Ktoré zvyky pri štedrovečernom stole dodržiavate?

Ktoré zvyky pri štedrovečernom stole dodržiavate?
Ktoré štedrovečerné zvyky vo vašich rodinách zachovávate a ktoré naopak nie? Niektoré kresťanské rodiny udržiavajú štedrovečerné tradície poprepletané s kresťansko-pohanskými úkonmi pre ďalšie generácie. Je to z kresťanského hľadiska správne?

Naši predkovia vykonávali na Štedrý deň rozmanité obyčaje. Verili, že práve na Vianoce majú rôzne obrady a úkony tajomnú moc. Dodržiavali množstvo zvykov, ktoré však boli chudobné z duchovnej stránky. Príchodom svätých vierozvestov Cyrila a Metoda , ktorí na naše územie priniesli okrem iného aj vieru, by v kresťanskej rodine nemali mať pohanské zvyky miesto. Zvlášť na Vianoce, keď oslavujeme narodenie nášho Spasiteľa Ježiša Krista.

 

Mágiou poznačená štedrá večera

Kedysi naši predkovia vykonávali na Štedrý deň množstvo zvyklostí. Môžeme preto nadobudnúť pocit, že Božie narodenie natoľko zľudovelo, až ostalo v úzadí. Zvyky pred a počas štedrej večere sa týkali hlavne tajomných úkonov okolo hospodárstva a obydlia. Sem patrilo najmä odriekanie modlitieb a robenie krížov s cesnakom a medom či chodenie so sviecami a s kadidlom po gazdovstve. Verili, že súdržnosť rodiny a modlitby spolu s magickými obradmi odoženie zlých duchov a rodine s ich hospodárstvom sa bude budúci rok dariť.

 

Štedrá večera bohatá na tradície, ale chudobná na lásku

Cesnak, jablká, šupiny z kapra, peniaze a iné. Predmety, s ktorými sa ešte aj dnes stretávame pri štedrovečernom stole. Kedysi im naši predkovia pripisovali magickú moc, dnes už stratili význam. Prečo ich naďalej dodržiavame?

 • Oblátky s cesnakom – Ešte aj dnes si v niektorých rodinách potierajú oblátky cesnakom, aby ich budúci rok obchádzali choroby.
 • Rozkrajovanie jablka – Rodina podľa tvaru jadrovníka vedela predpovedať, aký bude budúci rok.
 • Šupiny z kapra a peniaze – Dávali pod obrus pri štedrej večeri gazdiné, aby tak zabezpečili rodine do budúceho roka šťastie, zdravie a bohatstvo
 • Zhasínanie sviece – Niektoré rodiny používajú zhasínanie sviec členmi rodiny dodnes, aby sa dožili vysokého veku.
 • Rozhadzovanie orechov do štyroch kútov – Gazdiné ich v kuchyni hádzali pre šťastie.
 • Vynášanie smetí pred štedrou večerou – Slobodné dievčatá na dedine rady vynášali smeti. Verili, že z ktorej strany pes zabreše, na ten smer sa vydajú.
 • Gazdiná neodchádza od stola – Počas štedrej večere nesmela odísť od stola, pretože by to prinieslo rodine nešťastie.

 

Tieto magické úkony, ktoré mali predpovedať našu budúcnosť, zabezpečiť šťastie, zdravie a bohatstvo v budúcom roku, nemajú v kresťanskej rodine miesto. Nepripisujme veciam moc, ktorú nemajú, ale radšej prosme Boha o Božie požehnanie, zdravie pre nás a pre naše deti.

 

Povery vymenené za konzumizmus

Štedrý večer so sebou prináša ešte mnoho iných vianočných tradícií a zvykov. V súčasnosti sa už od ich praktizovania postupne upúšťa. Ich prázdne miesto však nevyplnili kresťanské zvyky, ale konzumný spôsob života. Namiesto povier a magických úkonov riešime, akú budeme mať výzdobu, koľko darčekov kúpime, aké menu pripravíme alebo čo si pozrieme v televízii. A tak Štedrý večer ako rodina trávime najprv za stolom pri jedle, potom rozbaľovaním darčekov až skončíme každý sám vo svojej izbe pri počítači alebo pri televízii.

 

Naším „garantom“ nech je Ježiš

Ježiš Kristus nás predraho vykúpil vlastnou krvou a obetoval sa za naše hriechy. Len on je „garantom“ požehnania pre nás a pre našu rodinu. Len on vie, čo v skutočnosti potrebujeme. Ak budú naše Vianoce o živej viere, dostaneme všetko, o čo ho prosíme. Musíme mať však živú vieru: „Majte vieru v Boha. Veru, hovorím vám: Keď niekto povie tomuto vrchu: ‚Zdvihni sa a hoď sa do mora,‘ a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to. Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať. A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy.“ Mk 11, 22-25 Na to, aby sme dostali od Boha dary a milosti, o ktoré prosíme, musíme mať živú vieru, že nám ich splní a musia byť na našu spásu potrebné.

 

Vianoce nech začínajú a ostanú v srdci

Dôležité je, aby sme Vianoce prežívali hlavne srdcom. Ako to máme urobiť? Otec Marián Kuffa nám radí: Srdcom Vianoc sú Vianoce v srdci. Vianoce v srdci máme vtedy, keď je tam Ježiš. Ak chceš prežiť naozajstné Vianoce, pozvi Ježiša do svojho srdca.“ Vianoce v srdci nech sú teda vyvrcholením celej našej adventnej prípravy.

 

Tipy na kresťanské štedrovečerné zvyky

Počas štedrej večere vymeňte pohanské zvyky za kresťanské. Veď ich nie je málo. Nechajte sa inšpirovať:

 • modlitba – na štedrovečerný stôl patrí modlitba k Bohu
 • čítanie zo Svätého písma –  jednotlivými úryvkami si tak môžete pripomenúť udalosti Panny Márie a svätého Jozefa, ktoré predchádzali Ježišovo narodenie
 • delenie oblátok – delenie jedla hlavou rodiny je krásny zvyk, ktorým si môžeme pripomenúť Pánovu večeru, keď sa kúskom jedla delil so svojimi učeníkmi
 • koledovanie – po večeri môžete ísť zakoledovať svojim známym, susedom, rodine…
 • požehnanie – kedysi sa žehnalo cesnakom a medom. Čo tak požehnať každého člena rodiny nielen krížikom na čelo, ale aj svätenou vodou?

 

Ak túžime po kresťanských zvykoch, ktoré právom patria na vianočný stôl, vymeňme ich za povery a magické úkony a Boh nás mocne požehná.

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00