Koľko krúžkov má mať dieťa?

Koľko krúžkov má mať dieťa?
Nechceme ich preťažiť, ale chceme ich rozvíjať. Ako nájsť tú správnu mieru?

Mnohí odborníci varujú rodičov pred tým, aby zahlcovali deti počas voľného času krúžkami. Na druhej strane platí, že deti sú v období na prvom stupni základnej školy ako špongie a najlepšie sa učia nové veci, v tomto veku sa najlepšie rozvíja športový talent, hudobný talent, kreativita. Aký je teda optimálny počet krúžkov pre deti na prvom stupni základných škôl? Opýtali sme sa našich odborníkov na výchovu.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00