Lekárska správa o krvnom obehu, pulze a celkovej vitalite pacientky R.K.C.

Lekárska správa o krvnom obehu, pulze a celkovej vitalite pacientky R.K.C.
Vážený pán Primár! Z Vášho poverenia som sledoval zdravotný stav pacientky R.K.C. a o zistených výsledkoch jej krvného obehu, pulzu a celkovej vitality Vám ako jej ošetrujúci Lekár podávam túto lekársku správu.
SRDCE

Srdce pacientky je na správnom mieste a vzhľadom na jej vek je vo výbornom stave – i keď je pravda, že niektoré časti srdcových chlopní nereagujú dobre na záťažové situácie. Na druhej strane, iné svalové zoskupenia jej orgánov pracujú podľa pozorovaní neuveriteľným spôsobom.

Pozorovaním ma prekvapila činnosť svalu, ktorý som nazval „Milan“. Otvorene a bez obáv pomenúva veci, ktoré škodia organizmu a telu R.K.C., ako aj iným organizmom, napríklad Štátu či Spoločnosti. Nebojí sa byť priamy a pritom si zachováva láskavý prístup.

Za zmienku stojí aj sval „Jozef“. V čase mediálneho boomu porozumel, že pumpovanie krvi do organizmu je možné vynikajúco urobiť aj prostredníctvom Facebooku, kde zverejňuje krátke videá s posolstvom viery – na minútku. Napriek tomu neostanú zabudnuté a nestrácajú silu ani po onej minúte.

Sval „Tomáš“ vytrvalo udržuje kontakt so všetkými oblasťami obehu, ktoré má na starosti a osobitne sa stará o rodiny a manželstvá. Až tak, že vždy, keď vidí mamičku v požehnanom stave, modlí sa Zdravas Mária. Ostatné chlopne však spolu podávajú čím ďalej, tým lepší výkon, napríklad posledným pastierskym listom, ktorý sa dotkol a inšpiroval mnohých.

SRDCOVÉ PRIEHRADKY

Samostatne chcem hovoriť o srdcových priehradkách. Ich činnosť je možno menej známa, no veľmi potrebná. S potešením musím povedať, že vnímať napríklad priehradku, ktorú má na starosti kaplán v malej hontianskej dedine, alebo farár v poslednej obci Bratislavského kraja, je darom. Bolo by veľmi zdĺhavé poctivo vymenovať všetky priehradky združené pod názvom Dobrí, obetaví a svätí kňazi. Isté je, že ich je mnoho a stretnutie so zapálenými kňazmi a rehoľníkmi zlepšuje celkový krvný obeh a je dôvodom lepšej zdravotnej kondície pacientky R.K.C. Môžem len skonštatovať, že ich nasadenie, obetavosť, veselosť, pracovitosť, láskavosť a schopnosť dlho počúvať a rozprávať sa s každým má neuveriteľný dosah na jej životaschopnosť a energiu. Rád by som s Vami, pán Primár, prekonzultoval možnosť vštepenia očkovacej látky obetavosti a skutočného nasadenia sa v kňazstve aj pre ostatné srdcové priehradky. Myslím si, že by to organizmu pacientky R.K.C. celkom prospelo.

 

CIEVNA SÚSTAVA HORNÝCH KONČATÍN

Ruky pacientky R.K.C sú pomerne dobre prekrvené, hoci by sa žiadala väčšia starostlivosť práve dostatočným prúdením do dlaní a prstov. Výsledkom ich lepšieho prekrvenia by bolo viac konkrétnej služby v rodinách a vo farnostiach. Napriek tomu som pozorovaním získal pár cenných informácií: vynikajúco na prekrvenie a lepší krvný obeh pôsobí spoločná modlitba v rodinách. Dobrý účinok má aj spoločná návšteva svätých omší rodín s deťmi už odmalička, ako som toho bol svedkom mnohokrát.

