TOP

Keď sa vás dotýka Boh

Obrátenie v našom každodennom živote

Obrátenie. Pripisujeme ho spravidla iba neveriacim, ktorí stretnú na svojej ceste životom Boha a uveria mu. Ale… nemal by sa Boh dotýkať každodenných dní a životov aj nás veriacich? Čo znamená obrátenie v našom živote? Aktuálne téma prináša svedectvo, pohľad na to, čo sa môžu obrátení naučiť od tradičných veriacich, rozhovor s kňazom a kapucínom Petrom Vicianom. Prečítate si tiež svedectvá obrátenia františkána pátra Gabriela a hudobníka Daniela Launera.

 

Komentáre

v Slovo+ od začiatku (2013) Vyštudoval saleziánske Gymnázium Jána Bosca v Šaštíne-Strážach. Napriek trom rokom štúdia žurnalistiky na Katolíckej univerzite (a súbežne práce pre Katolícke noviny) „nedobojoval“ vysokoškolský titul a ostal hrdým maturantom. Zatiaľ.  Je autorom desiatich knižných rozhovorov v edícii Inšpirujúci, ďalších dvoch knižných rozhovorov a je tvorcom dvoch titulov – príbehov farára Kuffu.  S manželkou založili v roku 2006 Púť zaľúbených v Šaštíne a sedem rokov viedol tím organizátorov. V roku 2013 založil projekt Slovo+ a vydavateľstvo BeneMedia. Narodil sa v deň, keď František z Assisi založil svoj rád. Možno aj preto mu sú jeho príbeh a jeho snaha prinášať evanjelium sympatické. Chcel by prinášať Slovo nielen cez Slovo+. S manželkou a deťmi (rád) žije v Piešťanoch. Dobre sa tiež cíti v Porte, Ríme a Jeruzaleme. Má rád oškvarkové pagáče, slovenskú hudbu a taliansku kuchyňu.