Keď sa Eucharistia stáva mäsom a krvou

Keď sa Eucharistia stáva mäsom a krvou
Eucharistia je tým najväčším darom pre náš život. Aby nám Pán potvrdil tento dar, keď tomu máme problém uveriť, po celom svete máme rôzne eucharistické zázraky. Priblížime si niektoré z nich.

Keď sa Eucharistia stáva mäsom a krvou

Lanciano v Taliansku

Ide o najznámejší eucharistický zázrak, ktorý sa odohral v Taliansku. Uskutočnil sa už približne v roku 700, keď sa v talianskom Lanciane veľká premenená hostia zmenila na mäso a víno na krv. Vtedy tam stál Kláštor sv. Legonziana, ktorý patril mníchom svätého Bazila, dnes je pomenovaný podľa patróna svätého Františka z Assisi. Prečo sa však tento zázrak vôbec udial?

Istý baziliánsky mních mal pochybnosti o skutočnej prítomnosti Ježiša Krista v Eucharistii. V modlitbe prosil o pomoc, obával sa, že stráca aj svoje povolanie. Nepridávali mu k tomu ani herézy, ktoré sa v tom čase objavovali vo svete. Raz začal slúžiť svätú omšu pre ľudí z mesta, zrazu sa roztriasol a zbadal, že hostia sa premenila na mäso a víno na krv. Vtedy zvolal: „Ó, šťastní svedkovia, ktorým sa Boh, aby zmaril moje pochybnosti, zjavil v Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Poďte, bratia, a obdivujme Boha, ktorý je tak blízko nás. Za týmto telom a krvou je náš najmilovanejší Ježiš Kristus.“ Svedkovia zázraku začali plakať, kajať sa a ďakovať za tento dar.

Táto úcta sa rozšírila do ďalších dedín. Hostia bola pripichnutá na drevené brvno, aby sa neskrútila ako sušené mäso – Ježiš bol tak znovu ukrižovaný. Zázrak však nebol samoúčelný. Kňazova viera bola obnovená a aj pútnici začali prichádzať do Lanciana, aby si uctili premenenú hostiu. Zázrakom je aj to, že bez akýchkoľvek konzervačných látok sú hostia – mäso a víno – krv stále prítomné v relikviári.

V roku 1574 testovali mäso a krv a zistili, že päť kúskov zrazenej krvi má rôznu veľkosť a tvar, ale akokoľvek ich kombinovali, vždy mali spolu rovnakú hmotnosť (napríklad jeden kúsok vážil ako päť kúskov). Vedecké skúšky, ktoré boli vykonané v roku 1970, 1971 a 1981, potvrdili, že neexistuje pochybnosti o skutočnosti tohto zázraku, ide o časť srdcového svalu a krvnú skupinu AB.

Keď sa Eucharistia stáva mäsom a krvou

 

Sokółka v Poľsku

Ide o nedávny eucharistický zázrak v poľskom mestečku. Vo farskom Kostole sv. Antona dňa 12. decembra 2008 kňazovi, ktorý podával sväté prijímanie veriacim, spadla jedna premenená hostia na zem. Kňaz ju zodvihol a vložil do misky s vodou, aby sa rozpustila. Avšak po niekoľkých dňoch zbadal, že hostia sa nielenže nerozpustila, ale objavili sa na nej červené škvrny. Vedecké skúmanie potvrdilo, že časť hostie sa nevysvetliteľne premenila na organické tkanivo srdcového svalu človeka v kŕčovom stave – v okamihu smrti.

Ľudia sem začali vo veľkom počte prichádzať, mnohým tento zázrak posilnil vieru, udiali sa tu aj mnohé zázračné uzdravenia a mesto Sokółka sa stalo pútnickým miestom.

Keď sa Eucharistia stáva mäsom a krvou

 

Florencia v Taliansku

V ďalšom talianskom meste sa udiali až tri eucharistické zázraky. Prvý sa stal 30. decembra 1230, keď kaplán kláštora benediktínok slúžil svätú omšu v Chráme sv. Ambróza a po prijímaní, keď čistil nádoby, tam v kalichu zostalo pár kvapiek premeneného vína. Píše o tom aj historik Villani: „Nasledujúceho dňa sa našla v tomto kalichu živá krv… a videli to rehoľníčky, duchovní i občania Florencie; krv z kalicha vliali do krištáľovej ampulky a dodnes sa ukazuje ľudu s hlbokou úctou.“ Skutočnosť zázraku dosvedčili aj iní významní historici. Zázračná krv je dnes uchovávaná v umeleckej monštrancii.

