Lukáš Valach a Eduard Filo: Chcete byť úspešným kresťanským politikom? Potrebujete pozitívny príbeh a emócie

Lukáš Valach a Eduard Filo: Chcete byť úspešným kresťanským politikom? Potrebujete pozitívny príbeh a emócie
A chuť prinášať pozitívnu zmenu. Aj takto by sa dal popísať štartovací balíček kresťana, ktorý uvažuje nad vstupom do politiky. Čo by však v tom balíku určite nemalo chýbať a pre koho je vlastne politika určená, to nám priblížia organizátori seminárov Kresťan v politike – Lukáš Valach a Eduard Filo.

Je politika vôbec pre kresťanov?

Lukáš Valach (LV): Pápež František opakovane kresťanov vyzýva, aby sa angažovali v politike. Hovorí, že politika je skutkom „činorodej lásky“, a pozýva kresťanských politikov, aby sa v politike nehanbili za svoju vieru a svoje hodnoty. Svätý Otec opakovane vo svojich homíliách a príhovoroch vyvracal tvrdenia, že kresťan sa nemá miešať do politiky, práve naopak. Ako občania sa máme angažovať a prinášať pozitívnu zmenu.

Eduard Filo (EF): Sociálna náuka Cirkvi nás pozýva k tomu, aby sme sa ako kresťania angažovali a prinášali dobro v spoločnosti, politiku nevynímajúc. Aj v histórii môžeme vidieť veľa dobrých príkladov, keď kresťania zastávali politické posty, napríklad Konrad Adenauer a Robert Schuman – zakladatelia Európskej únie.

 

Ako sa dajú aplikovať kresťanské princípy do politiky?

LV: Spravodlivosť, pracovitosť, čestnosť a pravdu. Nechýbajú tieto prvky tak často v našej politike?

EF: Aj toto je dôvodom, prečo už osem rokov funguje projekt Kresťan v politike a túžime pomôcť praktizujúcim kresťanom so vstupom do tohto náročného sveta.

Práve vyššie spomenuté hodnoty či cnosti, ale aj mnohé ďalšie, by mali byť reprezentované kresťanmi v politike. O to by sa mali usilovať práve kresťania. Pohľad kresťanov v politike by sa nemal upierať len na hodnotové témy, ale aj na celú paletu ďalších ako ekonomika, sociálna spravodlivosť, životné prostredie a podobne.

 

Dalo by sa povedať, že je dnes dosť kresťanov v slovenskej politike?

LV: Bohužiaľ, v politike sa nevyhneme tomu, že ktokoľvek sa nazve kýmkoľvek (aj kresťanom), ak mu to v tej chvíli pomôže získať politické body. To by však nemalo odrádzať praktizujúcich kresťanov vstupovať do politiky a byť prínosom pre spoločnosť.

Myslím si, že ako kresťania máme ešte veľký deficit v spoločenskom angažovaní sa. Niektoré záujmové skupiny sa vedia mimoriadne aktívne zapojiť a stať sa „kričiacou menšinou“. Veľa ráz je to preto, že my kresťania mlčíme. Bojíme sa, alebo nie sme profesionáli v spoločenskom živote.

EF: Podľa mňa je veľký rozdiel medzi „kresťanským“ politikom a politikom-kresťanom. Zatiaľ čo ten prvý typ má len prívlastok kresťanský, a to môže v jeho ponímaní znamenať všeličo, tak politik-kresťan je človek, ktorý má vzťah s Kristom a tomu podriaďuje svoj život, potom aj jeho správanie a konanie je diametrálne odlišné od všetkého ostatného, čo sa len pretvaruje za niečo kresťanské.

 

A čo v zahraničnej politike? Akí sú známi kresťanskí politici, ktorými by sme sa mohli inšpirovať?

LV: Existuje množstvo inšpiratívnych osobností, či už na slovenskej alebo zahraničnej scéne. Cieľom projektu Kresťan v politike však nie je pozdvihovať konkrétneho politika či politickú stranu. Na naše semináre chodia členovia viacerých strán či nezávislí a napriek rôznemu politickému pozadiu vedia v priateľskom duchu diskutovať.

