Krížová cesta človeka s depresiou

Krížová cesta človeka s depresiou
Každý má nejaký svoj kríž. Dôležité je spájať ho s tým Ježišovým. Vydajme sa spoločne na krížovú cestu s jedným dnes veľmi častým krížom, ktorým je depresia. Alebo inak povedané: depresia – prázdno v srdci ako nový priestor pre Pána.

Úvod

Ježiš, chceme kráčať s tebou po krížovej ceste s niečím, čo sme si my alebo naši blízki pre svoj život nevybrali – s depresiou. Daj, aby sme v našom zápase upriamovali svoje srdce na teba a v tvojom kríži nachádzali útechu pre vlastný boj. Milovaný Ježiš, buď s nami na tejto ceste.

 

 1. Pán Ježiš je odsúdený na smrť: Verdikt – depresia

Človek trpiaci na depresiu si neraz veľmi dobre pamätá na verdikt, ktorý bol nad ním vyrieknutý: „Máte depresiu. Musíte sa liečiť.“ Neprijíma sa to ľahko. Človek sa cíti odsúdený a menejcenný medzi ostatnými – zdravými. Zápasí s pocitom hanby, keď si sadá do čakárne psychologickej alebo psychiatrickej ambulancie – hoci na to nie je dôvod, ale spoločnosť je tak ešte aj dnes nastavená. Ježiš vie, aké je to byť odsúdený. Pozná hanbu a neprijatie.
Milovaný Ježiš, nauč ma zostať pokorným aj vo chvíľach, keď veci nejdú tak, ako som si predstavoval. Nauč ma prijímať aj ťažké okolnosti života a vo všetkom dôverovať tebe, ktorý si za každých okolností dobrý a verný.

 

 1. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia: Začínam sa liečiť

Po prvotnom šoku z novej „kamošky“ pre život prichádzajú prvé kroky v liečbe. Psychoterapia, farmakoterapia, duchovné sprevádzanie. Je potrebné zasiahnuť všetky tri zložky našej osobnosti – fyzickú, duševnú a duchovnú –, aby bola liečba úspešná. Beriem kríž depresie na vlastné plecia a pomaličky sa učím, ako s ňou kráčať životom, ako s ňou bojovať, ako v tejto situácii žiť. Môžem sa to učiť od Ježiša, ktorý sám vzal kríž na svoje plecia.
Milovaný Ježiš, chcem si vziať tento kríž na svoje plecia a napodobňovať teba, ktorý si sám niesol kríž. Nauč ma niesť ho s láskou a byť svedectvom o tvojej vernosti pre svet – aj uprostred utrpenia.

 

Krížová cesta človeka s depresiou

 

 1. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom: „Vylievanie“ depresie na druhých

Neviem s depresiou žiť. Vylievam si ju na druhých. Útočím. Využívam ju na to, aby som si získal pozornosť druhých a prepadám sebaľútosti. Možno odo mňa druhí počujú, že nikto sa nemá tak zle a neustále len šomrem na to, ako sa mám. Aj toto je môj pád pod krížom, ktorý mám niesť. Ježiš, ktorý však neurobil nič zlé, tiež pod krížom padá. Azda je to návod, ako von z mojej vlastnej malomyseľnosti a neochoty postaviť sa čelom tomu, čím si prechádzam.
Milovaný Ježiš, dnes opäť raz padám pod krížom a vidím to ako koniec. Nemám vôľu vstať. Naplň ma svojou láskou a dôverou a daruj mi istotu, že s tvojou pomocou je možné vstať z akéhokoľvek pádu.

 

 1. Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou: Pomoc najbližších

Vo svojej depresii nevyhnutne potrebujem pomoc svojich najbližších. Je to stretnutie plné lásky, ktoré však niekedy aj pokoruje a učí nás, že nie sme sebestační. Ježiš sa na krížovej ceste stretáva so svojou Matkou – koľko útechy prináša tento pohľad, možno pár slov! Mária chce byť spolu s našimi najbližšími útechou a pomocou aj pre nás. Dovolíme jej to?
Milovaný Ježiš, ďakujem ti, že si nám daroval Máriu ako našu matku. Prosím ťa, daj, aby ma sprevádzala aj na mojej krížovej ceste a aby som vnímal jej utešujúcu blízkosť.

 

 1. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž: Pomocná ruka od odborníkov

Vo svojej liečbe potrebujeme odborníkov, ktorí sa o nás budú starať – psychológov, psychiatrov. Niekedy vôbec nie je ľahké prijať takúto pomoc. A predsa ju veľmi potrebujeme. Šimon nebol Ježišovým priateľom. A predsa mu pomohol. Šiel s ním kus krížovej cesty. Dovoľme aj my lekárom a terapeutom, aby nás sprevádzali na úseku našej krížovej cesty – v boji s depresiou.
Milovaný Ježiš, hoci si Boh, dal si si pomôcť od človeka. Dovolil si človeku, aby ti pomohol niesť kríž. Daj aj mne pokorné srdce, aby som prijal odbornú pomoc a nevzpieral sa jej.

