Kňaz by mal ukazovať na Ježiša

Kňaz by mal ukazovať na Ježiša
Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vyhlásil pri príležitosti dvanásteho výročia vzniku arcidiecézy Rok modlitieb za kňazov. Modlitby začali 14. februára 2020.

Myslím si, že nikoho netreba špeciálne presviedčať o tom, že táto výzva modliť sa za duchovných otcov je dôležitá. Podľa mňa dokonca veľmi dôležitá! Veď oni sú predsa tí, čo bojujú v prvej línii duchovného zápasu, ktorého sme všetci súčasťou. Nemýľme sa. Nejde o žiadnu pohodičku. Ide o naše nesmrteľné duše. A nepriateľ obchádza ako zúrivý lev. Ráta aj s tým, že keď udrie pastiera, stádo sa rozpŕchne.

Potrebujeme, aby nás viedli múdri, verní, svätí kňazi. Isteže, môžu byť aj angažovaní v boji za spravodlivú spoločnosť. Ale duchovný zápas ide často po svojej vlastnej ceste, ktorá sa nie vždy prelína s predstavami tohto sveta. Ani výsledky volieb, ani žiadna politická strana či niektorý konkrétny politik nestoja za to, aby sme opustili Spasiteľa a jeho evanjelium. Aj keby ho propagoval obľúbený kňaz či biskup.

Je preto dôležité modliť sa za dobrých kňazov, ktorí budú v každom čase, s pokojom, ale zároveň aj rozhodnosťou upriamovať pozornosť na Pána nebies. Ako hovorí sestra Briege McKenna: budú smerovkou ukazujúcou na Ježiša. Nemali by ohlasovať žiadneho politika, nech by bol akokoľvek múdry či šikovný. Ohlasovať by nemali ani seba samých, ale vždy a jedine Ježiša Krista.

A preto, či už sme súčasťou Bratislavskej arcidiecézy alebo nie, podporme svojimi modlitbami kňazov. Lebo prihovárať sa u nebeského Otca za svojich duchovných otcov je nie len logickou potrebou Cirkvi, ale aj múdrosťou vnímavých detí.

My v hnutí Modlitby za kňazov chceme v tomto smere urobiť tiež niečo viac ako doteraz. Na október plánujeme zorganizovať putovanie relikvie srdca patróna všetkých farárov, svätého Jána Máriu Vianneya, po slovenských diecézach. Konkrétne od 10. do 26. októbra 2020. Veríme, že svätý arský farár vyprosí našim kňazom nové nadšenie do služby, nové duchovné povolania, ale napríklad aj odhodlanie vytrvať vo vernosti.

Samuel Brečka

zakladateľ hnutia Modlitby za kňazov

 

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00