Lukáš Valach a Eduard Filo: Chcete byť úspešným kresťanským politikom? Potrebujete pozitívny príbeh a emócie

 

BEZ SPOLOČENSTVA TO BUDE ŤAŽKÉ

Kto by mal vstúpiť do politiky? Aký je profil ideálneho (alebo o ideál sa snažiaceho) kresťanského politika?

LV: Pevný charakter (zakorenený v rodine a duchovnom spoločenstve), ochota sa učiť a ochota priznať si, že sa môžem mýliť. Toto sú dôležité vlastnosti, ktoré keď človek má, alebo na nich pracuje, je schopný sa politicky posúvať dopredu a zároveň ho to prostredie nezvalcuje.

EF: Dôležitý je charakter, pretože odbornosť a kompetencie sa dajú naučiť viac-menej rýchlo, ak človek chce. Zázemie duchovného spoločenstva či komunity je dôležité pre vykázateľnosť. Ochota počúvať ľudí, veľkodušnosť a pokora.

 

Nemyslíte si, že dnes je riziko vstupovať do politiky s nálepkou kresťana? Veď takmer s istotou zažije označenia ako bigotný katolík, mamonár, ovca… To môže byť celkom nápor na psychiku nielen jednotlivca, ale aj rodiny.

LV: Je na každom, akú politickú nálepku na seba nalepí. V politickom marketingu sa hovorí – pomenuj sám seba čím skôr, inak ťa pomenujú ostatní (a to sa ti páčiť nemusí).

Politika je, bohužiaľ, z veľkej miery o správnej komunikácii a dobrom marketingu. A toto sa snažíme účastníkov našich podujatí naučiť.

EF: Tie nálepky vytvárajú ľudia, média z opačného hodnotového spektra. Je to ich názor, často založený na ich lobby agende či subjektívnom vnímaní reality a trendu.

 

Na prvý pohľad sa zdá, že kresťania nemajú na politickom programe nič iné, iba zakázať potraty a bojovať proti LGBTI ideológii. Prečo vytŕčajú práve tieto témy? A je toto skutočne agenda kresťanských politikov, alebo majú na práci aj niečo iné?

LV: Toto je mediálny obraz, ktorý sa snažia vytvoriť viacerí liberálne ladení komentátori. Drvivá väčšina kresťanských politikov, ktorých poznám (na akejkoľvek úrovni – národnej, európskej či lokálnej) rieši kultúrno-etické témy menej ako päť percent svojho pracovného času. Problém je, že tieto témy často médiá najviac zaujímajú a opakovane o nich píšu. Málokto napíše o nudnom výbore v NR SR, ktorý upravuje tri paragrafy a o ktorých diskutujú odborníci. Pritom často tieto zákony prakticky najviac ovplyvňujú praktický život ľudí.

Takže dojem, že kresťanskí politici „neustále“ riešia tieto témy, nie je ich vizitkou, ale skôr vizitkou práce neobjektívnych novinárov.

 

Lukáš Valach a Eduard Filo: Chcete byť úspešným kresťanským politikom? Potrebujete pozitívny príbeh a emócie

 

ĽUDÍ PRITIAHNU DO POLITIKY RÔZNE MOTÍVY

Hovorí sa, že ak múdri nebudú chcieť vstúpiť do politiky, vládnuť nám budú tí najhlúpejší z nás. Je to tak? Kto nám vládne?

LV: Vládnu tí, ktorí o to majú záujem. Platí to v obci, meste, kraji, štáte, v Únii.

EF: Nemyslím si, že nám vládnu najhlúpejší. Tí, čo sú v politike, dobre vedia, prečo tam sú. Niektorí tam idú z presvedčenia, že chcú robiť politiku a prispieť svojím názorom k zmenám v krajine. Ďalší sú tam kvôli vplyvu, ktorý politika prináša. Vplyv môžu využiť na svoj prospech alebo na prospech ľudí, ktorí za nimi stoja, či na prospech spoločnosti. Ďalší idú presadzovať hodnotové témy, no a iní kvôli rôznym ďalším motívom. Spravodlivosť je v tom, že ľudia rozhodnú, koho si zvolia.

