Krampusi boli pôvodne zviazaní reťazami a odkazovali na Bibliu

Krampusi boli pôvodne zviazaní reťazami a odkazovali na Bibliu
Moderné sprievody krampusov sú komerčná záležitosť vytrhnutá z podstaty alpskej tradície, píše etnologička.

Pôvod slova krampus je z nemeckého slova „krampas – neživý“. Krampus má pôvod ešte v predkresťanskom období, keď sa ľudia prezliekali do strašidelných masiek a paradoxne tieto postavy mali ochrániť svojou strašidelnou vizážou spoločenstvo ľudí od démonov a škodcov.

Preto boli v predkresťanskom období súčasťou svadobných, pohrebných sprievodov, ale i súčasťou zimného a letného slnovratu – teda tých sviatkov či už rodinného, alebo výročného cyklu, kde bolo potrebné ochrániť spoločenstvo ľudí pred prienikom zla do jeho stredu.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00