Magnifikat dnešných dní: Odpúšťaš mi, patrím ti a ujímaš sa ma

Magnifikat dnešných dní: Odpúšťaš mi, patrím ti a ujímaš sa ma
Mária sa modlí svoj Magnifikat. „Velebí moja duša Pána,“ zvelebuje v ňom toho, ktorý povyšuje ponížených a oslavuje sa v slabých. Ako by vyzeral taký Magnifikat 21. storočia?

Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi…

Pane môj, chcem ťa chváliť z celého svojho srdca. Niekedy neviem, ako to mám  vlastne robiť, ale chcem načúvať svojmu srdcu a nechať sa viesť. Nechať sa viesť tvojím Slovom, tvojím Duchom Svätým. Si mojím jediným Spasiteľom a ja môžem dennodenne zakúšať to, aký si dobrý a čo všetko pre mňa robíš. Moje srdce je plné vďačnosti voči tebe, môjmu Vykupiteľovi, za všetky dary, ktorými obdarúvaš môj život.

 

… lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.

Napriek tomu, že vidíš, aká som slabá, v čom všetko zlyhávam, čo všetko dokážem pokaziť a ako ma často premáha moja lenivosť, egoizmus a pýcha, ty do mňa vkladáš dôveru. Vzhliadaš na mňa aj v mojej vlastnej slabosti a hriešnosti a odpúšťaš mi aj vtedy, keď sa cítim, že mi už nikto v živote nemôže odpustiť. Keď k tebe prichádzam s pokorou, máš z toho radosť. Sám ma vedieš a učíš ma pokore podľa svojho Srdca. Chcem byť tou, ktorú možno právom nazývať služobnicou Pána – dať sa totálne k dispozícii tebe vo všetkom, čo budeš potrebovať.

 

Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný…

Ježišu, mojím cieľom je nebo – maximálna radosť a láska, niečo, čo oko nevidelo ani ucho nepočulo. A ty si mi to svojou smrťou na kríži a svojím zmŕtvychvstaním vydobyl. Ďakujem ti za všetko, čo si dal kvôli mne – odsúdenie, krížovú cestu, ukrižovanie i zmŕtvychvstanie. Pri všetkom som bola v tvojom srdci. A keby som bola jediným človekom na svete, aj tak by si to urobil a urobil by si to znova. Vidím tvoju veľkosť v rannom východe slnka, majestátnej hore, úsmeve dieťaťa i v Eucharistii a sviatostiach, ktoré mi ponúkaš ako dar. Chcem ťa chváliť po všetky pokolenia za všetko, čo si pre nás urobil a stále robíš – až do konca vekov.

 

… a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.

Chcem ti vyznávať to, kým si v mojom živote – mojím všetkým, mojím Spasiteľom, mojím Záchrancom, tým, kto mi odpúšťa hriechy. A keď ti ja vyznávam, kým si ty pre mňa, aj ty mi vyznávaš, kým som ja pre teba. Že som tvojou milovanou, že ti patrím, že som tvoja. Nezáleží až tak na tom, čo urobím, ale na srdci, ktoré ti dennodenne chcem odovzdať. Daruj mi bázeň pred tvojím menom, lebo je to meno, pred ktorým sa skloní každé koleno na zemi. Buď zvelebený!

 

Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.

Tvoja sila je preukázateľná vo všetkom, čo si stvoril, stvorenstvo je odrazom tvojej majestátnej lásky, krásy a sily. Aj ja sama som stvorená na tvoj obraz a nechcem tento obraz vo svojom živote zakryť nejakou maskou, ale stále viac očisťovať obraz, na ktorý som bola stvorená. Nič pyšné do neba nevojde a nič pokorné nevojde do pekla. Nezatváraj predo mnou svoje dvere, lebo boj s pýchou je mojím celoživotným chlebíčkom. A ja ho nechcem nikdy vzdať, ale dorastať do čnosti pokory, ktorá otvára brány nebies.

 

Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.

Povyšuješ tých, ktorých svet ponížil. Tých, čo majú srdce skrúšené a čo sa klaňajú pred tvojím menom. Nie tých, čo si postavili bôžikov vo svete a vzdávajú im úctu. Ty si jediným Pánom a jedinému ti patrí úcta. Tituly, vyznamenania ani funkcie pred tebou neobstoja – to, čo obstojí, je srdce ochotné a schopné milovať, ba dokonca aj tých, ktorí sú voči nám nepriateľskí.

 

Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.

Keď strádame, tvoj prozreteľnosť sa o nás stará. Keď nám niečo chýba, ty si ten, ktorý nám prichádza na pomoc. Nikdy nie si od nás ďaleko v našej slabosti, biede a hriechu, ale utekáš, aby si sa o nás postaral. Naopak, keď sme zabezpečení a nič nám nechýba, často sa stane, že zabúdame na teba. Preto chcem radšej nemať všetko, čo si žiadam, aby som ľahšie našla teba, Bože.

 

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo…

Ujímaš sa ma vo všetkom, čím žijem. Pamätáš na to, čo si mi prisľúbil. Tvoje milosrdenstvo je niečím, čo ma udržiava pri živote. Keď vchádzam do spovednice, tvoje milosrdenstvo mi doslova vyráža dych. Keď mi odpúšťaš a zachraňuješ ma, je to pre mňa úplne iná úroveň života.

 

… ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.

Verím každému tvojmu Slovu, tomu, čo si splnil celým pokoleniam až od Abraháma do dnešných dní. A chcem s tebou kráčať aj naďalej po tvojich cestách, k tvojmu cieľu, s tebou až do konca svojich dní. Staň sa. Amen!

 

Magnifikat ako ho (ne)poznáme na TV LUX

 

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00