Koronavírus nás nezastaví, Bratislavské Hanusove dni budú online

Koronavírus nás nezastaví, Bratislavské Hanusove dni budú online
Hlavné mesto Slovenska v apríli už tradične ožíva kultúrno-akademickou diskusiou vďaka festivalu Bratislavské Hanusove Dni. Tento rok nás však pandémia koronavírusu drží v bezpečí našich domovov a organizátori sa rozhodli podujatie odložiť na jeseň. To však neznamená, že apríl zostane prázdny a na konci mesiaca Spoločenstvo Ladislava Hanusa prinesie po prvýkrát špeciálne vydanie festivalu prostredníctvom online platforiem.

Pohnuté časy, aké zažívame aj teraz, totiž so sebou prinášajú hlboké otázky o spoločnosti, človeku, jeho zodpovednosti voči Bohu, za iných ľudí, osobitne za tých najviac zraniteľných. Organizátori zo Spoločenstva Ladislava Hanusa chcú hľadať odpovede na tieto otázky na priesečníku kresťanskej kultúry a súčasnej spoločnosti spolu s rečníkmi z rôznych oblastí verejného života. „Práve v čase krízy a skúšky sme ako spoločnosť aj ako jednotlivci vnímavejší na veľké otázky ľudského života a preto sa potrebujeme pýtať a nachádzať odpovede inšpirované Evanjeliom a zdravým rozumom,“ vysvetlili organizátori.

 

Koronavírus nás nezastaví, Bratislavské Hanusove dni budú online

 

Tematicky sa toto špeciálne online vydanie festivalu nebude veľmi líšiť od tých bežných. „Diváci sa môžu tešiť na témy týkajúce sa kultúry, politiky, teológie a Cirkvi, výchovy či ekonomiky. Ale plánujeme aj nejakú ľahšiu, lifestylovú diskusiu alebo koncert. A samozrejme neobídeme ani tému súčasnej epidémie,“ priblížili organizátori.

Diváci sa môžu opäť tešiť na hostí ako napríklad český kňaz a psychiater Max Kašparu, americký publicista Rod Dreher, či CEO medzinárodnej konzultantskej spoločnosti zo Singapuru Lawrence Chonga. Počas troch dní sa tak uskutoční približne desať podujatí v troch rôznych formátoch, ktoré sa budú streamovať. So slovenskými rečníkmi sa stretneme osobne, pričom diváci budú môcť klásť otázky prostredníctvom online platforiem; so zahraničnými hosťami sa spojíme cez internet, no nemal by chýbať ani koncert, ktorý tiež bude prenášaný online.

 

Koronavírus nás nezastaví, Bratislavské Hanusove dni budú online

 

Organizátorom podujatia je Spoločenstvo Ladislava Hanusa, ktorého poslaním je prinášať Krista a Evanjelium do verejného života na Slovensku. Už viac ako 17 rokov sa o to usilujeme spájať vieru s rozumom duchovno-intelektuálnou formáciou mladých lídrov a angažovaním sa pre spoločné dobro v najrôznejších oblastiach kultúrneho a verejného života.

Všetky informácie o festivale môžu záujemcovia nájsť na oficiálnej stránke podujatia hanusovedni.sk/sk/bhd-online/ ako aj na Facebooku Bratislavských Hanusových dní: www.facebook.com/BratislavskeHanusoveDni/

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00