 

 1. Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník: Útecha priateľstva v ťažkej chvíli

Táto útecha je iná ako v predošlom zastavení. Nie je to neznámy odborník, ale blízky priateľ. Akí sú priatelia dôležití v procese liečby depresie! Bez nich by to bolo oveľa, oveľa ťažšie. Stoja pri nás, poskytujú útechu či len plece na vyplakanie. Donútia nás najesť sa, keď sami nevládzeme zjesť čo len niečo. Podporujú nás, keď nevládzeme ďalej kráčať. Dávajú nám najavo, že sme pre nich dôležití, že sme milovaní a že je dobré, že sme. Aj takýto prejav lásky bol skrytý v šatke, ktorou Veronika utrela Ježišovu tvár.
Milovaný Ježiš, ďakujem ti za mojich priateľov, ktorí so mnou kráčajú po tejto neľahkej ceste. Daj mi silu, aby som im aj ja vedel odmeniť lásku, s ktorou ku mne pristupujú. Nauč ma byť dobrým priateľom.

 

 1. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom: Depresia v plnej zbroji

Tma. Emocionálna vypnutosť. Alebo hlboký smútok a plač. Depresia má veľa tvárí a neraz ma položí tak, že nevládzem ani vstať z postele a vykonávať bežné činnosti. To je môj druhý pád. Keď nie som schopný fungovať tak, ako som bol zvyknutý. Keď ma aj najmenšie činnosti dostávajú na lopatky. Aj Ježiš druhýkrát padá, no nezostáva na zemi, dvíha sa a pokračuje v ceste ďalej.
Milovaný Ježiš, nauč ma robiť to, čo je možné, a prijať to, čo v danej chvíli možné nie je. Daj mi milosť prežívať prítomnú chvíľu s tvojou pomocou a nebáť sa ničoho, čo objavujem vo svojom vlastnom prežívaní.

 

Krížová cesta človeka s depresiou 

 

 1. Pán Ježiš napomína plačúce ženy: Nepochopenie blízkych

Blízki sú v depresívnom zápase dôležití. Ale niekedy sa stane, že práve od nich sa mi dostane najmenej pochopenia. Je to ďalší kríž, ktorý vôbec nie je ľahké niesť. Ako často ma vedie k sebaľútosti! Nechcem už plakať nad sebou, ale mať upretý zrak na Ježiša – v takej miere, v akej som to v danej chvíli schopný. Ježiš napomína plačúce ženy, ale zároveň sa za ne obetuje.

Milovaný Ježiš, zverujem ti každé nepochopenie a neprijatie, ktorého sa mi v boji s depresiou dostalo. Odpúšťam ľuďom, ktorí mi ublížili, a chcem kráčať ďalej bez obviňovania a sebaľútosti.

 

 1. Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom: Liečba nezaberá

Napriek tomu, že prijímam liečbu, nezaberá. Prišla ďalšia depresívna epizóda, zdá sa mi, akoby bola ešte silnejšia ako tie predchádzajúce. To je môj tretí pád. Keď sa mi už zdalo, že sa vrátim k svojmu predchádzajúcemu životu pred chorobou, depresia udrela opäť v plnej sile. Cítim sa bezmocný a neviem, čo mám robiť. Všetky zvládacie stratégie zrazu zlyhali a ja sa cítim nemožne a navyše. Aj Ježiš tretíkrát pod krížom padá. I tento jeho tretí pád je príkladom pre ten môj – nevzdávať sa, ale stále, napriek ťažkostiam, kráčať ďalej.

Milovaný Ježiš, nauč ma kráčať ďalej, aj keď sa to zdá nezmyselné a zbytočné. Daruj mi, prosím, nádej a vytrvalosť, aby som vo svojich bojoch nezostal stáť nad vidinou neúspechu, ale dôveroval tvojej dobrote a šiel ďalej napriek prekážkam.

 

 1. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty: Odhalenie môjho utrpenia

Nie vždy sa mi dostáva pochopenia. Niekedy sa stáva presný opak. Ohováranie. Alebo až osočovanie. Nepravdy, ktoré sú necitlivo vyrieknuté nad mojou osobou a mojím utrpením. Ľudia mnou buď opovrhujú kvôli tomu, čím si prechádzam, alebo zľahčujú a banalizujú moju depresiu. Niekedy sa mi azda dostalo aj označenie, že som blázon, keďže sa liečim na psychiatrii. Z Ježiša strhávajú šaty – zažíva veľkú chvíľu potupy a odhalenia toho, čo malo zostať pred očami divákov skryté. No on napriek tomu s láskou hľadí na tých, ktorí ho odhaľujú.

