Kňaz youtuber: Keď sa zavrie jedna brána, treba hľadať novú

Kňaz youtuber: Keď sa zavrie jedna brána, treba hľadať novú
Kvôli pandemickým opatreniam a zavretým kostolom hľadal možnosti, ako nestratiť kontakt s ľuďmi. Farár v Devínskej Novej Vsi a cirkevný sudca Andrej Kalamen rozbehol preto na YouTube kanál FARA TAXI.

„Nielen rodičia melú z posledného, ale aj tie deti majú toho už dosť… toto by som ja nedal,“ hovorí na margo situácie rodín počas pandémie. Rozhodol sa preto pomôcť rodinám a každý týždeň zverejňuje videokatechézy pre deti. 

Andrej Kalamen vo svojej farnosti nerozhoduje sám. Dal dôveru ľuďom, ktorí sa začali angažovať okolo kostola, a farské spoločenstvo neriadi autoritatívne. „Mnohí kňazi majú niekedy v popredí formality a úradné veci pred vzťahmi a dôverou… Ja mám takú zásadu, že ak očakávam, že ľudia majú dôverovať mne, tak potrebujú pocítiť, že aj ja im dôverujem.“

Rozprávali sme o kreatívnych pozitívnych riešeniach v čase pandémie, o tom, ako oživiť farské spoločenstvo, ale aj o tom, ako sa motivovať k životu pre druhých v tomto depresívnom čase. 

 

Žijeme v období, keď svoju vieru riešime zavretí doma. Ovplyvnilo to aj vaše poslanie kňaza, sväté omše slúžite väčšinou pre seba, farské spoločenstvá sú utlmené. Nemáte z toho depresívne pocity?

Možno na začiatku som to tak neprežíval, ale keď prišla druhá vlna na jeseň, tak som pri jednej svätej omši online porozprával, ako ma premkol hrozný pocit. V jednej chvíli som si povedal: keď nemôžem byť s ľuďmi, tak je to zbytočné a pôjdem asi robiť taxikára, tam budem aspoň medzi ľuďmi.

Teda aj pre nás to je náročné a určite prídu úvahy, o čom je kňazstvo, čo je jeho podstata.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00