Kňaz Juraj Sedláček: Otcovstvo vyžaduje pozdvihnúť najskôr seba a potom celú rodinu

Kňaz Juraj Sedláček: Otcovstvo vyžaduje pozdvihnúť najskôr seba a potom celú rodinu
„Pri počatí dieťaťa Boh „požičiava“ mužovi nezaslúžený dar otcovstva. Ten má robiť všetko preto, aby ho bol hodný. Ide   o veľkú dôveru, ktorú Boh preukazuje mužovi. K novému spoločenskému statusu otca patrí i obeta, napredovanie, túžba rásť. Je to proces. A keďže maskulinita sa prejavuje v sile pozdvihnúť, čo vidíme aj z pohľadu Boha Otca, ktorý poslal Syna Ježiša Krista, aby svojim uponížením sa na kríži pozdvihol celé ľudstvo, aj otcovstvo muža je o tom, aby pozdvihol najskôr sám seba a potom celú rodinu; aby bol dôstojným a bezpečným pilierom a prístavom.“

Doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS. je rímskokatolícky kňaz, vysokoškolský pedagóg a duchovný správca Univerzitného pastoračného centra sv. Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne. Špecializuje sa na problematiku krízy otcovstva a propedeutiku vzťahu otec a syn.Takouto formáciou sprevádza mužov na prednáškach, duchovných obnovách, rôznych programoch a projektoch o mužskej spiritualite.

 

Aké sú najdôležitejšie úlohy otca v rodine?

V rodine je dôležitá prítomnosť otca, spoločne zdieľaný čas a jeho prejavený záujem o rodinu. A samozrejme, k tomu to úprimné: Ako sa máš? Nechýba ti niečo? Aký si mal deň? Takto nepriamo otec naznačuje dieťaťu, ako o ňom zmýšľa Boh. A ak sa aj stanú chyby, tak nie odsudzovať, ale skôr upevňovať dôveru. Napríklad uistením – nech by bolo akokoľvek, neprestanem ťa mať rád, lebo som tvoj otec a podobne. Otec by mal mať voči deťom úctu a dať im najavo, že si ich váži, že ich akceptuje. Vo svete mužov viac platí to neverbálne: treba prejavovať nenútený prirodzený záujem, ktorým dá zreteľne najavo, že „si ťa vážim ako svojho syna“. Ten syn to vycíti. Toto je tá voda na mlyn vo vzťahu otec – syn.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00