Koučka Marcela Korčeková: Mať deti neznamená, že život rodičov je plodný

Koučka Marcela Korčeková: Mať deti neznamená, že život rodičov je plodný
Marcela Korčeková je prvá slovenská fertility koučka (koučka plodnosti). Za jedenásť rokov praxe sa jej klientkam narodilo 90 detí a ďalšie sú na ceste. Rozprávali sme sa o tom, čo všetko plodnosť ovplyvňuje, či ako vhodne odpovedať na zraňujúce otázky okolia ohľadom tehotenstva, keď máte problém otehotnieť.

Koľko percent Slovákov má problémy s neplodnosťou?

Viem, že oficiálne sa uvádza, že každý piaty pár na Slovensku má problém s plodnosťou. Alarmujúce je, že plodnosť výrazne klesá u mužov. Je za tým životný štýl, prepracovanosť, sedavé zamestnanie a menej pohybu, strava, elektronický smog a hlavne stres.

 

Ako dlho v priemere trvá Slovenkám, kým otehotnejú? Zhoršujú sa tieto čísla s vekom alebo celkovo s dobou? 

Je to veľmi individuálne. Niekto otehotnie veľmi rýchlo a niekto po rokoch snaženia sa. Ku mne chodia ženy, ktoré sa snažia otehotnieť v časovom rozpätí od roka do desiatich rokov. Mnohým z nich sa po koučingu podarí otehotnieť pomerne rýchlo, ale tiež je to veľmi individuálne.

Faktor veku je tiež veľmi stresový činiteľ a samozrejme môže pôsobiť nepriaznivo. Ale opäť je to veľmi individuálne. Faktor doby vnímam osobne ako negatívny a pôsobí aj na našu plodnosť, jednak životné prostredie a rovnako životný štýl.

 

Čo všetko z hľadiska psychiky ovplyvňuje plodnosť páru?

Plodnosť je veľmi komplexná záležitosť, kde do hry vstupujú mnohé faktory. Okrem reprodukčného systému tu zohrávajú dôležitú úlohu aj endokrinológia, genetika, imunológia, hematológia a psychika. Psychika sa v tejto téme výrazne podceňuje.

Páry, ktoré majú problém počať dieťa a založiť si rodinu, často trpia emocionálne aj sociálne. Najčastejšie prežívajú pocity frustrácie, beznádeje, sklamania, smútku a izolácie. Problém s plodnosťou výrazne znižuje sebavedomie u žien. Na druhej strane v našej spoločnosti je zdravé sebavedomie veľká téma a jeho nedostatkom trpí veľká časť populácie.

Mnohé zahraničné výskumy rozoberali otázku, ako depresia súvisí s plodnosťou žien. Výsledky však ukázali, že je to skôr naopak. Teda že problém s plodnosťou (najmä dlhodobý) depresiu často spúšťa. Časté sprievodné znaky pri probléme s plodnosťou sú úzkosť, strach, podráždenosť a chronický stres.

 

Koučka Marcela Korčeková: Mať deti neznamená, že život rodičov je plodný

 

NAJSKÔR BUĎ ŠŤASTNÁ SAMA SO SEBOU, POTOM AKO MAMA

Ako veľmi tlak okolia ovplyvňuje (ne)plodnosť toho-ktorého páru?

Tlak okolia je pre pár ďalší stresujúci faktor v období, keď sa snažia o dieťa. V mojej praxi sa stretávam aj s tým, že niektoré ženy mi viac ako psychickú ujmu popisujú práve tú sociálnu. Veľmi ich frustrujú tehotenstvá iných žien, nevhodné poznámky a otázky okolia. Samozrejme to zasahuje ich psychiku, vyčítajú si, že sa nedokážu tešiť z tehotenstva iných žien. Cítia sa veľmi zraniteľné a neschopné adekvátne reagovať na zvedavé otázky. Preto sa izolujú a tému často nerozoberajú ani s blízkymi príbuznými. Samozrejme, je to veľmi individuálne a mám aj klientky, ktoré okolie nevyrušuje a vedia si s tým poradiť.

 

Existuje nejaká „správna“ odpoveď na zvedavé otázky, ktoré rania? Ako odvetiť pýtajúcim sa, prečo ešte nemáme dieťa alebo nečakáme, keď zápasíme s neplodnosťou alebo sa nám počať nedarí?

Práve o to ide, ak je otázka zraňujúca a nevhodná, veľmi ťažko sa na ňu odpovedá. Treba rozlišovať, kto sa pýta a prečo ho to zaujíma. Moje klientky mi popisujú rôzne nevhodné otázky a sama som to zažila, takže viem, aké je to ťažké. Jedna moja klientka si našla krásnu odpoveď. Keď sa jej ktokoľvek spýtal, kedy budú mať dieťa, odpovedala: „Je to na najlepšej ceste“. Dnes už je šťastnou mamou. Osobne si myslím, že tu treba rozlišovať. Ak však niekto nechce na otázku odpovedať, dá sa tomu vyhnúť. Napríklad položiť inú otázku.

 

Kedy a u akých žien sa tehotenstvo stáva prioritou číslo jeden? Je to zdravý postoj?

Keď mi klientka povie, že bude šťastná len vtedy, keď bude mať dieťa, vnímam to ako východiskový bod. To je takzvané podmieňovanie, to robíme často aj v iných oblastiach a nie je to zdravý postoj.