 

Skúsenosť potvrdzuje, že nie peniaze, ale moc zvyčajne zmení človeka. Platí to aj pre kresťana-politika?

LV: Nemyslím si, že moc alebo peniaze menia človeka, skôr ho dostanú pod tlak. Pod životným tlakom alebo veľkou zmenou – a môže to byť čokoľvek: zbohatnutie, získanie moci, ale aj negatívne veci ako vážna choroba či smrť – sa často ukáže to, čo je v srdci človeka.

Preto je vždy dôležité, aby kresťan v politike mal dobre usporiadaný rodinný život a ideálne aj duchovné spoločenstvo, ktorému je vykázateľný zo svojej práce.

EF: Buď sú financie vaším pánom, alebo vy ste pánom financií. Každý si môže vybrať.

 

Už niekoľko rokov organizujete seminár Kresťan v politike (KVP). Komu je určený a čo sa na ňom účastníci dozvedia?

LV: Na našich seminároch uvádzame účastníkov do sveta politiky. Politika je svet, ktorý je mixom zákonov a nariadení, komunikácie a marketingu, vzťahov, vyjednávania a hodnôt.

Naším cieľom je účastníkom čo najviac prakticky pomôcť, aby boli najprv úspešní vo volebnej kampani a po prípadnom zvolení sa následne politicky nestratili.

EF: Seminár KVP je určený pre kresťanov, ktorí sa chcú angažovať v komunálnej/regionálnej politike. Stojí na troch pilieroch – cirkevné/biblické princípy, odbornosť, zručnosti.

 

Kto zo známych politikov si ním prešiel?

LV: Medzi našimi absolventmi sú súčasní primátori, starostovia, ale napríklad aj súčasní poslanci NR SR. Hovoríme o ľuďoch, ktorí keď prišli na náš seminár, nič z tohto neboli.

Samozrejme, ako hostia nás pravidelne navštevujú aktívni politici, či už lokálnej alebo národnej úrovne. Pre účastníkov je to jedinečná príležitosť – môžu sa opýtať aktívneho politika otázky, na ktoré by za bežných okolností nebol priestor.

Týmto by som chcel povedať, že som veľmi hrdý na absolventov, ktorí prešli našimi seminármi, a vždy ma tak poteší pri srdci, že pomaly nie je región, kde by som nepoznal nejakého aktívne angažujúceho sa kresťana v politike.

 

Neobávate sa, že práve odovzdávaním takéhoto know-how by ste mohli podporiť pseudokresťanské extrémistické strany?

LV: Počas našej osemročnej histórie sa nám darí priťahovať ľudí, ktorí sú podobných hodnôt – aktívni, praktizujúci kresťania, ktorí majú túžbu zlepšiť svoje okolie a Slovensko. Samozrejme, to riziko tu je, ale to eliminujeme tým, že pri prihlasovaní musia účastníci vyplniť, v akej farnosti alebo Cirkvi sú aktuálne aktívni.

EF: Taktiež väčšinou pri registrácii na seminár vyžadujeme odporúčanie kňaza, lídra alebo pastora. Jasné, môže sa stať, že niekto by to mohol zneužiť, ale myslím si, že sa nám to ešte nestalo.

 

Lukáš Valach a Eduard Filo: Chcete byť úspešným kresťanským politikom? Potrebujete pozitívny príbeh a emócie

 

ÚSPEŠNÁ KAMPAŇ NEMUSÍ STÁŤ VEĽA

Aké školenia by mal absolvovať každý, kto sa plánuje angažovať v politike?

LV: Tie naše? Teraz naozaj – veľmi záleží, na akú úroveň chce niekto kandidovať. Ak sa chce stať komunálnym alebo župným poslancom, naše semináre môžu byť pre toho človeka výborný základ. Ak sa však chce stať niekto primátorom či županom, odporúčam pravidelné konzultácie s ľuďmi, ktorí sa rozumejú politickému marketingu. A to nielen pred voľbami.

 

Je rozdiel medzi komunálnou a „veľkou“ politikou? Mal by si každý politik, ašpirujúci na status poslanca, prejsť najskôr komunálom?