Druhý zázrak bol uskutočnený 24. marca 1595 na Veľký piatok v Chráme sv. Ambróza. Pri svätej omši na hlavnom oltári jedna svieca iskrou zapálila celý objekt pri oltári svätého hrobu. Všetci začali hneď hasiť vzniknutý požiar. Dôležité bolo zachrániť aj Najsvätejšiu sviatosť oltárnu. Jeden kňaz zachránil kalich s veľkou hostiou, ale v tom zmätku vrazil do schránky s niekoľkými hostiami pre prípadné sväté prijímania pre chorých vo vnútri tabernákula. Schránka padla na zem a vypadlo z nej šesť hostií, ktoré sa rozkotúľali po zemi. Keď uhasili požiar, našli šesť nedotknutých hostií, ktoré boli len zhnednuté od nadmernej teploty, stenčené a zlepené. Vystavili ich k adorácii a potom ich uzavreli do striebornej schránky. Keď ich v roku 1618 prehliadol florentský biskup, našiel ich neporušené a nariadil, aby ich uzavreli do malého relikviára. Aj v roku 1907 potvrdili, že sú neporušené. Tento chrám sa nazýva aj Svätyňou Eucharistie.

Tretí zázrak sa uskutočnil len v nedávnej minulosti – 23. mája 2003, keď sa premenená hostia v monštrancii zmenila na plátok mäsa, ktorý mal na sebe viditeľné písmená alfa a omega.

Keď sa Eucharistia stáva mäsom a krvou

 

Alatri v Taliansku

Starobylému mestu Alatri patrí katedrálna Bazilika sv. apoštola Pavla, kde je uložená relikvia zázraku, ktorý sa nazýva „stelesnená hostia“. Tento zázrak sa udial v roku 1228. Kúsok hostie, ktorý sa premenil na mäso, má tvar tmavej guľôčky v sklenenej trubičke, ktorá je dlhá štyri centimetre a má priemer jeden centimeter. Umiestnili ju do relikviára v katedrále. O tomto zázraku hovorí aj pápež Gregor IX. v bule Frtaternitatis tuae z roku 1228. V bule sa píše: „Isté dievča stratila svojho chlapca. Zdôverila sa jednej žene, ktorá sa zaoberala mágiou, a tá jej poradila, že milého získa späť, keď premenenú hostiu rozpustí vo vode a dá ju vypiť tomu chlapcovi. Preto na radu tejto ženy, keď z rúk kňaza dostala Najsvätejšie telo Kristovo, ponechala si ho v ústach a v prvom priaznivom okamihu si ho schovala do šatky. Tam o tri dni neskôr našla to isté telo, ktoré pôvodne dostala v podobe chleba, premenené v mäso. Obe ženy toto ponížene priznali.“

Relikvia bola však v roku 1700 poškodená, keď chcel vtedajší biskup darovať kardinálovi Cybovi časť vzácnej stelesnenej hostie, ten ju zas daroval rímskemu chrámu a dnes po tomto kúsku nie sú žiadne stopy. Zvyšok relikvie je uchovávaný v katedrále v Alatri.

Keď sa Eucharistia stáva mäsom a krvou

 

Buenos Aires v Argentíne

Kňaz Alejandro Pezet slúžil večer 18. augusta 1996 svätú omšu v katolíckom kostole v obchodnej časti Buenos Aires. Na konci rozdávania svätého prijímania k nemu prišla žena a povedala mu, že v zadnej časti kostola je na svietniku vyhodená hostia. Kňaz šiel na uvedené miesto, kde zistil, že hostia je špinavá a nemôže ju použiť. Preto ju vložil do nádobky s vodou a uložil do svätostánku. Keď 26. augusta otvoril svätostánok, zistil, že hostia sa premenila na krvavú substanciu. Biskup diecézy – Jorge Bergoglio – nariadil zázrak odfotografovať. Na fotografiách vidno, že hostia sa premenila na krvavé mäso a výrazne sa zväčšila.

Spočiatku to držali v tajnosti. Keďže hostia nepodliehala rozkladu, v roku 1999 ju dal kardinál Bergoglio vedecky preskúmať. Skúmania potvrdili, že ide o skutočné ľudské telo a krv a sú v nej prítomné ľudské DNA. Vedec, ktorý hostiu skúmal, vyhlásil: „Skúmaný materiál je čiastkou srdcového svalu, ktorý sa nachádza v stene ľavej srdcovej komory v blízkosti priehradiek. Tento sval zodpovedá za srdcové sťahy. Nesmieme zabúdať, že ľavá srdcová komora vháňa krv do všetkých častí tela. Srdcový sval je v stave zápalu, keďže sa v ňom nachádza veľa bielych krviniek. Znamená to, že toto srdce žilo vo chvíli odoberania vzorky. Tvrdím, že srdce žilo, pretože biele krvinky odumierajú mimo živého organizmu – potrebujú ho, aby ich oživoval. Ich prítomnosť preto naznačuje, že srdce žilo vo chvíli odoberania vzorky. Ba čo viac, tieto biele krvinky prenikli do tkaniva, čo poukazuje na skutočnosť, že toto srdce trpelo – napríklad ako niekto, koho veľmi bili po hrudníku.“

Prvý mesiac po zázraku bola hostia uchovávaná v nádobe s vodou a tri roky v nádobe s destilovanou vodou, až potom ju začali skúmať. Avšak štandardne by biele krvinky tkaniva, ktoré bolo ponorené vo vode, prestali existovať v priebehu niekoľkých minút. Táto skutočnosť sa nedá racionálne vysvetliť.

 

Relácia v TV LUX Eucharistické zázraky

 

Zdroj informácií a snímok: www.saletinirozkvet.webnode.sk

 

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00