Kňazi v kríze / Na Slovensku si často mylne myslíme, že všetko vyriešime modlitbou

Kňazi v kríze / Na Slovensku si často mylne myslíme, že všetko vyriešime modlitbou
Rozhovor s kňazom Andrejom Darmom o tlakoch na duchovných, očakávaní veriacich, vyhorení aj celibáte.

Sám prešiel vyhorením po dlhoročnej pastorácii mládeže. Skúsenosť s ozdravným programom pre kňazov v Spojených štátoch ho priviedla k tomu, že dnes takéto pobyty organizuje na Slovensku. Hovorí, že od kňazov očakávame mnohé veci od opravy kostola až po dokonalú komunikáciu, no málo čakáme duchovné úlohy.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00