Koronavírus: Hľa, teraz je milostivý čas…

Koronavírus: Hľa, teraz je milostivý čas…
Nie, nemyslím si, že je to Boží trest. Ale môžeme sa na to pozerať ako na milosť.

V prvom pôstnom týždni sa Slovensko dozvedelo, že (oficiálne) máme prvé potvrdené prípady koronavírusu. Od druhého pôstneho sú zrušené všetky športové a kultúrne podujatia, koncerty, divadlá, kiná… A pár dní nato sa dozvieme, že Pán nás pozýva ísť ďalej. Hoci je bolestné zrušenie svätých omší, je zároveň pozvaním nielen utíšiť sa navonok – bez vonkajších kultúrnych udalostí a rozptýlení –, ale zavrieť sa do svojej izby, modliť sa v skrytosti.

Ako nás na začiatku Pôstneho obdobia pozýval Ježiš v evanjeliu: „Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ (Mt 6, 6) A príznačné sú aj slová z Popolcovej stredy od proroka Joela: „Teraz však – hovorí Pán – obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom, roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.“ (Joel 2, 11 – 12)

Rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska, ktoré vychádzalo z rozhodnutia vlády, sme mnohí prijali s veľkou bolesťou. Iste, niektorí sa potešili, že im (aspoň) dvakrát odpadne „nedeľná povinnosť“ a majú „fajront“. Niektorí sa nad tým ani nepozastavili. A niektorým zostali slzy v očiach. „No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť.“ (Mt 9, 15) Vzali. Zatiaľ dva týždne sa na Slovensku nebudú slúžiť verejné sväté omše. Je čas sa postiť.

Iste, môžu nami lomcovať rôzne emócie, či sa to nedalo vyriešiť inak a prečo nás chcú odstrihnúť od Zdroja – živého Chleba. Pápež František nás povzbudil, aby sme tento ťažký čas spojený s epidémiou a všetkým, čo s ňou súvisí, prekonávali „so silou viery, s istotou nádeje a horlivosťou lásky“. Zároveň nás pozýva k solidárnosti, praktickej láske voči chorým a trpiacim. Aj naši biskupi nás pri oznámení prijatia rozhodnutia o dočasnom zrušení verejných svätých omší povzbudili, aby sme nestrácali nádej a neprepadali obavám, ale naopak, modlili sa. „Modli sa a dúfaj! Nerozčuľuj sa! Úzkosť ničomu nepomáha. Boh je milosrdný a počuje tvoju modlitbu,“ povedal páter Pio.

Ako môžeme prežiť tento čas, aby bol skutočne Boží? Ponúkame sedem tipov.

 

Koronavírus: Hľa, teraz je milostivý čas…

 

1. POKORNÁ POSLUŠNOSŤ

Aj keď nám toto rozhodnutie príde zaťažko a brojíme voči nemu, aj svätci by nám isto poradili, že poslušnosť je nadovšetko. Svätý Albert hovoril, že „poslušnosť je jed na pýchu“. A nie ušomraná a urazená poslušnosť, ale pokorná. „Byť pokorný znamená prijať stav, ktorý je – ale nie skôr ako nastal,“ povedal v jednom aforizme Pavel Kosorin. A v tejto poslušnosti môžeme byť aj vďační za to, čo máme. Aj si viac uvedomiť samozrejmosť, ktorú ani nevnímame – že inokedy máme denne niekoľko možností ísť na svätú omšu. Ale využívame to?

 

2. SVÄTÉ OMŠE ONLINE

Je tu množstvo možností, ako sledovať sväté omše aspoň online. Katolícke masmédiá vysielajú sväté omše zo svojich kaplniek. Zoznam nájdete TU. Rovnako môžeme poprosiť tých, ktorí majú možnosť zúčastniť sa na súkromných svätých omšiach, alebo samotných kňazov, aby pri slávení mysleli na nás. Môžeme zistiť, kedy budú spoločne Eucharistiu sláviť, a pripojiť sa k nim v modlitbe.

