Manželia Predáčovci: Plodnosť nie je problém, ale dar

Manželia Predáčovci: Plodnosť nie je problém, ale dar
V súčasnosti je na trhu dostupných niekoľko druhov antikoncepcie. Predchádzať tehotenstvu nebolo nikdy jednoduchšie. Sú páry, ktoré túžia otehotnieť, ale nedarí sa im. Taktiež sú aj také, ktoré z istých dôvodov počatiu predchádzajú. Rozprávali sme sa s manželmi Jozefom a Simonou Predáčovcami, ktorí pomohli na Slovensku rozšíriť myšlienky Ligy pár páru, ktorá učí manželov, ako tehotenstvo dosiahnuť či ako si zachovať manželskú čistotu a pritom si užiť radosť zo vzájomného darovania sa.

Rozvíjate službu Ligy pár páru na Slovensku. Môžete toto dielo priblížiť?

Liga pár páru (LPP) je na Slovensku občianske združenie, ktorého cieľom je šíriť manželskú a predmanželskú čistotu vyučovaním symptotermálnej metódy (STM) a prostredníctvom osobného svedectva lektorských párov a poradkýň. Obracajú sa na nás najmä manželské páry. Jedny kvôli tomu, aby pomocou STM mohli predchádzať tehotenstvu, druhé s cieľom tehotenstvo dosiahnuť.

 

Čo všetko už má LPP na Slovensku za sebou?

Tento rok si pripomíname 30. výročie pôsobenia LPP na Slovensku. Liga má vyškolených pätnásť manželských lektorských párov a sedem poradkýň. Netradičný názov nášho občianskeho združenia odzrkadľuje základnú filozofiu zakladateľov LPP, amerických manželov Johna a Sheily Kippleyovcov – aby vyškolené manželské lektorské páry slúžili ďalším párom a jednotlivcom. Odovzdávajú im svoje odborné vedomosti, skúsenosti, podľa potreby ich sprevádzajú pri praktizovaní STM. Učíme to, čomu rozumieme a svedčíme o tom, čo žijeme.

 

JE ROZDIEL MEDZI ANTIKONCEPCIOU A ABSTINENCIOU

Liga pár páru ponúka výučbu symptotermálnej metódy (STM). Na čom je založená a ako funguje?

Symptotermálna metóda prirodzeného plánovania rodičovstva (PPR) je univerzálny systém zahŕňajúci pozorovanie, zaznamenávanie a vyhodnocovanie zmien príznakov plodnosti (symptómov). Umožňuje plánovanie rodičovstva, ktoré rešpektuje priebeh menštruačného cyklu a nezaťažuje ženský organizmus vonkajšími zásahmi. Odbornej verejnosti je známa od 50. rokov 20. storočia.

 

Aké ovocie prinieslo PPR do vášho spoločného života?

Na začiatku nášho spoločného života sme PPR obaja prijali ako normu, podľa ktorej sme chceli žiť a žijeme svoju intímnu lásku. Ani jedno naše tehotenstvo nebolo prekvapivé alebo neplánované, hoci máme na dnešné pomery veľkú rodinu (máme päť detí, dnes už dospelých). Zistili sme, že naše túžby a očakávania v oblasti telesnej intimity sú rozdielne a stále musíme hľadať spôsoby, ako napriek našej prirodzenej rozdielnosti budovať a zažívať jednotu v našom vzťahu.

 

Čo konkrétnejšie vás praktizovanie PPR ešte naučilo?

Rozhodnutie rešpektovať rytmus cyklu mojej manželky ma nespočetnekrát „prinútilo“ opustiť svoju komfortnú zónu. STM mi pomohlo byť vnímavejším na jej potreby, reakcie, nálady a učiť sa na ne reagovať tak, aby moja reakcia bola prejavom mojej lásky (nie vždy sa mi to podarilo).

Mnohokrát, keď sme si aj my zažívali ťažké chvíle, sme si overili pravdivosť Božieho prisľúbenia, o ktorom písal svätý Pavol v liste Korinťanom: „Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.“ (1 Kor 10, 13)

 

Manželia Predáčovci: Plodnosť nie je problém, ale dar

 

Ako táto metóda vyzerá v praxi?

Žena môže pozorovať tri objektívne príznaky plodnosti, ktoré jej umožňujú jednoducho sa orientovať v menštruačnom cykle. Jedná sa o zmenu bazálnej teploty, zmenu hlienu krčka maternice a zmenu samotného krčka maternice.

