Krížová cesta detí: Stojíme pod tvojím krížom ticho ako myšky

Krížová cesta detí: Stojíme pod tvojím krížom ticho ako myšky
Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“ (Mt 19, 14)

Rodičov a vychovávateľov často prekvapí, s akou zrelosťou a múdrosťou deti vnímajú duchovné pravdy. V čase Pôstu sa preto netreba báť previesť deti nadchádzajúcimi udalosťami Veľkého týždňa.

Ponúkame vám text krížovej cesty, ktorá bola na mieru ušitá našim najmenším. Text vznikol z iniciatívy mamičiek s deťmi v saleziánskej farnosti Dubnica nad Váhom. Deti sa na pobožnosti, ktorá sa koná dnes večer, budú podieľať čítaním textov jednotlivých zastavení a ilustráciami k nim. Pobožnosť sa z dôvodu pandemických opatrení koná v online priestore.

Cíťte sa slobodne použiť text krížovej cesty či nechať sa inšpirovať formou, ktorú zvolili mamičky z Dubnice. Text ponúkame v úplnom znení i vo forme PDF dokumentu, ktorý je možné si stiahnuť.

 

Krížová cesta detí
Úvod

V ôsmej kapitole Matúšovho evanjelia sa píše: „On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru, hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.“ (Mt 8, 2 – 3)

Pane Ježišu, chceme sa dnes pomodliť pobožnosť krížovej cesty v jednoduchosti a úprimnosti malých detí. Prosíme, buď s nami.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

 

1. zastavenie – PÁN JEŽIŠ JE ODSÚDENÝ NA SMRŤ

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Milý Ježiš, keď ťa odsúdili na smrť, Pilát si umyl ruky.

Nechcel, aby si ľudia mysleli, že je to jeho vina.

My sme ešte malí a ruky si umývame preto, aby sme ich mali čisté.

Prosíme ťa, pomôž nám, aby sme mali čisté aj srdiečka.

(chvíľa ticha)

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

 

2. zastavenie – PÁN JEŽIŠ BERIE KRÍŽ NA SVOJE PLECIA

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Milý Ježiš, keď ti dali na plecia ťažký kríž, bolo to veľmi nespravodlivé.

Veď ty si nikdy nikomu neublížil, veď si Boh, ktorý nás miluje.

My máme niekedy svoje detské starosti.

Prosíme ťa, daj nám silu ich niesť ako si ty niesol svoj kríž.

(chvíľa ticha)

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

 

Krížová cesta detí: Stojíme pod tvojím krížom ticho ako myšky

 

3. zastavenie – PÁN JEŽIŠ PADÁ PRVÝ RAZ POD KRÍŽOM

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Milý Ježiš, kríž bol veľmi ťažký a ty si s ním spadol na zem.

Určite si sa zranil a tiekla ti krv.

My sme tiež niekedy smutní, chorí alebo zranení.

Prosíme ťa, pomôž nám v takých chvíľach myslieť na teba.

(chvíľa ticha)

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

 

Krížová cesta detí: Stojíme pod tvojím krížom ticho ako myšky

 

4. zastavenie – PÁN JEŽIŠ SA STRETÁ SO SVOJOU MATKOU

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Milý Ježiš, na svojej krížovej ceste si stretol svoju mamu, Pannu Máriu.

Nemohli ste sa objať, ale určite ste sa na seba pozreli s láskou.

Aj my sme jej deťmi a radi sa s ňou rozprávame v modlitbe.

Prosíme, pomáhaj nám milovať svojich rodičov tak, ako ty miluješ ju.

(chvíľa ticha)

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

 

5. zastavenie – ŠIMON CYRENEJSKÝ POMÁHA PÁNU JEŽIŠOVI NIESŤ KRÍŽ

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Milý Ježiš, bol si taký unavený, že si prijal pomoc od Šimona.

Nepáčilo sa mu, keď ho vojaci prinútili ti pomáhať, ale potom to urobil rád.

My máme ešte malé ruky, ale vieme pomôcť aj s veľkými vecami.

Prosíme ťa, daj nám silu a lásku k tým, ktorí nás poprosia o pomoc.

(chvíľa ticha)

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

 

Krížová cesta detí: Stojíme pod tvojím krížom ticho ako myšky  

 

6. zastavenie – VERONIKA PODÁVA PÁNU JEŽIŠOVI RUČNÍK

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Milý Ježiš, Veronika sa už nemohla pozerať na to, akí sú ľudia na teba zlí.

Prišla k tebe a utrela ti tvár, hoci sa na to mohli vojaci nahnevať.

Chceme byť odvážni ako ona.