Milovaný Ježiš, daj mi silu čeliť chvíľam, keď sú zo mňa obrazne povedané strhnuté šaty a je odhalené moje utrpenie depresie pred očami nevyžiadaných divákov. Daj, aby som voči týmto ľuďom neprechovával hnev, ale ponúkol im dar odpustenia.

 

 1. Pána Ježiša pribíjajú na kríž: Prijatie depresie

Popieranie. Hnev. Vyjednávanie. Smútok. Prijatie. Koľkokrát som si týmito fázami prijatia vo svojom depresívnom zápase prešiel! Stále dookola. Neraz ma hnevá, že nedokážem fungovať ako bežní zdraví ľudia. Alebo sa cítim ako slabo veriaci človek, keď ma modlitba ani sviatosti od depresie neoslobodili. No dnes chcem vziať depresiu za ruku a s ňou kráčať k Otcovi. „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha,“ modlí sa Ježiš pribitý na kríži. Aj ja sa chcem modliť: „Otče, do tvojich rúk odovzdávam seba, svoj boj s depresiou.“

Milovaný Ježiš, prosím ťa, daruj mi milosť prijatia depresie. Viem, že to nebude ovocím môjho výkonu, ale jedine tvojej milosti. Už dnes ti ďakujem za tento dar prijatia.

 

Krížová cesta človeka s depresiou 

 

 1. Pán Ježiš na kríži zomiera: Boj so samovražednými myšlienkami

Toto je azda jeden z najťažších depresívnych zápasov – boj so samovražednými myšlienkami. Človek sa cíti ešte viac hriešny, ešte slabší, ešte bezmocnejší. Keď tieto myšlienky prídu, cíti sa, akoby zrádzal Boha a odmietal život. Je ťažké myslieť na to, že je to depresívny príznak rovnako ako kašeľ pri chrípke. Ježiš na kríži zomiera. Zdanlivý koniec, ale je to práve opak – v smrti sa rodí nový život. Aj v našom zomieraní sebe samému – možno aj v boji so samovražednými myšlienkami – môžeme badať klíčiacu novosť.

Milovaný Ježiš, prosím ťa, aby som nikdy nepodľahol samovražedným myšlienkam. Zriekam sa ich, ale súčasne ich prijímam ako svoj kríž, ak mi nebudú odňaté. Prosím ťa, aby som vždy mal v takýchto chvíľach pri sebe človeka a teba, Bože, aby som sa neuchýlil ku skratovým riešeniam.

 

 1. Pána Ježiša skladajú z kríža: Súcit a starostlivosť

Keď sú dni, v ktorých vládzem len ležať v posteli, obzvlášť potrebujem od svojich blížnych súcit a starostlivosť. Chce to niekedy odovzdanosť a vždy aj dávku pokory, čo nie je vždy ľahké. Je to istý druh odovzdanosti. Môže nás to učiť, ako sa odovzdávať do Božích rúk. Ježišovo mŕtve, nevládne telo skladajú z kríža. Je úplne v rukách jeho Matky.

Milovaný Ježiš, nauč ma odovzdanosti do tvojich rúk aj uprostred môjho utrpenia. Mária, tebe sa zverujem, nauč ma kráčať za tvojím Synom až do konca.

 

 1. Pána Ježiša pochovávajú: Úľava v utrpení

Chvíľa úľavy. Kvapka radosti. Malý svit slnka v temnom svete depresie. Sú to vždy veľké chvíle, za ktoré chcem byť vďačný. Nie sú samozrejmé, ale sú darom. Keď vojna v nás na chvíľu prestane zúriť a vystrieda ju láskavý pokoj. Ježiša pochovali. Skončilo sa utrpenie. Je po všetkom. Ale my vieme, že toto nie je koniec. Čoskoro sa tu začne novosť, ktorá zmenila celý svet – veľkonočné ráno.

Milovaný Ježiš, ďakujem ti za chvíle úľavy v mojom utrpení. Za chvíle svetla a nádeje, aj keď sa všetko navôkol zdá beznádejné a čierne. Daj mi vnímavosť na to, že aj uprostred najčiernejších mrakov mojej depresie svitá na obzore veľkonočné ráno.

 

Záver

Milovaný Ježiš, ďakujem, že som mohol s tebou kráčať tvojou krížovou cestou aj so svojím vlastným krížom – depresiou. Ďakujem ti, že trpíš spolu so mnou. Napĺňaj ma svojou milosťou, aby som aj skrze svoje vlastné utrpenie mohol byť ešte väčším darom pre druhých.

 

Inšpirujúce knihy pre lepší vzťah s Bohom nájdete tu.

 

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00