cenu a obeta z našej strany určite stojí za to!

 

Ostaňte tu a bdejte so mnou…

Charakteristická črta nočného bdenia a modlitby je známa napríklad u rehole trapistov. Tí svoje tradičné nočné ofícium začínajú niečo po tretej hodine v noci. Po ňom nasleduje polhodinová osobná modlitba a lectio divina. V takúto nočnú hodinu prinášajú obetu a modlia sa za tých, ktorí napríklad nemôžu spať, alebo za ľudí, ktorí práve v noci zomierajú, a za tých, na ktorých nikto nemyslí. Okrem rehole trapistov je známa i Kongregácia sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho v Bratislave. Sestry v nej denne venujú značnú časť svojho času spoločnej i osobnej modlitbe, rozjímaniu a adorácii pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou a tak odpovedajú na Ježišovu výzvu: „Smutná je moje duša až na smrť, ostaňte tu a bdejte so mnou!“ (Mt 26, 38) V noci zo štvrtka na piatok konajú adoráciu na pamiatku Ježišovej smrteľnej úzkosti.

Čiže modlitba ešte v noci – či už uprostred nej, alebo zavčas ráno – má mimoriadnu hodnotu. Hovorí o tom aj sám žalmista: „Uprostred noci vstávam a zvelebujem ťa za tvoje spravodlivé výroky.“ (Ž 119, 62) Na druhej strane nás upozorňuje pred útokmi Nepriateľa i svätý Peter vo svojom prvom liste: „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.“ (1 Pt 5, 8) Aj don Dolindo Ruotolo na jednom mieste vo svojich spisoch hovorí, že mnohí kňazi sú v očistci preto, lebo zanedbali hodnotu modlitby v noci. Neapolský svätec bol známy tým, že vstával zavčasu – už pred treťou –, aby sa mohol modliť v tichu a pokoji noci.

 

Modlitba Korunky Božieho milosrdenstva o tretej v noci

Jeden obľúbený kresťanský citát hovorí: „Modlitbou nestrácame čas, ale problémy.“ Pamätám si, keď nám náš bývalý otec duchovný často vravieval o sile modlitby počas nočnej adorácie Ježiša v Eucharistii. Práve vtedy sa totiž človek musí zaprieť a niečo obetovať. A priznajme si, teplo postele a pokojný spánok v takúto neskorú nočnú hodinu veru nie je málo. Na podobný modlitebný experiment som sa v októbri minulého roka odhodlala aj ja. O tretej hodine v noci, keď sa všetko navôkol ponorilo to ticha a tmy, som sa doma vo svojej izbe začala modliť Korunku Božieho milosrdenstva. Únava, samozrejme, robila svoje, ale takého nočné stretnutie s Pánom stálo za to. Mesiac október som teda (skoro) každú noc trávila v krátkej modlitbe a stretnutí s Ježišom. Výsledkom toho všetkého bol naozaj požehnaný čas, na ktorý som sa zakaždým tešila.

Pozývam dnes aj teba k znovuobjaveniu toho čara nočnej modlitby. Možno sa budeš musieť zaprieť a obetovať pohodlný spánok, ale ver tomu, že čas strávený s Bohom pri modlitbe nie je nikdy premárneným časom, práve naopak. Boh má určite veľkú radosť z toho, že čas s ním ti je prednejší než tvoje telesné potreby. Ver, že on tento čas a jeho plody neskôr mnohonásobne požehná.

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00