Koledníci Dobrej noviny zavŕšia jubilejný 25. ročník viacerými výnimočnými udalosťami

Koledníci Dobrej noviny zavŕšia jubilejný 25. ročník viacerými výnimočnými udalosťami
Dobrá novina už 25 rokov pozýva deti a mladých ľudí zapojiť sa do vianočnej koledníckej akcie s cieľom priniesť tradičnou formou vianočnú radosť z narodenia Krista do slovenských rodín a zároveň podporiť rozvojové projekty pre núdznych na africkom kontinente.
Novoročná svätá omša so Svätým Otcom

V stredu 1. januára priniesol koledník Adam z Jakubian obetný dar Svätému Otcovi Františkovi počas novoročnej svätej omše vo Vatikáne. Novoročnej svätej omše sa zúčastnili koledníci z gréckokatolíckej farnosti Jakubany pri Starej Ľubovni. Slovenskú skupinu dopĺňali koledníci z Nemecka, Rakúska, Južného Tirolska, Švajčiarska, Maďarska a Rumunska.

Obetný dar pápežovi priniesol Adam Faber v sprievode ďalších dvoch koledníčok z Nemecka. „Bolo to super, že som sa mohol stretnúť so Svätým Otcom. Je to nezabudnuteľný zážitok,“ povedal Adam. Tešili sa z toho aj ďalší slovenskí koledníci Miriam a Kristínka Vaľkové s Radkom Štuckom, ktorých sprevádzala pani Andrea Vaľková. Štvorica chlapcov a dievčat z Jakubian zaspievala a zavinšovala vo večnom meste aj v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda, u kardinála Jozefa Tomku, na Slovenskom veľvyslanectve pri Svätej stolici ako aj Švajčiarskej garde. Stretnutie európskych koledníkov v Ríme absolvovala Dobrá novina už po štvrtý raz.

 

Prijatie u prezidentky Zuzany Čaputovej

Dnes, v piatok 3. januára o 13:00 prijme prezidentka SR Zuzana Čaputová koledníkov Dobrej noviny. Prezidentka prijme koledníkov po prvýkrát od svojho zvolenia do funkcie. Viac ako 24-tisíc koledníkov z celého Slovenska zastúpia tri skupinky koledníkov z Jakubovian, Topoľčianok a Podkriváňa.

Dobrá novina už 25 rokov pozýva deti a mladých ľudí zapojiť sa do vianočnej koledníckej akcie s cieľom priniesť tradičnou formou vianočnú radosť z narodenia Krista do slovenských rodín a zároveň podporiť rozvojové projekty pre núdznych na africkom kontinente. V jubilejnom 25. ročníku s témou Buďme požehnaní(m) Dobrá novina pripomenula ovocie požehnania, ktorá počas svojej existencie prináša na Slovensku ako aj v kenskej Turkane.

 

Druhý ročník Trojkráľového sprievodu v Bratislave

Dobrá novina pozýva v pondelok 6. januára širokú verejnosť ako aj rodiny s deťmi na druhý ročník Trojkráľového sprievodu v uliciach Bratislavy. Sprievod sa začne popoludní o 14:30 na nádvorí Bratislavského hradu, odkiaľ bude pokračovať cez Palisády okolo Prezidentského paláca až do historického centra mesta. Hlavnou témou sprievodu zostáva večne aktuálny príbeh múdrych kráľov a úcta k betlehemskému dieťaťu. Vstup na podujatie je voľný, viac informácií na www.trajakrali.sk.

 

Ďakovná svätá omša pri príležitosti 25 rokov koledníckej akcie

V pondelok 6. januára o 11:00 odslúži svätú omšu spišský emeritný biskup Andrej Imrich vo farskom kostole v Tvrdošíne. Slávnostná ďakovná svätá omša bude poďakovaním za 25 rokov koledníckej akcie Dobrá novina. Zúčastnia sa na nej koledníci Dobrej noviny z regiónu a svätú omšu bude vysielať v priamom prenose RTVS.

Titulná fotka: Cristian Gennari, Kindermissionswerk, 2019

 

###

Tradičnú kolednícku akciu Dobrá novina organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1 260 mestách a obciach na celom Slovensku.

Na verejnú zbierku Dobrá novina možno prispieť na číslo účtu IBAN: SK77 1100 0000 0029 4045 7894, SWIFT: TATRSKBX alebo online na dobranovina.darujme.sk/3161

Verejná zbierka Dobrá novina – 25. ročník je zapísaná v registri verejných zbierok MV SR pod číslom 000-2019-026282 zo dňa 8. augusta 2019 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

Bližšie informácie o koledníckej akcii a použití prostriedkov z verejnej zbierky nájdete na www.dobranovina.sk

Kontakt: Jozef Magda, [email protected], 0908 119 976

###

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00