Napriek tomu viem, že sme na tom dobre. Pretože to potrebujeme obrátiť, najskôr buď šťastná – sama so sebou, so svojím partnerom, s blízkymi, a potom sa uvidí. Ak sa to podarí klientke dosiahnuť, zvýši si šancu na tehotenstvo a materstvo. Mnohým svojim klientkam sa to podarilo a sú z nich šťastné mamy.

 

Existuje nejaká štúdia, ktorá sa zaoberala tým, či najviac záleží na zdravotnom stave páru, jeho stravovaní alebo psychickom nastavení? Čo z tohto „najviac zaváži“?

Neviem o takej štúdii. Z mojej praxe a zo zahraničných zdrojov odpoviem, že je to  súhra všetkých a na každej záleží. Zdravie, životný štýl a psychika sú v tomto procese rovnocenní partneri. Úplne logicky aj pragmaticky najskôr človek pátra po zdravotnom stave. V ďalšej fáze sa začne lepšie starať o svoje telo a nakoniec, ale to už vo fáze, keď psychika trpí, začne pracovať so svojim psychickým nastavením. Z mojich skúseností by som odporučila ošetriť psychiku oveľa skôr. Z jednoduchého dôvodu, že je to oveľa ľahšie a rýchlejšie na začiatku, ako po rokoch trápenia.

 

Koučka Marcela Korčeková: Mať deti neznamená, že život rodičov je plodný

 

VYČERPANOSŤ AKO DÔSLEDOK NEÚSPEŠNÉHO BOJA S PLODNOSŤOU

Čo vyplýva z vašej praxe – s čím za vami chodia páry alebo ženy najčastejšie, keď sa im nedarí otehotnieť?

Najviac ku mne chodia ženy, páry oveľa menej. Za 11 rokov praxe bolo u mňa 14 párov. Tie problémy sú rôzne, niekomu to poznačilo vzťah, aj keď v mojej praxi mám skôr opačné skúsenosti, väčšina má pevný partnerský vzťah. Najmä mladé klientky ťažko nesú sociálnu stránku problému. Niektoré klientky opisujú stagnáciu v kariére. Všetky však majú málo životnej energie, vyčerpali si ju v zatiaľ neúspešnom boji s plodnosťou.

 

Aká je vaša najviac sa opakujúca rada týmto párom?

Ako koučka rady nedávam. Pracujem s nástrojmi a technikami koučingu, ktorých cieľom je harmónia a rovnováha jednotlivca. Psychika výrazne ovplyvňuje našu životnú energiu; keď sme nešťastní, frustrovaní, smutní, máme jej málo. Akonáhle sa nám podarí dostať sa do rovnováhy, naša životná energia rastie. Musím sa priznať, že toto ma fascinuje a obohacuje zároveň. A funguje to!

 

Ako sa dá inak naplniť túžba po otcovstve a materstve, keď je pár neplodný a nemajú deti? Ako byť plodnými aj v neplodnosti?

Túžba po rodičovstve je pudová, biologická a väčšina túto túžbu má. V čase, keď sa pár o dieťa snaží, je dôležité veriť si, urobiť potrebné kroky a rozhodnutia ohľadom liečby tela a aj psychiky.

Nastavenie mysle je veľmi dôležité a preto ja svoju prax volám FertilityCoaching, teda koučing plodnosti. Nikdy nehovorím o neplodnosti, ale o probléme s plodnosťou.

Pokiaľ všetko zlyhalo a pár ostal bezdetný, je dôležité vyrovnať sa s tým a nájsť si zmysel a radosť zo života v čomkoľvek inom. To, že má niekto deti, automaticky neznamená, že jeho život je plodný.

Samozrejme, je aj možnosť dieťa si adoptovať. V mnohých prípadoch, najmä keď je pár celkovo zdravý, sa po adopcii páru často podarí otehotnieť.

 

Čo si myslíte, prečo sú na Slovensku neplodnosť, potraty a celkovo problém s počatím stále tabu témami?

Súhlasím, že problém s plodnosťou a potraty sú na Slovensku oveľa viac tabu ako v iných, povedzme vyspelejších, krajinách. Dôvody sú podľa mňa viaceré. Jedným z hlavných dôvodov je, že ide o veľmi citlivú a intímnu tému, ku ktorej spoločnosť nevie zaujať zdravý postoj. Môže to byť zapríčinené tým, že sme konzervatívna a tiež posudzujúca, a tým pádom odsudzujúca spoločnosť. Tí, ktorých sa téma týka, nedostávajú pochopenie a preto radšej mlčia. Zdá sa to byť menej bolestivé, ale nie je. Toto máme celkom hlboko ako ľudstvo zakorenené: keď sa o probléme nerozpráva, neexistuje. Samozrejme v skutočnosti problém rastie a časom sa môže stať nezvládnuteľný.

 

Čo radíte párom, keď jeden z nich už veľmi dieťa chce a ten druhý ešte nie alebo má strach? Ako sa dá dopracovať v takomto prípade ku kompromisu?

Nemám také páry, možno výnimočne pár žien v priebehu koučovacieho procesu objavilo strach z materstva. V tom prípade sa zaujímam kvôli čomu majú strach, teda aká je príčina, a podľa toho s tým pracujeme. Keďže ku mne chodia najmä ženy, ktoré už dlhší čas chcú dieťa, tak veľmi nemám skúsenosti s tým, že by nechceli alebo mali strach mať dieťa, prípadne ich partneri. V niektorých prípadoch ženy počas koučovania pripustili, že ešte nie sú dostatočne zrelé na materstvo, ale to je naozaj výnimočné.

Autor fotografií: František Bodnár

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00