Kongregácia pre náuku viery k morálnej otázke vakcín proti COVID-19

Kongregácia pre náuku viery k morálnej otázke vakcín proti COVID-19
Vatikán 21. decembra (RV) Nóta Kongregácie pre náuku viery schválená pápežom Františkom a vydaná 21. decembra dáva kladnú odpoveď na otázku o morálnej prípustnosti použitia špecifických vakcín na prevenciu ochorenia COVID-19 v okolnostiach pandémie.

Dvojstranový dokument nesie podpisy prefekta Kongregácie pre náuku viery kardinála Luisa Ladariu a sekretára kongregácie Mons. Giacoma Morandiho. V šiestich bodoch vysvetľuje, prečo je za daných podmienok morálne akceptovateľné použitie aj takých vakcín, pri ktorých vývoji a výrobe sa použili bunkové línie z umelo potratených plodov. Nevyhnutnou požiadavkou je jasný odmietavý postoj voči praxi umelého potratu.
// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00