Krotitelia mýtov (1): Môžu mať katolíci sex len v misionárskej polohe?

Krotitelia mýtov (1): Môžu mať katolíci sex len v misionárskej polohe?
Slovo+ odpovedá na mýtické otázky, ktoré strašia veriacich i neveriacich. Čo je teda pravda a čo len mýtus?

Predtým, než sa pokúsime pravdivo a jasne odpovedať na otázku, či môžu mať katolíci sex len v misionárskej polohe, je potrebné objasniť samotný termín „misionárska poloha“ a pozrieť sa na to, ako a kde vznikol.

Misionárska poloha opisuje polohu pri sexuálnom styku, počas ktorej manželka leží na chrbte a manžel na nej, takže si pozerajú do očí. Najpravdepodobnejší pôvod tohto názvu pochádza od prvých misionárov, ktorí túto polohu propagovali pri evanjelizovaní domorodých kmeňov a ostatné polohy označovali za neosobné a zvieracie. Hoci dnes sa nachádzame vo vyspelej spoločnosti a možno nám to príde zastarané, misionári mohli mať v čomsi pravdu.

Ak sa manželia nedokážu jeden druhému pozerať do očí pri tom najintímnejšom, čo v manželskom spojení zažívajú (áno, pri orgazme), práve vtedy, keď sú jeden pred druhým odhalení v úplnej slobode a zraniteľnosti, niečo nie je v poriadku. Slovo intimita by sa dalo odvodiť aj z anglického into-me-see (vidieť do mňa). Manželia sa majú snažiť vidieť hlboko jeden do druhého a vzájomne sa spoznávať.

Nemožno povedať, že použitie niektorej polohy je samo o sebe zlé. Niektoré polohy (napríklad pri milovaní zozadu) však možno označiť za neosobnejšie, keďže sa vyhýbajú pohľadu do tváre partnera. Každá osoba je však jedinečná a vo svojej podstate je veľkým tajomstvom. Ak pristupujete k partnerovi s láskou a s cieľom spoznávať ho hlbšie aj pri sexuálnom styku, potom je poloha, v ktorej sa milujete, nepodstatná. Ak však hľadáte stále nové a nové spôsoby, ako váš sexuálny život „okoreniť“, niekde sa stala chyba. Nikdy však netreba zabúdať na to, že ak sa váš partner pri niektorej z polôh cíti nepríjemne, nemôžete ho do ničoho nútiť. Dokonalým milencom sa nestanete hneď. Môžete si však naštudovať tisíce príručiek o sexe, ak medzi vami nebude panovať láska a pohoda, kvalita vášho sexu neporastie.

Ak chcete mať kvalitný sex, pozvite medzi seba Boha – on sám je láska a lásku (a aj sex) stvoril práve on. Mnohí robia presný opak – dvere manželskej spálne Bohu zatvárajú. Vedome si obnovte manželské sľuby aj rečou vašich tiel. Nebojte sa bezpodmienečne odovzdať svojmu partnerovi celý. Pozerajte sa mu do očí a ďakujte Bohu za to, že vás stvoril na svoj obraz a už na zemi vám dáva šancu zakúsiť kúsok raja.

Vyhraďte si na sex špeciálny čas. Nedávajte mu posledné miesto vo vašom dennom programe, keď ste obaja vyčerpaní po celodennej námahe. Nebojte sa vytvoriť príjemnú atmosféru, v ktorej sa budete obaja cítiť uvoľnene. Ak bude pre vás sex vyjadrením manželskej lásky, nikdy sa nebudete nudiť.

Pravý a plnohodnotný sexuálny styk musí spĺňať štyri podmienky. Má byť slobodný, úplný, verný a otvorený pre deti. Pozrime sa osobitne na každú z týchto kategórií a skúsme si objasniť, prečo napríklad orálny alebo análny sex nespĺňajú tieto podmienky a stávajú sa tak nevhodnými spôsobmi prejavenia manželskej lásky.

 

1. Slobodný

Sloboda znamená, že môžete povedať áno aj nie. Ak niektorý z partnerov využíva sex na manipuláciu toho druhého alebo jeden z partnerov núti druhého k niečomu, čo je mu v tejto oblasti nepríjemné, manželský styk nemožno označiť za slobodný. Porušením slobody môže byť aj to, ak je sex len odpoveďou na nutkavú „potrebu“ sebauspokojenia. Manželia sú povolávaní k sebaovládaniu – teda aj k ovládaniu svojich žiadostí.

 

2. Úplný

Pri úplnom pohlavnom styku dochádza k ejakulácii muža do pošvy ženy. Zámerné vyhľadávanie možnosti vyhnutia sa tomu (či už pri masturbácii, vzájomnej masturbácii, análnom alebo orálnom sexe) je zbavovanie sa zodpovednosti. Úplný pohlavný styk dáva jasný odkaz – som celý tvoj, dávam sa ti a beriem si ťa s vedomím, že z tohto nášho spojenia môže vzniknúť nový život.

 

3. Verný

Manželská vernosť spočíva nielen v tom, že svojho partnera fyzicky nepodvediem. Zhrešiť možno myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Predstavovať si teda pri pohlavnom styku inú osobu je hrubým porušením manželskej vernosti, pretože v momente, keď sú si manželia najbližšie, jeden z nich sa dopúšťa cudzoložstva vo svojom srdci.

 

4. Otvorený pre deti

Každý manželský skutok musí ostať otvorený počatiu nového života. (Humanae Vitae) Pri použití akejkoľvek antikoncepcie či antikoncepčného správania sa (prerušovaný pohlavný styk či nahrádzanie pohlavného styku análnym alebo orálnym sexom) teda dochádza k vyhýbaniu sa tejto možnosti a ruší sa prokreačný význam manželského spojenia. Neznamená to ale, že manželia môžu mať pohlavný styk len vtedy, keď sa rozhodnú mať dieťa. Manželia majú mať pohlavný styk len vtedy, keď si vedome chcú obnoviť manželské sľuby a spolu s tým prijať i potenciálnu možnosť nového života.

Na záver už ostáva len dodať – nebojte sa pustiť Boha do vašej spálne. Ak máte pocit, že vo vašom sexuálnom živote niečo nie je v poriadku, otvorene sa o tom rozprávajte s vaším partnerom. Modlite sa spoločne aj za túto oblasť. Na sexe nie je nič zlé ani nič špinavé. Pamätajte si – Boh stvoril sex, vyhradil ho manželom a teší sa z neho spolu s nimi.

 

Zdroje:

Christopher West: Radostná zvesť o sexe a manželstve, M.Zattoni, G. Gillini, M.Michelian, M.Reschiglian: Che male c´é? , KKC, Familiaris Consortio, Humanae Vitae

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00