S potešením som zaznamenal, že dobrý krvný obeh pacientky je spôsobený aj odvahou prijať nový život (bez ohľadu na počet) do rodiny. Zdravý pulz vždy cítim prostredníctvom lásky manželov, ich vzájomného prijímania sa a rastu k svätosti. Som svedkom mnohých takýchto krásnych manželských vzťahov. Je silné vidieť, ako si s plnou vážnosťou obnovujú manželský sľub a znovu sa ho usilujú žiť a rásť k dokonalosti. Je mnoho mien, ktorých svedectvo vzájomného prijatia a zároveň dávania sa iným manželským párom spôsobuje dôsledné prekrvenie aj tých posledných miest pacientky. Nové sily a lepšie prekrvenie prichádza aj v odvahe mnohých nových mladých manželstiev, ktoré sa neboja uzatvoriť. Nečakajú na všetky vymoženosti sveta a dostatok financií. Osobitne chcem hovoriť o prínose k dobrému pulzu za obetavé, ticho neviditeľné mamy a trpezlivých, zásadových, pevných a láskavých otcov.

V poslednom čase som nadšený zvýšeným zdravým prekrvením a pravidelným pulzom vďaka množstvu mladých, ktorí pracujú ako animátori vo farnostiach. S nadšením a radosťou. Svoj podiel na tejto pozitívnej zmene a lepšej životaschopnosti majú aj tí, ktorí prišli na P18, Campfest, Lifecamp, Godzone, Festival Lumen a Verím Pane či vstúpili do Domčeka Anky Kolesárovej. Pravidelnosť pulzu spôsobuje aj odvaha mladých priznať sa k svojej viere v osobnom kontakte s neveriacimi priateľmi na strednej či vysokej škole, predovšetkým v otázke na predmanželskú čistotu. Rovnomerné prekrvenie je dôsledkom aj ich obetavej, vyčerpávajúcej služby pre iných, napríklad na Manželských stretnutiach, hoci by mohli brigádničiť a zarobiť si do vrecka. Svoje robí aj ochota sa ešte stále s rodičmi modliť v aute ruženec či iné modlitby. Zvláštne je, aký veľký dosah na zdravotný stav pacientky R.K.C. má odvaha mnohých mladých žiť radikálne život evanjelia a mať plný vzťah s Bohom. Živý a zdravý pulz podporujú aj stretká a sväté omše mladých a manželov, kde rastie a formuje sa svätosť.

 

Lekárska správa o krvnom obehu, pulze a celkovej vitalite pacientky R.K.C.

PREKRVENIE DOLNÝCH KONČATÍN

Z dôsledného pozorovania viem, aký úžasný prínos pre tieto namáhané časti organizmu R.K.C. má niekoľko faktorov. Jedným z nich je napríklad účasť na púti, či už na Skalke, v Šaštíne alebo kdekoľvek inde. Atmosféra nabitá životom je skutočným povzbudením pre dobré fungovanie skúmaného subjektu. Pre mnohé cievy je neodškriepiteľným prínosom Mladifest v Medžugorí. Ale zásadnou pomocou pri dolných končatinách a ich pulze a prekrvení je aj účasť na duchovných obnovách a cvičeniach. Už dávno nie sú v ponuke len tie statické „počúvaj a mlč“. Ako Lekár môžem s radosťou len odporučiť napríklad tie zážitkové pre mužov, ktoré z nich urobia chlapských chlapov. Ísť do hĺbky precítiť Otcovo srdce je šancou pre mnohých, ktorí neuverili láske Boha Otca. Týchto diel je našťastie čím ďalej, tým viac, a sú veľkým darom pre zdravie menovanej pacientky.

Nemôžem zabudnúť na to, aký pozitívny vplyv na jej pulz a krvný obeh má tichá obetavá služba pri chorých, ich návštevy alebo aj pomoc pre tých, ktorí sú chudobní, opustení alebo vylúčení. Vďaka za to, akým spôsobom napráva upchaté cievy organizmu taká Ráchelina vinica, dielo Charity či len pozorné oko človeka viery, keď donesie starej susede obed len tak. Ale nie len raz a nie preto, lebo mu ostalo a pokazilo by sa to. To isté platí aj o vypočutí bezdomovcov, ľudí v kritických situáciách cez kresťanský koučing, službu kresťanských gynekológov.