 

3. DUCHOVNÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Keď nemôžeme prijať Ježiša v Eucharistii fyzicky, môžeme využiť duchovné prijímanie. Keď budeme napríklad sledovať svätú omšu v televízii či rádiu, počas toho, ako bude kňaz prijímať Eucharistiu, sa môžeme pomodliť túto modlitbu: „Môj Ježišu, verím, že si v prevelebnej Oltárnej sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po tebe. Ale keďže ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam ťa a spájam sa celkom s tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od teba odlúčil. Amen.“

 

4. NÁVŠTEVA KOSTOLA

Biskupi povzbudili kňazov, aby, ak je to možné, nechali otvorené kostoly na osobnú modlitbu. Zistite si, ako je to vo vašom meste, dedine, a využite túto možnosť – tráviť čas pri Ježišovi. Nemusíme rezignovať preto, lebo sa svätá omša verejne neslávi, ale môžeme hľadať možnosti a spôsoby, ako robiť to, čo sa dá.

 

Koronavírus: Hľa, teraz je milostivý čas…

 

5. OSOBNÁ MODLITBA

Tento čas je výzvou aj na prehĺbenie našej vlastnej osobnej modlitby. Aká je tá moja? Len ju za päť minút denne povinne „odrapocem“, alebo trávim čas v tichu s Ježišom, vylievam pred ním svoje srdce a rozprávam sa s ním ako s najlepším priateľom? Čo tak dať si napríklad výzvu, že čas, ktorý by sme strávili na svätej omši, strávime v osobnej modlitbe – v tichu, pred Ježišom? „Uzdravovaní neboli tí, ktorí išli za Ním v zástupe, ale tí, ktorí pred Ním padli na kolená,“ napísal Kosorin. Alebo sa môžeme viac modliť ruženec či iné modlitby, ktoré sú blízke nášmu srdcu.

 

6. BOŽIE SLOVO

Ak sa nemôžeme sýtiť živým Chlebom – Eucharistiou, môžeme sa sýtiť viac Božím slovom. Priznajme si každý sám pred sebou – koľkokrát ho vôbec vezmeme do rúk? Je súčasťou nášho života? Počas týchto dvoch týždňov sa môže väčšmi stať centrom nášho života, lebo je to slovo, ktoré je skutočne živé. Čo tak sýtiť sa ním denne aspoň pätnásť, tridsať minút? Za dva týždne môžeme tak získať aj pekný návyk, ktorý nás bude sprevádzať aj naďalej.

Pavel Kosorin v jednom aforizme poznamenal: „Prečo je Biblia taká hrubá? Pretože spôsobov, ako osloviť človeka, je mnoho.“ A v inom humorne hovorí: „Začni čítať Bibliu – bolo by trápne, keby si v nebi stretol Jakuba a pýtal sa ho, prečo kríva.“

 

7. DUCHOVNÁ LITERATÚRA, PREDNÁŠKY, FILMY

Možno sme nútení tráviť viac času doma alebo sme v karanténe. Okrem modlitby a Božieho slova môžeme siahnuť aj po duchovnej literatúre, prečítať si aspoň niekoľko stránok denne. Na internete taktiež nájdete množstvo prednášok, kázní, ktoré si môžete pustiť, povzbudiť sa nimi a rásť ďalej vo viere. Rovnako môžu byť pre nás užitočné aj kresťanské filmy.

 

Napokon, ako povedal svätý páter Pio: „Žite pokojne a príliš sa nestrachujte. Duch Svätý potrebuje ticho a pokoj, ak má v nás slobodnejšie pôsobiť. Každá vaša nepokojná myšlienka je chybou, lebo nemáte dôvod strachovať sa. To Pán vo vás pôsobí a vy nemusíte robiť nič, treba len nechať dvere vášho srdca dokorán, aby mohol pôsobiť, ako sa mu páči.“

A v inom liste svätec píše: „Nikdy sa nestiahnite do seba, ale všetku dôveru vložte na Boha a netúžte príliš nedočkavo po vyslobodení zo súčasného stavu. Nechajte, nech vo vás pôsobí Duch Svätý. Odovzdajte sa jeho pôsobeniu a nebojte sa. On je taký múdry, jemný a diskrétny, že vždy spôsobuje len a len dobro. Aký dobrý je tento Duch Svätý, tento Utešiteľ všetkých, ale aký nanajvýš dobrý je k tým, ktorí ho hľadajú!“

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00