LV: Nie je to nevyhnutnosť. Komunálna či regionálna politika je úplne iná ako národná. Jednak je menej pod okom médií, tiež ide oveľa viac o osobné vzťahy ako politické strany, aj keď aj tie vedia vo väčších mestách zamiešať karty.

Poznám politikov, ktorých strop je na regionálnej úrovni a – naopak – poznám celoslovenských politikov, ktorí by v komunálnom priestore možno až „trpeli“.

 

Je pravdou, že na to, aby človek mohol vstúpiť do politiky, potrebuje mať peniaze a kontakty?

LV: Potrebuje mať za sebou isté zázemie. Nemusia to byť nevyhnutne peniaze, ja som realizoval úspešné volebné kampane aj na národnej, aj lokálnej úrovni s absolútne minimálnym rozpočtom. Avšak keď niekto chce vstúpiť do politiky, mal by mať už istú poznateľnosť a ideálne aj dôveryhodnosť. Niektorí sa ju snažia na poslednú chvíľu „kúpiť“ počas volebnej kampane, no na to je už často neskoro.

Dôležitým zázemím je aj rodina, priatelia. Ak ma nikto v mojom okolí nepodporuje v rozhodnutí kandidovať, je to zlý znak a je veľká šanca, že nebudem úspešný. Ak mám blízkych podporovateľov, tak viem, že sú to ľudia, na ktorých sa môžem obrátiť s prosbou o pomoc počas kampane alebo s prosbou o radu počas výkonu svojho mandátu.

EF: Na našich seminároch často hovoríme o predvolebnej kampani, ktorá nestojí na veľkých reklamách a drahých produktoch, práve naopak – učíme účastníkov, ako robiť kampaň efektívnu aj za málo peňazí. Ale samozrejme, nejaké financie sú na vstup do politiky potrebné.

 

Lukáš Valach a Eduard Filo: Chcete byť úspešným kresťanským politikom? Potrebujete pozitívny príbeh a emócie

 

Lukáš, ty sám si sa podieľal na niekoľkých úspešných kampaniach rôznych konzervatívnych politikov. Čím sa úspešná kampaň líši od tej neúspešnej?

LV: Pozitívny príbeh a pozitívna emócia. A to, čo som napísal vyššie – silné zázemie a poznateľnosť. Aj dobrý kandidát môže byť neúspešný, ak je veľmi krátko „na trhu“ a málokto ho pozná. A naopak, niektorým kandidátom vôbec nepomáha poznateľnosť, pretože nie sú nositeľmi pozitívnej zmeny.

Pri súčasných marketingových možnostiach a obmedzených časových a finančných prostriedkoch kandidátov vidím, ako čoraz dôležitejšie vedieť namixovať tú správnu kombináciu nástrojov v rámci jedinečnej predvolebnej stratégie. Takže jedinečná kreatíva a správna stratégia je to, čo bude čoraz viac rozhodovať.

 

A provokačná otázka na záver – keby dnes Ježiš prišiel na zem, zapojil by sa do politiky? Hlásal predsa: čo je cisárovo, cisárovi – a čo je Božie, Bohu. Podporil by svojich učeníkov, ktorí by chceli byť aktívni v politike?

LV: Ježiša chceli urobiť politickým vládcom, ale on to odmietol, pretože jeho poslanie od nebeského Otca bolo spasiť ľudstvo v duchovnej rodine. Poslanie každého z nás je jedinečné a rovnako ako Ježiš ho musíme objaviť a snažiť napĺňať. Dnes nie je na zemi Ježiš, ale je tu Petrov nástupca, pápež František. A ten hovorí, že angažovanie sa kresťanov v politike je správna vec.

EF: Ježiš učil ľudí, ako žiť svoje poslanie a hodnoty vo svojich zamestnaniach a sociálno-spoločenských postaveniach. Ak by bol dnes na zemi, stretával by sa aj s politikmi a pripomínal im, ako cez politiku majú slúžiť svojej krajine a ľuďom v nej.

Najbližšie semináre Kresťan v politike sa uskutočnia 27. 11. 2021 vo Važci (režim plne očkovaní) a 4. 12. 2021 v Trenčíne (režim plne očkovaní). Viac o projekte sa dozviete na www.krestanvpolitike.sk.

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00