 

JEMNÝ CIEVNY SYSTÉM TVÁRE

Zvlášť dôležité je prekrvenie zmyslových orgánov: ucha, oka, nosa, jazyka. Ťažko si viem predstaviť, že by bola R.K.C. v takej kondícii bez dostatočného zásobenia krvou prostredníctvom dobrých médií. Svoju úlohu tu určite zohrávajú Rádio Lumen, Televízia LUX, mnohé noviny a portály, kde pacientka oslabená nárazmi zvonku dostáva životabudič prostredníctvom dobrého slova, správne napísaného komentára, citlivo a múdro pripravenej relácie. Výbornou pomocou prekrveniu a životu sú aj odporúčané knihy, napríklad o manželstve a sexualite autora Xaweryho Knotza.

Svoje robí aj fakt, že sa tieto citlivé miesta a prekrvenie neupchávajú vyjadreniami a postojmi politikov, ktorí sa označujú ako kresťania Je darom pre našu pacientku vedieť sa spoľahnúť na vyjadrenia slovenskej kresťanskej političky, pre ktorú je „áno“ „áno“ a „nie“ – „nie“. Vynikajúco pôsobí aj prítomnosť mnohých takýchto jedincov na pôde EÚ. Ich dobrá komunikácia, hľadanie pravdivého a láskavého riešenia, múdrosť a jasné postoje pozitívne ovplyvňujú krvný obeh pacientky.

CENTRÁLNE MIESTA

Nemôžem obísť stav centrálnych miest v mozgu, ktoré sú zodpovedné za spracúvanie pocitov. Nebolo by možné dobre prekrviť tento životný orgán, ak by sme nemali okolo našej pacientky ľudí, ktorí sa usilujú byť svätí, a zároveň vedia, že bez Božej pomoci to nedosiahnu. Títo ľudia nielenže sú pevní v modlitbe za seba a vytrvalí v modlitbe za iných. Sú schopní odpúšťať a prosiť o odpustenie, čo robí so životaschopnosťou a pulzom pani R.K.C. divy. Ich úprimný záujem o druhého, charitas v praxi, dynamika, nadšenie, elán a nápady pre dobro iných preberajú pacientku z letargie. Zázračným prostriedkom je vždy láskavé prijatie a tichá pomoc namiesto prázdnych rečí či hľadania toho, čo máme spoločné namiesto hľadania rozdielov. Prítomnosť, priateľstvo a spoločný čas v modlitbe a rozhovory s takýmito ľuďmi rúcajú každý strach a dávajú nádej.

Pán Primár, je mi cťou vidieť, aký dosah to má na vitalitu pacientky! Takým je aj stretnutie s človekom, ktorý dáva misu plnú, natlačenú, a hoci sa dáva celý, zostáva celý a je ešte krajší ako bol.

Svoj podiel na životaschopnosti, dobrom pulze a správnom prietoku krvi robí aj to, ak pacientka neodmieta alebo neignoruje akúkoľvek jej časť. Ak sa nerobí príliš dôležitá, ale je pokorná a láskavá v službe a počúvaní. Ak jej pravidlá života nezabíjajú život. Ak je tu ona pre iných tak ako iní pre ňu. Ak je zrkadlom a sprostredkovaním Boha. Ak si váži každý svoj úd, jeho úlohu, chráni ho a miluje, aj keď možno práve teraz nepracuje najlepšie.

BEZ DÝCHANIA NIE

No musím priznať, že je jedna závažná skutočnosť, pri ktorej by život, prietoky krvi a správny pulz u našej pacientky nefungovali. Som vďačný, že stále má moja pacientka možnosť a ponuku denne prichádzať k stolu Lásky. Je mi potešením povedať, že veľký podiel na vitalite pani R.K.C. má sviatosť zmierenia, sviatosť krstu, sviatosť manželstva, sviatosť birmovania, no predovšetkým Eucharistie. Bez nej by menovaná nemohla dýchať a vydychovať lásku.

Pán Primár, musíte uznať, že som Vám podal komplexnú lekársku správu o stave krvného obehu, pulzu a tým aj životaschopnosti pacientky R.K.C., tohto času na pobyte v SK. Som rád, že prosperuje a jej stav mi napriek všetkému dáva nádej, že sa jej bolesti a zranenia všetkými menovanými faktormi vyhoja a ona bude ešte dlho plná energie medzi nami.

S úctou ošetrujúci Lekár J. K:

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00