Kňaz, ktorý kritizoval nedochvíľnosť / Stojím si za svojím. Do kina chodíme načas, a liturgia je predsa niečo viac

Kňaz, ktorý kritizoval nedochvíľnosť / Stojím si za svojím. Do kina chodíme načas, a liturgia je predsa niečo viac
S farárom Petrom Iľkom sme sa rozprávali o jeho virálnom videu, marvelovkách, stand upoch, ale aj o náboženskej formálnosti.

„Slava Isusu Christu, otče. Dobre ste to povedali, veď aj moji chlapci dobiehajú na liturgiu na poslednú chvíľu,“ pristavil sa pri našom stole v pizzerii v Pečovskej Novej Vsi pán okolo päťdesiatky.

Svoje slová adresuje kňazovi Petrovi Iľkovi, farárovi v susednej obci Ľutina, ktorá je významným pútnickým miestom slovenských gréckokatolíkov. Je zjavné, že kňazov oduševnený príhovor rezonuje v sabinovskom okrese aj po niekoľkých týždňoch. A nielen v ňom.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00