Tieto tri príznaky odrážajú hormonálne zmeny, ktoré v rámci menštruačného cyklu prebiehajú v tele ženy. Vzájomná kontrola aspoň dvoch vhodne zvolených príznakov (bazálna teplota a hlien alebo bazálna teplota a zmeny krčka maternice) umožňuje manželom dosiahnuť pri predchádzaní počatiu vysokú spoľahlivosť. Na druhej strane, pozorovanie príznakov plodnosti a porozumenie menštruačnému cyklu môže pomôcť mnohým párom odhaliť zdravotný problém spôsobujúci, že túžobne očakávané tehotenstvo neprichádza alebo sa nedá udržať.

 

V čom je STM odlišná od antikoncepčných prostriedkov?

Už samotný význam slova antikoncepcia, v medicínskej terminológii kontraceptívum, hovorí, že sa jedná o prostriedky a/alebo techniky (napríklad sem patrí aj prerušovaný pohlavný styk), ktoré majú za cieľ zabrániť počatiu.

Symptotermálna metóda umožňuje manželom „monitorovať“ priebeh menštruačného cyklu, ale nezneplodňuje pohlavný styk muža a ženy. Poskytuje im potrebné informácie o tom, či pohlavný styk v daný deň môže viesť k tehotenstvu alebo nie. Ak zistia, že sú v plodnom období a vnímajú, že prípadné tehotenstvo by nebolo pre nich dobrom, zrieknu sa pohlavného styku v daný deň, aj keď to môže byť pre nich náročné. Vzhľadom na medicínsky fakt, že spoločná plodnosť páru v rámci menštruačného cyklu je sedem dní, predstavuje obdobie zdržanlivosti za normálnych okolností približne osem až desať dní.

Symptotermálna metóda, ako aj ostatné metódy PPR, teda nie je antikoncepčná, ale abstinenčná metóda.

 

METÓDA, KTORÁ JE ŠKOLOU I DAROM

Aké sú výhody STM?

Táto metóda umožňuje žene rozumieť priebehu svojho cyklu, taktiež ju môžu spoľahlivo praktizovať aj ženy s nepravidelnými cyklami. Stáva sa účinným prostriedkom k prehĺbeniu osobnej komunikácie medzi manželmi. Pomáha mužom vnímať cyklické zmeny v tele svojej manželky alebo snúbenice, čo mu umožní lepšie rozumieť jej náladám, reakciám a „čítať medzi riadkami“. Taktiež manželia môžu veľmi spoľahlivo predchádzať tehotenstvu bez používania antikoncepcie, či naopak môžu zvýšiť šancu na dosiahnutie tehotenstva, keď sa im to nedarí.

STM je aj školou sebaovládania, prijatia rozdielnosti manželského partnera, preukazovania mu úcty a vynaliezavosti v prejavovaní lásky.

 

Hovoríte, že STM môžu praktizovať aj ženy s nepravidelným cyklami?

Áno. Nepravidelnosť cyklu síce komplikuje život ženy, ale ako sme už spomínali, metódu môžu spoľahlivo používať aj ony. Pri určovaní plodných a neplodných dní totiž žena alebo manželia prioritne vychádzajú z každodenného pozorovania a vyhodnotenia bazálnej teploty a aspoň jedného ďalšieho príznaku plodnosti, a nie z matematických výpočtov či štatistických dát.

 

Má STM aj nevýhody?

Na základe našej vlastnej skúsenosti, skúseností z internetového poradenstva a rozhovorov s ľuďmi, ktorí sa zúčastnili kurzov Ligy, si dovolíme tvrdiť, že symptotermálna metóda nemá nevýhody. Ako uviedla MUDr. Petra Frank Hermann z Univerzitnej gynekologickej kliniky v nemeckom Heidelbergu, ktorá viedla dvadsať rokov doposiaľ najväčšiu štúdiu spoľahlivosti tejto metódy: „Symptotermálna metóda je efektívnou a prijateľnou metódou plánovania rodičovstva“.

 

Má to predsa len nejaké to „ale“?

Úspešné praktizovanie metódy kladie na jej používateľov isté nároky. Úplne nezastupiteľná je osobná zaangažovanosť ženy, pretože je nevyhnutné sledovanie príznakov plodnosti aspoň počas niekoľkých nevyhnutne potrebných dní cyklu. Pre páry, ktoré predchádzajú tehotenstvu, prináša STM nutnosť zriecť sa na niekoľko dní radostného zážitku z manželského telesného zjednotenia. A práve prijatie a zvládnutie tejto výzvy sa niektorým párom javí ako nevýhoda metódy. Umením je premeniť túto zdanlivú nevýhodu na prostriedok upevňovania a budovania manželskej lásky vo všetkých oblastiach života (nielen tej intímnej).

