TOP

Keď sa anjeli starajú o svojich svätých

Mať anjela za „kamaráta“ nie je vôbec zlé. Strážni anjeli nás zrejme aj ako blízkych kamarátov berú, veď nás majú na očiach celé dni, roky. Ale vieme ich brať za pomocníkov aj my? Pozrime sa na niektorých svätcov, ktorým sa darilo byť v blízkom kontakte s anjelmi.

Zrejme všetci dobre vieme, že aj Panna Mária a svätý Jozef mali skúsenosť s anjelmi. Nevieme viac, poznáme len príbehy z Písma. Prišli či prisnili sa im a odišli. Ale podľa rôznych záznamov vieme, že boli svätci, ktorým sa anjeli zjavovali aj celý život.

Pri utrpeniach

Svätý páter Pio z Pietrelciny mal svojho anjela strážneho ozaj ako verného priateľa. Už od detstva si s ním rozumel a pomáhal mu. Dokonca mu slúžil aj ako tlmočník, ktorý mu pomohol preložiť list z francúzštiny. Už od rána spolu chválili Boha. „Niekedy v noci, keď zavriem viečka, vnímam, akoby dokonca nadvihol závoj a naraz sa predo mnou rozprestiera Raj. S touto víziou spím s blaženým úsmevom na perách, v hlbokom pokoji, očakávajúc môjho malého priateľa z detstva, kým skoro ráno príde a zobudí ma a potom sa spoločne modlíme na potechu našich sŕdc,“ spomínal páter Pio. Jeho anjel mu pomáhal aj pri utrpeniach či útokoch zlého.

Nezabudne ma požehnať

Aj o svätej Gemme Galgani je známe, že vedela vnímať anjelov vo svojom živote. A to takmer vždy. Sama si robila zápisky do svojho duchovného denníka, kde sa píše, že ju jej anjel strážny nikdy neopúšťa. „Nie je odo mňa oddelený ani na minútu. Ak sa s ním mám rozprávať, modliť alebo urobiť niečo iného, vždy mi to ukáže.“  Píše, že ju neopúšťal ani v slabostiach, nedostatkoch, neprestával ju chrániť, učiť a dával jej múdre rady. „Každý večer ma nezabudne požehnať, ale mi aj vyčíta alebo na mňa kričí, keď je to potrebné.“

Podľa knihy Svätá Gemma Galgani ho svätica dokonca nielen videla, ale mohla sa ho aj dotýkať a rozprávať sa s ním ako s priateľom. Videla ho s rozprestretými krídlami alebo ako kľačiaceho, keď sa spolu modlili. Počas rozhovoru s anjelom nič nevnímala a necítila, iba jej krásne žiarili oči. Viedli spolu skôr jednoduché rozhovory o bežných veciach a prežívaniach. Ochraňoval ju, dokonca sa zviditeľnil, aby jej robil spoločnosť, keď mala ísť potme sama z kostola.

 

Radca a pomocník

Od detstva bol anjel strážny blízky aj blahoslavenej Anne Kataríne Emmerichovej. Vizionárka s ním akoby cestovala, bral ju na rôzne miesta. Vedela ho dokonca poprosiť, aby on išiel niekam, kde to bolo podľa nej potrebné. Viedol ju k modlitbe za duše trpiacich a ona ho posielala k ich strážnym anjelom. Radil jej, čo má povedať ľuďom, ktorí za ňou chodili. Chránil ju od zla vo chvíľach útoku.

Úctu či blízkosť anjelov vnímalo mnoho ďalších svätých či blahoslavených. Don Bosco hovoril, aby sme volali na svojho anjela strážneho: „Chce ti pomôcť oveľa viac, ako ty dokážeš pomôcť hocikomu. Ignoruj diabla a neboj sa ho. Trasie sa a uteká pri pohľade na tvojho anjela strážneho.“ Rovnako ho odporúčal volať pri telesnom či duchovnom smútku, aby prišiel na pomoc.

Aspoň im poďakujme

Aj svätý Ján Maria Vianney radil iným: „Ak si v stave, že sa nedokážeš modliť, ukry sa za svojho anjela strážneho a nechaj ho modliť sa namiesto teba.“

Svätá Katarína Sienská už ako šesťročná mala prvé mystické zážitky, keď videla anjelov strážnych, ako chránia ľudí pred zlom.

Svätá Faustína tiež videla svojho anjela a počula jeho hlas. V ťažkých chvíľach sa k nemu modlila, prosila ho o pomoc. Vtedy sa objavil a upokojoval ju, aby sa nebála. Viditeľne ju sprevádzal až do domu, aby jej zlí duchovia neublížili.

Takto by sme mohli nájsť mnoho iných príkladov. Možno si povieme, že to znie príliš neuveriteľne až rozprávkovo. Bežne to takto nevidíme ani nepočujeme. Na svojich anjelov strážnych si zrejme iba občas spomíname. No môžeme byť povzbudení z príkladov svätých. A snáď si aspoň niekedy uvedomíme, že sú pri nás a za ich starostlivosť im poďakujeme.

 

Komentáre