#Kvíz so Slovom+ VOL. 1

#Kvíz so Slovom+ VOL. 1
Vedomostné, ale aj zábavné kvízy sú dnes populárne, tak prečo si neurobiť jeden aj o viere a Cirkvi?
  1. Ako sa volá liturgická pokrývka hlavy biskupa?

a) mirakel

b) alba

c) mitra

 

  1. Ako sa volal otec Jána Krstiteľa?

a) Zachej

b) Zachariáš

c) Joachim

 

#Kvíz so Slovom+ VOL. 1

 

  1. Ako sa volá občianskym menom pápež František?

a) Joseph Alois Ratzinger

b) Jorge Mario Bergoglio

c) Giorgio Albertazzi

 

  1. Koľkým v poradí je František pápežom?

a) 266.

b) 265.

c) 256.

 

  1. Ktorí apoštoli sa označovali za „synov hromu“?

a) Peter a Ondrej

b) Jakub a Filip

c) Jakub a Ján

 

  1. Koľkým knihám v Novom zákone sa pripisuje ako autor apoštol Ján?

a) piatim

b) jednej

c) štyrom

 

#Kvíz so Slovom+ VOL. 1

 

  1. Ktorý žalm je najkratší?

a) 123.

b) 1.

c) 115.

 

  1. Z ktorej knihy Svätého písma je verš: „Márnosť, len márnosť, všetko je iba márnosť“?

a) Kniha Múdrosti

b) Kniha Sirachovcova

c) Kniha Kazateľ

 

  1. Doplň verš zo žalmu: „Ukáž mi, Pane, svoje cesty…“

a) „… lebo ty si Boh, moja spása.“

b) „… a pouč ma o svojich chodníkoch.“

c) „… lebo som sám a úbohý.“

 

  1. Čo je baptistérium?

a) kaplnka, v ktorej sa krstí

b) modlitebňa

c) miestnosť, kde sa spovedá

 

 

Správne odpovede: 1. c); 2. b); 3. b); 4. a); 5. c); 6. a); 7. a); 8. c); 9. b); 10. a)

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00