 

Manželia Predáčovci: Plodnosť nie je problém, ale dar 

 

PLÁNOVANIE PLODNOSTI JE SPOLOČNOU ZODPOVEDNOSŤOU MANŽELOV

Kedy je dobré začať spoznávať svoje telo, a prečo?

Z dlhodobého pozorovania nám vychádza, že sú dva hlavné dôvody, kvôli ktorým začne žena spoznávať svoj cyklus: zvedavosť a nutnosť. Vek tu nehrá prakticky žiadnu úlohu. Ale ak sa žena naučí sledovať svoje príznaky plodnosti a rozumieť svojmu cyklu ešte pred vstupom do manželstva, je to veľmi, veľmi užitočné.

Sledovanie cyklu môže byť tiež príležitosťou na prekonanie ostychu a tréningom otvorenej komunikácie na tému „plodnosti“ už v čase chodenia. Ak to niekto pred svadbou nestihne, nevadí, začať je možné kedykoľvek.

 

Ak chcú manželia aplikovať STM prirodzeného plánovania rodičovstva, je dôležité, aby sa aj manžel aktívne zapájal do spoznávania ženského cyklu? Ak áno, prečo?

Spoločná plodnosť páru sa odvíja od plodnosti ženy a preto často vzniká pokušenie „nechať to na manželku“. Na kurzoch povzbudzujeme mužov, aby investovali svoj čas a pozornosť do tejto oblasti, lebo výrazne ovplyvňuje vzájomný manželský vzťah a pohodu v ňom. Poznanie plodnosti nie je len o schopnosti dobre rozlíšiť plodné a neplodné dni.

 

O čom teda ešte je?

Toto poznanie je konkrétnym vyjadrením lásky, úcty, rešpektu, zodpovednosti… Každú ženu poteší, ak manžel ocení jej námahu spojenú so sledovaním príznakov plodnosti a uvíta praktickú pomoc, napríklad ak jej manžel ráno podá teplomer a postará sa o vedenie teplotného záznamu. Manželia spolu zdieľajú zodpovednosť za správne vyhodnotenie záznamu a ženy zbavené zbytočného strachu z nesprávneho rozhodnutia sa stávajú úžasnými milenkami. Nepotrebujú pridávať dni zdržanlivosti „pre istotu“.

 

Aké sú možnosti naučiť sa STM?

STM je možné naučiť sa samoštúdiom z Príručky Symptotermálnej metódy PPR a ekologického dojčenia, ktorú je možné objednať si cez našu webstránku, alebo absolvovaním kurzu.

Skúsenosti za tridsať rokov nášho pôsobenia na Slovensku ukazujú, že zúčastniť sa kurzu STM je najjednoduchšia forma, ako sa efektívne naučiť prakticky používať symptotermálnu metódu PPR a vyznať sa vo svojej plodnosti a cykle.

 

Akou formou robíte kurzy? Sú dostupné každému? A čo je ich obsahom?

Kurzy STM sú hlavnou prioritou Ligy pár páru už od jej vzniku v roku 1971.

Pandémia nás „prinútila“ vstúpiť do online priestoru, a tak aktuálna ponuka LPP zahŕňa okrem štandardných prezenčných kurzov aj online kurz STM, špeciálny online kurz Pomoc STM pri dosiahnutí počatia a dve online prednášky: Plodnosť v zrelom veku – ako zvládnuť obdobie prechodu a Manželská láska za dverami spálne.

 

Kto vedie tieto kurzy?

Vedie ich certifikovaný dobrovoľnícky manželský lektorský pár, ktorý poslucháčov krok po kroku oboznámi s priebehom menštruačného cyklu, príznakmi plodnosti, ako ich sledovať, zaznamenávať, hodnotiť a záujemcovia sa naučia prakticky používať symptotermálnu metódu. Teoretické informácie lektori dopĺňajú osobným svedectvom a skúsenosťami z praxe. Kompletný kurz pozostáva zo štyroch nadväzujúcich stretnutí.

Všetky potrebné informácie nájdete na našej internetovej stránke.

Prednáškovými aktivitami sa snažíme vo verejnosti vytvárať pozitívny pohľad na ľudskú plodnosť, pretože sme presvedčení, že plodnosť nie je problém, ale dar!

 

Autor: Beáta Balga

Rozhovory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00