Kedy sa z chlapca stáva muž?

Kedy sa z chlapca stáva muž?
Hovorí sa, že vetu: Kedy už konečne dospeješ?! si neraz pomyslí o niektorom z dospelých mužov každá žena. Je dokonca vedecky potvrdené, že mužský mozog dospieva neskôr. Dovŕšenie osemnástky a občiansky vo vrecku nie sú zárukou dospelosti alebo, lepšie povedané, zrelosti. Kedy a ako sa teda z chlapca stáva skutočný muž? O svoj názor a skúsenosti ohľadom mužskej iniciácie a zrelosti sa podelil psychológ Peter Hvorka (40).

Počuli ste už pojem mužská iniciácia? Možno sa vám pri ňom vybavia rôzne šialené rituály. V niektorých kmeňoch musia chlapci napríklad preskakovať stádo kráv, zoskočiť z tridsaťmetrovej veže s lianou obviazanou okolo členkov či nabrať odvahu, zaťať zuby a svoju ruku strčiť do akejsi rukavice plnej projektilových mravcov – ich uštipnutie je označované za najbolestivejšie spomedzi všetkých druhov mravcov a bolesť z neho cítite následne po celých dvadsaťštyri hodín. Vďaka Bohu, že žijeme v civilizovanej krajine, poviete si. A to som schválne nevybrala tie drastickejšie spôsoby… Aj takto v niektorých kmeňoch pristupujú ku skúške, ktorá prevedie chlapca zo sveta detí do sveta dospelých. Je však mužská dospelosť iba o zvládnutí nejakej výzvy?

INICIÁCIA JE PROCES AJ RITUÁL

Psychológ Peter Hvorka vysvetľuje, že na pojem iniciácia môžeme nazerať z dvoch neoddeliteľných pohľadov. V širšom význame ide o dlhodobý proces separácie a zrenia, v užšom význame je to rituál alebo udalosť, ktoré završujú určitú fázu tohto procesu. Iniciačný rituál bez predošlého procesu zrenia je však nefunkčný a zbytočný. Význam iniciačného rituálu by mal byť predovšetkým v tom, že pri jeho správnom prevedení si účastník uvedomí vlastnú premenu a otvorenie sa novej fáze života.

Mužská iniciácia je v poslednej dobe populárna aj u nás na Slovensku a stále viac sa o nej hovorí a píše. Organizujú sa rôzne pobyty a stretnutia, kde mladí muži majú za úlohu plniť úlohy a na konci absolvujú rituály, ktoré sú akýmsi uistením o ich mužskosti. No dosiahnutie zrelosti u muža nie je iba o splnení výzvy či absolvovaní rituálu.

KĽÚČOM JE UVEDOMENIE

Kľúčom k premene chlapca na muža je uvedomenie, objasňuje ďalej Hvorka. Rituály pritom môžu slúžiť ako vhodný podnet. Toto uvedomenie však nemusí prísť nevyhnutne priamo v prebiehajúcom akte iniciácie, môže prísť aj neskôr po ňom, je však nevyhnutné, aby k nemu došlo. Rituály môžu nahradiť aj spontánne životné udalosti, ktoré v chlapcovi toto uvedomenie navodia.

Za významný faktor, ovplyvňujúci zrenie muža, považuje psychológ Hvorka otca v jeho prirodzenom prostredí a ďalej hovorí: „Proces zrenia prebiehal v tradičných kultúrach pri otcoch vždy v ich prirodzenom prostredí, nie na špeciálnom animovanom kurze. Chlapci sledovali otcov a iných dospelých mužov pri love, boji, práci, ich správaní sa k ženám a celkovo pri ich mužskom bytí v komunite. Podvedome vnímali a učili sa podstatným fenoménom mužstva, ktoré starší muži mali zvnútornené.“ No dodáva, že hoci sa časy zmenili a muži dnes už nie sú lovci a bojovníci, napriek tomu by to nemal byť problém, lebo chlapci stále majú možnosť sledovať otcov či iných mužov v prostredí, kde žijú a vyrastajú.

 

Z CHLAPCA ZRELÝ MUŽ

O tom, ako sa vlastne z chlapca stáva muž, psychológ Hvorka hovorí: „Zrenie dieťaťa na dospelého prebieha vždy v nahliadaní dieťaťa do sveta dospelého a, naopak, v približovaní sa dospelého k svetu dieťaťa. Toto má prebiehať aj pri zrení mladých mužov. Je pre nich lákavé dobýjať veľký svet otcov. Otcovia nesúci potrebnú dávku empatie vycítia, kedy pomenovať synov progres, a môžu to robiť mnoho ráz v priebehu zrenia. Vtedy u synov prebiehajú potrebné uvedomenia.“ Ďalej približuje, že tieto uvedomenia môžu prichádzať aj vďaka otcovým, ale aj matkiným slovám alebo jednoduchého pohľadu do očí, keď syn vníma, že dospelý v ňom vidí muža. Chlapec potrebuje cítiť, že mu otec dôveruje a stále menej ho potrebuje kontrolovať a strážiť.

Prejdenie si konkrétnymi iniciačnými rituálmi, ktoré sme spomenuli v úvode – alebo inými, možno menej drastickými, pritom nie je vôbec nutné. V mnohých prípadoch totiž ide len o akýsi zážitok a povrchné vyjadrenie prechodu z chlapca na muža. To najdôležitejšie, k čomu by v iniciácii malo dôjsť, je, aby si chlapci uvedomili, že celý svet je tu pre nich a môžu sa ho pokúsiť dobýjať. Skutočná zmena prebieha na emocionálnej úrovni chlapca, jeho rodičov a ich vzájomného vzťahu.

Človek postupne dozrieva počas celého svojho života a zavŕšenie zrenia nachádzame až v jeho posledných fázach. No ak by sme predsa len hľadali akúsi definíciu, kedy chlapec prekročil detskú fázu a stal sa z neho muž, mohla by vyzerať takto: „Muž v tejto fáze by mal byť schopný samostatnosti a definitívnej separácie od rodičov. Mal by byť schopný prežívať zdravé, stabilné vzťahy a mal by byť schopný pracovať a prevziať zodpovednosť za svoj život. Keď je toho schopný, je na dobrej ceste cez rôzne životné situácie pokračovať v zrení do skutočného mužstva,“ dodáva psychológ Hvorka.

 

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00