Manžel radí manželom: Sedem najväčších emocionálnych potrieb ženy

Manžel radí manželom: Sedem najväčších emocionálnych potrieb ženy
Počas mnohých rokov sprevádzania manželských párov a odpovedania na ich otázky hlavne v náročných obdobiach som spozoroval isté princípy, na ktorých funguje každé manželstvo. Nakoniec, páry sa od seba až tak nelíšia.

Autor: Ron Edmondson

Muži i ženy chcú, aby bolo ich manželstvo také dobré, ako je len možné. A obaja si doň prinášajú isté potreby. Môžeme ich pomenovať hocijako, ale vo svojej podstate budú v každom manželstve veľmi podobné. A tieto potreby, hoci som si zostavil ich zoznam na základe svojho pozorovania, predsa ovplyvňujú veľa párov.

Tiež som sa naučil, že prvý krok, aby sme týmto potrebám porozumeli, je pomenovať ich. Veď ak si máme byť niečoho vedomí, musíme si to najprv všimnúť. A práve preto by sme mali lepšie porozumieť potrebám toho druhého. Uistite sa, že ste si prečítali aj zoznam jeho potrieb.

Tu je teda sedem najdôležitejších potrieb ženy:

 

Láska

V dvadsiatom piatom verši piatej kapitoly Listu Efezanom sa píše: „Muži, milujte svoje manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu.“ A ako Kristus miloval Cirkev? V Evanjeliu podľa Jána, konkrétne v tretej kapitole a šestnástom verši, nachádzame odpoveď: „Ježiš Kristus za nás položil svoj život.“

Muži, milujete svoju manželku viac než čokoľvek iné vo vašom živote (okrem svojho vzťahu s Bohom)? Viac než svoju prácu, koníčky, priateľov, rodinu či vaše deti? A, čo je dôležitejšie, dokazujú to aj vaše činy?

 

Manžel radí manželom: Sedem najväčších emocionálnych potrieb ženy

 

Pozornosť

Ženy chcú, aby ich niekto počúval (aj keď je zapnutá telka), a potrebujú vedieť, že to, čo hovoria, je dôležité. Manželky s vami budú hovoriť radšej než so ženami, i keď vedia, že iná žena by im lepšie porozumela.

Muži, skutočne počúvate, čo vám hovorí? A znova, dokazujete jej to aj svojimi činmi?

 

Ochrana

Ženy chcú, aby bol manžel ochrancom rodiny. Nielen vtedy, keď v noci začujú divné zvuky, ale pred všetkými hrozbami spoločnosti. Chcú, aby prebral úlohu duchovného vodcu a aby naučil deti, ako sa brániť a zostať silnými aj v tomto svete zla.

Muži, snažíte sa chrániť svoju rodinu – pred všetkými hrozbami?

 

Manžel radí manželom: Sedem najväčších emocionálnych potrieb ženy

 

Bezpečnosť/Odovzdanosť

Manželky potrebujú vedieť, že tu pre ne budete navždy. Často si všimnú, keď ich muži, zameraní skôr vizuálne, pokukujú po iných ženách. Vie, že ju nepodvediete? A že jej budete navždy verný?

Muži, môže vám dôverovať? Vzbudzujú v nej vaše činy túto dôveru?

 

Ocenenie/Ohodnotenie

Ženy potrebujú byť ocenené pre to, kým sú, rovnako ako pre to, čo robia. Potrebujú vedieť, že si ich neceníme len pre to, čo robia pre chod domácnosti. Je dôležitejšia než to, čo robí? Je stále krásna?

Muži, hovoríte jej pravidelne, čo na nej obdivujete? Dávate jej úprimné komplimenty? A nemyslím len za to, čo urobila.

 

Manžel radí manželom: Sedem najväčších emocionálnych potrieb ženy

 

Súcit

V Biblii nájdeme odkaz na ženy ako na tú „slabšiu nádobu“. Samozrejme, nechceme tým povedať, že sú niečo menej ako muži, ale že muži a ženy sú rozdielni. Žena na podnety reaguje inak ako muž. Ľahšie sa rozplače, potrebuje dlhší čas, aby veci emocionálne vyriešila, skôr sa unaví. Manželky chcú v manželstve trocha romantiky. Ale aj my môžeme byť milí, milujúci a príležitostne romantickí. Zvyčajne u svojej ženy dostaneme body už len za úprimnú snahu.

Muži, rozumiete tomu, že vaša manželka nie je stavaná tak ako vy? Ste s ňou trpezliví a dovoľujete jej spracovať veci jej spôsobom? Snažíte sa byť niekedy takí romantickí, ako ste boli pred svadbou?

 

Partnerstvo

Manželky nechcú žiť osamotené. Želajú si, aby aj ich muži boli zapojení do výchovy detí, rozhodovania o domácnosti a niekedy aj do výberu farieb na steny. Chcú niekoho, kto bude žiť ich život spoločne s nimi. Nechcú, aby išlo len o spolužitie dvoch ľudí v jednej domácnosti, z ktorých každý žije iný život.

Muži, môže o vás manželka povedať, že ste pre ňu skutočným partnerom? Stáva sa z vás dvoch jeden každý deň?

Dámy, toto je môj zoznam, zostavený na základe osobnej skúsenosti. Čo by ste ešte pridali?

Svet+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00