Ktorý svätec je dnes v móde?

Ktorý svätec je dnes v móde?
Svätý Charbel Makhlouf „pritiekol“ až na Slovensko. Najnovším miestom jeho úcty je Banská Bystrica!

V posledných rokoch sa do mojich uší čoraz viac dostáva meno tohto svätca. Tu sa manželský pár modlí novénu k svätému Charbelovi, aby počali dieťatko, tam sa človek zázračne uzdravil z rakoviny vďaka pomazaniu olejom tohto svätca. V Sabinove sa v gréckokatolíckom kostole konali modlitby za uzdravenie a oslobodenie k svätému Charbelovi a jeho pozostatky si môžete uctiť v Dóme svätej Alžbety v Košiciach, ako aj na mariánskom pútnickom mieste v Klokočove.

 

Ktorý svätec je dnes v móde?

 

Počas posledného EMfestu si mohli na Starých Horách pútnici z celého Slovenska uctiť relikviu svätca z Libanonu, čo inšpirovalo kňaza Misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul, pátra Pavla Nogu CM, aby spolu s pátrom Miroslavom Vaľkom CM rozbehli úctu k nemu v Kostole svätej Alžbety Uhorskej, ktorý spravujú v Banskej Bystrici. Dvadsiaty druhý deň každého mesiaca sa tu jeho ctitelia môžu zúčastniť na spoločnom modlitebnom stretnutí, pričom budú pomazaní olejom, ktorý neustále vychádza zo svätcovho dodnes neporušeného tela. Jednoducho, svätý Charbel je dnes v móde. Neváhaj aj ty prosiť skrze neho o riešenie svojich na pohľad beznádejných situácií. Ak chceš vedieť, kto je tento svätec, čítaj ďalej…

 

Ktorý svätec je dnes v móde?

 

Svätý Charbel sa ako mních, pustovník vyznačoval mimoriadnou skromnosťou, pokorou a veľkou úctou k Panne Márii. Ako kňaz si obdivuhodne ctil Eucharistiu. Často sa veľmi dlho pripravoval na slávenie svätej omše a po nej dlho zotrvával v postoji chvály a vďakyvzdania za dar Eucharistie. Tento maronitský kresťan žil v Libanone v rokoch 1828 – 1898.

 

Ktorý svätec je dnes v móde?

 

Po smrti bol pochovaný do spoločného hrobu bez rakvy, tak ako ostatní mnísi z tejto komunity. Mnísi boli zaskočení, keď sa zo spoločného hrobu začalo v noci šíriť z diaľky viditeľné svetlo po dobu štyridsaťpäť dní. Keď otvorili rakvu, našli telo v stave, akoby ho pochovali iba včera. Jeho telo bolo pružné a malo teplotu živého ľudského tela. Vytekala z neho neznáma tekutina ako zmes potu a krvi. Táto tekutina dodnes naďalej vyteká a skrze pomazanie sa dejú početné zázraky.

 

Ktorý svätec je dnes v móde?

 

Dodnes boli na príhovor otca Charbela uzdravení mnohí chorí, hluchí, nemí, slepí, ochrnutí či neplodní iba dotykom jeho hrobu, kontaktom s vytekajúcou tekutinou alebo často jednoduchou modlitbou v jeho mene.

Čo dodať…? Svätý Charbel, oroduj za nás!

A dvadsiateho druhého sa vidíme v Banskej Bystrici!

 

Ktorý svätec je dnes v móde?

 

Zdroj fotiek: TV Lux

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00