Mám spievať na omši, hoci spievam falošne?

Mám spievať na omši, hoci spievam falošne?
Niekedy spieva zbor tak nádherne, že sme v pokušení nespievať, len sa oprieť, relaxovať a vychutnať si šou.

Autor: Becky Roach

Ale práve o tom to je. To nie je šou. To je svätá omša. To je najvyššia forma chvály a modlitby a nie divácky šport.

Sme povolaní dávať sa v plnosti a celí sa zúčastňovať modlitieb na svätej omši. A hoci nie si najlepší spevák v kostole, i pre teba platí: Na chválu Božiu jasaj, celá zem; plesajte, radujte sa a hrajte. Hrajte Pánovi na citare, na citare a na harfe zunivej. Za hlaholu trúb a poľníc jasajte pred tvárou Kráľa a Pána (Ž 98, 4-6) .

A teda, prečo by mali i tí najhorší speváci spievať počas svätej omše? Tu je 5 dôvodov!

 

1. Schopnosť spievať je dar od Boha.

Minulý rok som mala príležitosť navštíviť so zborom môjho syna domov dôchodcov. Všimla som si jednu ženu na vozíčku, ako kmitala telom do rytmu hudby, snažila sa tlieskať a vyzerala, že zúfalo túži po tom, aby i ona sama mohla spievať. Ale nemohla. Nemohla ani rozprávať, ani spievať. Často berieme dar robiť „radostný hluk“ ako niečo samozrejmé.

 

Mám spievať na omši, hoci spievam falošne?

 

2. Keď spievame počas omše, je to akt poslušnosti.

V Biblii nájdeme mnoho veršov, ktoré nás povzbudzujú k spevu pre Pána a tiež objasňujú, že je to niečo, po čom Boh túži. V evanjeliu sa dokonca dozvedáme, že i Ježiš spieval hymny (Mt 26,30). I keď sa nám veľmi nechce spievať, no napriek tomu to spravíme, ukazujeme Bohu, že sme ochotní ho postaviť nad všetko ostatné.Spodná časť formulára

 

3. Spev nás zjednocuje ako Telo Kristovo.

Keď spievame spoločne, zjednocujeme sa v modlitbe a v chvále Boha. Budujeme tak komunitu, Cirkev, pripomínajúc si, že sme jedno v Pánovi rovnako, ako naše hlasy znejú ako jeden.

 

4. Môžeme sa učiť a zapamätať si Písmo skrze spev.

Mnoho zo slov, ktoré sa cez omšu spievajú, sa nachádzajú v Písme. Verím, že ste už i na vlastnej koži zakúsili, že je ľahšie zapamätať si pesničku alebo zvučku, ako nejaký text. A tak isto to funguje aj s Božím Slovom. Takmer som si istá, že dokážete odrecitovať z hlavy niekoľko piesní – hoci aj hneď teraz.

 

5. Spev je forma modlitby.

Toto je najdôležitejší dôvod, prečo by ste mali spievať počas svätej omše. Svätý Augustín povedal: „Kto spieva, dvakrát sa modlí.“ Naša pieseň je chválou, ktorú ponúkame Pánovi. Slová sú viac, než len slová, je to modlitba srdca.

Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí: „Hudobná tradícia všeobecnej Cirkvi je poklad neoceniteľnej hodnoty. Vyniká nad ostatné umelecké prejavy najmä preto, že ako posvätný spev spojený so slovami je potrebnou alebo integrálnou súčasťou slávnostnej liturgie“ (1156) .

Pamätaj, keď spievaš s radosťou a pre Boha, on počuje modlitbu tvojho srdca. A hoci sa ostatným môže zdať, že si „trochu mimo“, Boha teší tvoja túžba chváliť ho.

Jedným zo spôsobov, ako sa pripraviť na spev na omši, je učiť sa o hudbe. Vyhraď si čas, aby si počúval piesne a spievaj si ich, napríklad doma alebo v aute. Netráp sa tým, ako to bude znieť, ale modli sa a spievaj s radosťou Pánovi.

zdroj

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00