Kričal na mňa anjel strážny

Kričal na mňa anjel strážny
Občas mám sto chutí napísať Jožovi, najmä keď na mňa vyskočí so svojou piesňou: Telo si so mnou robí, čo chce, a pridá k tomu: „Vletel ku mne anjel strážny, kričal na mňa, že sa zblázni.“ Nuž, milý Jožo, za pokus to stojí: píšem ti, a nielen tebe, pretože anjeli sa nebláznia a už vôbec nie tí strážni.

Vedel o tom svoje aj páter Pio. So svojím anjelom strážcom sa stretával už ako dieťa. Hral sa s ním a keď bol smutný, jeho anjel mu spieval. Hovoril o ňom ako o spoločníkovi či sekretárovi a často ho prosil, aby zašiel k tým, ktorí potrebujú pomoc. Jeho anjel ho vždy strážil pred zlom a útokmi diabla. Bol verný spoločník a často sa s ním rozprával.

Práve od neho sa dozvedel, že ak nám anjeli niečo závidia, tak je to skutočnosť, že nemôžu trpieť z lásky k Bohu. Ale zato sú s nami v každej chvíli nášho utrpenia a posilňujú nás, keď sa nám zdá, že náš kríž je ťažší, ako vieme uniesť. Páter Pio svoje duchovné deti povzbudzoval: „Nezabúdajte vzývať svojho anjela. Boh vás zveril iba jemu, aby vám pomáhal. Využite to na ceste do neba.“

Ako ho využívame?

Istý misionár spomína, že keď navštevoval krajiny, kde bola viera utlačená do úzadia, stretol deti, ktoré sa vedeli modliť k anjelom strážnym. „Prečo sa k nim modlíte?“ pýtal sa ich. Ich odpovede boli úprimné a jednoduché: „Aby nás chránili, tak mi to povedala moja mama.“

Každý z nás sa z času na čas cíti sám, ale nie je to pravda. Boh ti daruje anjela, „aby ťa chránil na ceste a priviedol na miesto, ktoré pripravil“ (porov. Ex 23, 20-21).

Anjela, ktorý na teba myslí, aj keď si ty naňho nespomínaš. Toho, ktorý ti našepkáva a povzbudzuje ťa v konaní dobra, či dodáva ti odvahy v boji so zlom. Toho, čo bojuje o spásu tvojej duše a robí všetko pre to, aby ťa raz priviedol do domu tvojho Otca – do neba. Mnoho svätých v hodine smrti zvolalo: „Vidím svojho anjela! Ó, aký je krásny!“ Je to Boží posol pre tvoj život. Prijmeš ho?

Pred niekoľkými rokmi bol v Ostrave súd. Vo večerných hodinách sa v podchode vraždilo. Muž vo veku tridsaťpäť rokov zavraždil istú pani. Kamerové záznamy ukázali, že dve minúty predtým prechádzala okolo vraha babička. „Prečo ste nezabili túto babičku?“ pýta sa sudca. „Nemohol som, kráčal vedľa nej silný muž. Keby sa bol do mňa pustil, nepodarilo by sa mi to.“ Sudca ešte raz prezrel kamerové záznamy z podchodu, ale muža, o ktorom obvinený hovoril, nevidel. Preto si predvolali babičku a pýtali sa jej, čo sa stalo v ten večer. „Viete, akosi som sa pozabudla,“ vysvetľovala. „Bola som u dcéry a chcela som im ešte niečo navariť. A tak som od nich odišla až po tme.“ „Nemali ste strach, že sa vám niečo stane?“ „Mala,“ prikývla, „ale viete, pán sudca, ja sa od malička modlím každý deň k svojmu anjelovi strážcovi a keď som videla tohto mladíka, modlila som sa k nemu ešte vrúcnejšie.“

Kto to bol, kto ochránil babičku pred útokom tridsaťpäťročného muža?

Bol to jej ochranca, ktorého vzývala. Duchovná bytosť, ktorú nedokázal zachytiť kamerový záznam, ale zato útočník ju zreteľne videl.

Anjel strážny je viditeľný nášmu srdcu a počuteľný „ušiam“ duše. Je to Boží posol, ktorý oznamuje Božiu vôľu a pomáha nám ju aj naplniť.

Nekričí, ani sa z nás nezblázni, nech je náš život akýkoľvek. Ale stojí pri nás a nabáda nás v myšlienkach, aby sme sa vydali na správnu cestu. Na cestu pokory a lásky.

Jeho hlas je pevný a pokojný, aj keď usvedčujúci z klamstva či z vlastných predstáv. Jeho hlas je hlasom pravdy, ktorá nás vedie do večnosti.

Anjel strážca sa z nás nezblázni, ale čaká, kým na neho zavoláme. Kým mu dovolíme, aby prenikol a premenil náš život.

Naše staré mamy a otcovia sa mu prihovárali každý deň a spoliehali sa na jeho pomoc i prítomnosť. Nesklamal ich. Bol pri nich a viedol ich na ceste k Bohu.

Anjel strážny nie je len niekým, koho potrebujú starší či deti, je to osoba, ktorú potrebujem ja či ty. A je nám daná od milosrdného Boha, aby sme s ňou kráčali každý deň. Ak sme doteraz na to zabúdali, nevadí. Práve teraz máme šancu a nové pozvanie pozdraviť anjela strážneho a zveriť sa pod jeho ochranu. Určite sa na nás usmeje a rád sa k nám pridá ako „poradca do všedných dní“.

Anjel Boží, teba Boh poslal, aby si ma chránil na všetkých cestách tohto dňa.

Prosím, buď so mnou, bdej nad mojím srdcom, aby bolo vnímavé na hlas Ducha Svätého, posilňuj moju vôľu, aby som sa rozhodol konať dobro a dokázal odvrhnúť to, čo sa Pánovi nepáči. Ty, môj veľký ochranca, sprevádzaj ma na ceste do neba a keď príde moja posledná chvíľa, stoj pri mne a chráň ma pred pokušeniami od zlého. Amen.

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00