TOP

Kresťania, ste povolaní ohlasovať vieru!

Na Slovensku máme tisíce kresťanských médií. Prvotriednych, lebo sú osobné a vysielajú naživo. Týmito médiami sme vy i ja – a vlastne všetci kresťania. Hoci toto poslanie neraz opomíname, denne ľuďom okolo seba sprostredkujeme mnoho informácií. Bola by škoda naďalej to nechať bez povšimnutia, a preto sa nad tým poďme spolu zamyslieť.

Autor: Katarína Adamčáková – študentka Kolégia Antona Neuwirtha

Ako byť príťažlivými kresťanskými médiami?

Slovo „príťažlivý“ nechápte v zmysle povrchnej, vonkajšej atraktivity. Dobrá reklama síce upúta, no je to obsah, ktorý priťahuje. Okrem toho, sami sme sa mnohokrát presvedčili, že pekný obal je klamlivý. Byť príťažlivými médiami je preto výzvou byť plnými dobrého a kvalitného obsahu, žiť to, čomu veríme, a výzvou robiť si reklamu nie slovami, ale tým, čo vykonáme. Takí boli prví kresťania, ktorí oslovovali pohanov autentickým prežívaním svojej viery. Ľudia z rôznych vrstiev a národov čítali v životoch kresťanov evanjelium, radostnú zvesť, ktorá si ich získala natoľko, že jej sami uverili a dokázali za ňu položiť aj život.

Kresťanstvo sa v prvých storočiach šírilo skutočne rýchlo, a ak sa prizrieme bližšie, nájdeme návod, ako ho hlásať v dnešnej spoločnosti. Na to, aby sme komunikovali posolstvo evanjelia, nepotrebujeme nikoho verbovať ani sa oháňať populárnymi frázami. Stačí, že budeme dobre žiť svoju vieru. Raz vidieť je predsa lepšie ako stokrát počuť.

Aby sme mali svetu čo ukázať, najprv potrebujeme spoznávať to, čomu veríme. Tak ako sa aktualizujú naše smartfóny či počítače, tak sa potrebujeme denne „aktualizovať“ aj my. Tým, že sa napojíme na zdroj – na Boha. Siahnime po Písme, po modlitbe, stiahnime sa na chvíľu do ticha a do úzadia, aby sme mohli načerpať to, čo sami potrebujeme a čo máme odovzdať iným.

Ďalšou vecou, ktorú médium nevyhnutne potrebuje, je zachovávať spojenie. Teda, v našom prípade, byť v stálom kontakte s Bohom, ľuďmi i so sebou. Nemusíme nepretržite komunikovať; byť v spojení znamená mať vzájomný vzťah, neizolovať sa. Hrozbou pre prerušenie signálu je všetko, čo nás od Boha i ľudí vzďaľuje. Ak chceme signál udržať, potrebujeme pravidelne robiť údržbu. Alebo inak, prosiť o odpustenie a odpúšťať. Ak si takto vyčistíme linky, aj komunikácia pôjde hladšie.

Napokon nám pri odpovedaní na našu otázku ostala už len jedna vec. Ak chceme byť dobrými kresťanskými médiami, mali by sme vedieť, že je naším poslaním odovzdávať vieru ďalej. Túto úlohu nám Ježiš Kristus dáva tesne pred nanebovstúpením, keď hovorí: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Mk 16, 15) Prečo to spomínam? Nuž, každé médium komunikuje to, na čo je zamerané, a svoje zameranie odvodzuje od svojho cieľa, od poslania, ktoré má. Preto potrebujeme mať na zreteli naše poslanie – od neho sa všetko odvíja.

Ak by zlyhali všetky osvedčené spôsoby ohlasovania, nechajme sa inšpirovať svätým Maximiliánom Kolbem, ktorý nám odporúča milovať, pretože: „Iba láska sama vzbudzuje protilásku. Takýmto spôsobom chce Boh dobyť srdce človeka.“

 

Komentáre

Žije v krásnej dedine pri Trenčíne a je študentom Fakulty informačných technológií VUT v Brne. Veľmi rád cestuje po svete a spoznáva nové miesta. Medzi jeho záľuby patrí technika, čítanie kníh a beh.