Prosíme ťa, daj nám odvahu robiť dobré veci, aj keď sú ťažké.

(chvíľa ticha)

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

 

Krížová cesta detí: Stojíme pod tvojím krížom ticho ako myšky  

 

7. zastavenie – PÁN JEŽIŠ PADÁ DRUHÝ RAZ POD KRÍŽOM

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Milý Ježiš, cesta na Kalváriu bola veľmi dlhá a ty veľmi unavený.

Znova si škaredo spadol a znova si sa zranil.

Je nám to tak ľúto!

Už ťa viac nechceme zraňovať svojimi hriechmi.

(chvíľa ticha)

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

 

Krížová cesta detí: Stojíme pod tvojím krížom ticho ako myšky  

 

8. zastavenie – PÁN JEŽIŠ NAPOMÍNA PLAČÚCE ŽENY

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Milý Ježiš, medzi ľuďmi, ktorí ťa sprevádzajú, sú aj plačúce ženy.

Hovoríš im, nech plačú kvôli sebe a nie kvôli tebe.

Ty si svätý, to my sa máme zmeniť a byť lepší.

Pomáhaj nám, aby z nás vyrástli dobrí a múdri dospelí.

(chvíľa ticha)

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

 

9. zastavenie – PÁN JEŽIŠ PADÁ TRETÍ RAZ POD KRÍŽOM

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Milý Ježiš, už tretí raz padáš pod ťažkým dreveným krížom.

Všetci okolo teba vidia, aký si unavený a ubolený.

Keby sme mohli, utekali by sme ti pomôcť!

Prosíme ťa, urob z nás dobrých pomocníkov našim rodičom a súrodencom.

(chvíľa ticha)

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

 

10. zastavenie – PÁNU JEŽIŠOVI ZVLIEKAJÚ ŠATY

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Milý Ježiš, keď si vyšiel na Kalváriu, vojaci ti vyzliekli oblečenie.

Bola to ďalšia škaredá vec, ktorú ti urobili.

My vieme, že sa máme k ostatným správať pekne.

Pomôž nám, aby sme boli slušní a dobrí, aby sme sa podobali na teba.

(chvíľa ticha)

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

 

11. zastavenie – PÁNA JEŽIŠA PRIBÍJAJÚ NA KRÍŽ

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Milý Ježiš, veľké klince prepichli tvoje ruky a nohy.

Niesol si svoj kríž až sem, a teraz ťa naň pribíjajú.

Máme smutné srdce aj oči, keď na teba pozeráme.

Si náš najlepší priateľ.

(chvíľa ticha)

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

 

12. zastavenie – PÁN JEŽIŠ NA KRÍŽI ZOMIERA

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Milý Ježiš, tak predsa sa to stalo.

Zomrel si za naše hriechy.

Ďakujeme, že si sa nechal potrestať za nás.

Stojíme pod tvojím krížom a sme ticho ako myšky.

(chvíľa ticha)

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

 

13. zastavenie – PÁNA JEŽIŠA SKLADAJÚ Z KRÍŽA

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Milý Ježiš, keď si zomrel, dali tvoje telo dole z kríža.

Bola tam tvoja mama, Panna Mária, ktorá ťa hneď vzala do náručia.

Naše mamy nás tiež objímajú, keď nám je ťažko.

Prosíme, požehnaj ich múdre srdcia a láskavé ruky.

(chvíľa ticha)

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

 

14. zastavenie – PÁNA JEŽIŠA POCHOVÁVAJÚ

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Milý Ježiš, pochovávajú ťa do veľkého prázdneho hrobu.

Hrob zatvárajú veľkým okrúhlym kameňom.

Celý svet stíchol.

Stíchol a čaká.

(chvíľa ticha)

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

 

15. zastavenie – PÁN JEŽIŠ VSTÁVA Z MŔTVYCH

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Milý Ježiš, keď bežíme k hrobu, kameň je odvalený.

Ten veľký ťažký kameň, ktorý by neodvalilo ani desať detí naraz!

Ty už nie si mŕtvy, pretože Ty si Boh a si silnejší ako smrť.

Ďakujeme, že nás učíš nestrácať nádej.

(chvíľa ticha)

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

 

Záver

Pane Ježišu, ďakujeme ti, že sme ťa mohli sprevádzať na tvojej krížovej ceste. Prosíme ťa, daj, aby nám táto pobožnosť slúžila na spásu.

 

Modlitba na úmysel Svätého Otca

Otče náš

Zdravas

Sláva

 

Inšpirujúce knihy pre lepší vzťah s Bohom nájdete tu: https://www.nakupujemplus.sk/pre-lepsi-vztah-s-bohom/

 

 

 

 

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+