Manželia Pavol a Janka Strežovci: Mladí majú často ružové okuliare – vidia druhého v ideálnom svetle (rozhovor)

Manželia Pavol a Janka Strežovci: Mladí majú často ružové okuliare – vidia druhého v ideálnom svetle (rozhovor)
Pavol Strežo žije so svojou manželkou Jankou a 3 deťmi v Dolnom Kubíne. Jeho osobnosť je spätá so Spoločenstvom Novej Evanjelizácie (SNE). Mnoho ľudí ho pozná ako pomerne známeho evanjelizátora na Slovensku, no jeho manželka Janka o ňom hovorí, že je predovšetkým verný manžel, úžasný otec a Boží muž… spolu so svojou manželkou Jankou, v ktorej má silnú oporu nielen pri svojej evanjelizačnej službe, sa vynikajúco dopĺňajú a bolo to cítiť aj zo spontánneho rozhovoru, ktorý sme spolu mohli uskutočniť a s výstupom, z ktorého sa s vami môžeme teraz podeliť…

Pavol a Janka, môžete sa nám vzájomne predstaviť a povedať niečo o sebe?

Pavol: Janka je milujúca manželka a vynikajúca matka, umelkyňa, chválička a Božia žena. A je to najkrajšia žena na svete. Manželia Pavol a Janka Strežovci: Mladí majú často ružové okuliare – vidia druhého v ideálnom svetle (rozhovor)

Janka: Vyzerá to, že ja po ňom opakujem, ale nie je to tak. Manželia Pavol a Janka Strežovci: Mladí majú často ružové okuliare – vidia druhého v ideálnom svetle (rozhovor) Je to verný manžel, úžasný ocino a Boží muž, s ktorým je sranda a ktorý je veľmi, veľmi tvárny a láskavý.

 

Ako ste sa spolu zoznámili? Aká bola vaša cesta do momentu, kedy ste uzavreli manželstvo? Bola to u vás „láska na prvý pohľad“? Nebáli ste sa záväzku manželstva?

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00