Manželstvo za oponou odhaľujú salezián, svadobný fotograf  a cirkevný právnik

Manželstvo za oponou odhaľujú salezián, svadobný fotograf  a cirkevný právnik
Na manželstvo vieme nazerať z rôznych uhlov pohľadu. Salezián Marián Peciar (43), svadobný fotograf Martin Novák (32) a cirkevný právnik Andrej Kačmár (46)v rozhovore prezradili, na čo by mali mladí pred sľubom pamätať, aké slová by mali mať manželia napísané na mieste, okolo ktorého každý deň prechádzajú, či to, že neplatnosť manželstva môže byť preskúmaná aj po dlhých rokoch.

Titulná fotka: Martin Novák

 

Manželstvo za oponou odhaľujú salezián, svadobný fotograf  a cirkevný právnik

 

Marián Peciar

salezián don Bosca, misionár pôsobiaci v ruskom meste Jakutsk, Sibír, rozlohou v najväčšej farnosti na svete

 

Boja sa dnes mladí manželského zväzku?

Možno nie tak zväzku ako záväzku všeobecne. Vidia, ako sa dve generácie pred nimi prevažne nedokázali vysporiadať s manželským a rodinným životom. Mnohí majú pred očami veľmi dramatické momenty zo svojej rodiny. Mnohým zostali šrámy na duši, zapríčinené tým, čo videli alebo počuli doma. Pozitívnych príkladov je buď veľmi málo, alebo sa o nich skoro vôbec nehovorí.

Na čo by mali každý ženích a každá nevesta pred sľubom pamätať?

Pamätať, že je to sľub. V našich zemepisných šírkach sa tento sľub ešte umocňuje prísahou. „Veď ste prisahali v kostole…,“ to zostalo ako také memento. Pamätať, že to celé nebolo o koláčoch a o tom, čoho sa viac vypilo. Pamätať, že to nebolo dokonca ani o obrade, ani o kázni. Párkrát sa mi stalo, že keď som navrhol páru počas prípravy, aby sa sľub naučili naspamäť, tak to bola, veru, ťažšia úloha než svadobný tanec.

 

Boli ste súčasťou reality „amerického filmu?“ Zažili ste svadbu, kde jeden z páru povedal „nie“?

Americký film na ruský spôsob. Vo farnosti, kde som raz zastupoval, mi rozprávali, ako si veriace dievča našlo neveriaceho chlapca. Bolo to v stotisícovom meste, kde katolíkov nie je viac než dvesto ľudí. Počas chodenia mladí prichádzali spolu do kostola, takže sa všetko zdalo byť v poriadku. Keď sa v týždni pred svadbou príbuzní ženícha dozvedeli, že svadba bude okrem radnice aj v katolíckom kostole, odmietli prísť. Tri dni pred svadbou teda nevesta s rodičmi a miestny kňaz sadli do auta a vybrali sa k ženíchovi. Ženích počas krátkeho rozhovoru príliš taktizoval. Kňaz preto veľmi energicky zakončil trápnu situáciu slovami: „Ideme odtiaľto preč, on ťa nie je hoden.“ Nevesta potom odišla k príbuzným do druhého mesta, kde sa o niekoľko rokov šťastne vydala.

 

Manželstvo za oponou odhaľujú salezián, svadobný fotograf  a cirkevný právnik
Autor foto: Martin Novák

 

Aké sú tradície ruskej svadby?

Spolužitie dvoch mladých ľudí tu zvyčajne poznáme v troch rôznych variáciách:

  • žiť nadivoko (často sú to už rodiny s niekoľkými deťmi, nemajú čas alebo chuť legalizovať svoju rodinu);
  • ísť na úrad a tam sa zosobášiť (neraz sa práve tento moment označuje slovom svadba – šaty, hostia, fotografi, emócie, darčeky, hostina);minimálny počet mladých dozreje aj k tomu, aby prijali požehnanie svojho spoločného života v kostole kňazom Katolíckej alebo Pravoslávnej cirkvi, prípadne protestantským pastorom.

Čo sa týka svadieb, stereotypy o Rusoch sú široko známe, ale tie ich svadby – klobúk dolu. Kvalitný kultúrny program s moderátorom, s vystúpeniami, so súťažami, s hodnotnými cenami… Veľmi sa mi páči, že všetci hostia verejne do mikrofónu blahoželajú novomanželom, často vo forme dopredu pripravenej piesne alebo tanca. Svadobná hostina spravidla trvá štyri až päť hodín.

 

Cítili ste sa pri niektorých snúbencoch v predmanželských náukách, že sobáš nebude dobrý krok?

Samozrejme, boli takí, aj budú. Ale kto som ja, aby som ich súdil. O to viac, že nemám krištáľovú guľu, aby som vyveštil budúcnosť. Vstupovať do príprav, odhovárať, prípadne „zdržovať“ – to vôbec nikam nevedie.

 

Ako to riešite?

Snažím sa za nich viac modliť. Nielen do svadby, ale aj po svadbe. Prípadne nejaký pôst, doplňujúca obeta. Za ich manželstvo. Poznám viacerých, ktorí sa „museli brať“, prípadne tie predpoklady boli mizerné, a sila sviatosti manželstva plus modlitby a obety blízkych urobili skutočné zázraky. Okrem tohto duchovného rozmeru, som presvedčený, že mladí kresťanskí manželia to zvládnu len vtedy, ak budú zapojení do nejakého duchovného spoločenstva, ktoré dbá na sviatostný život a na zdieľanie života.

 

Recept pre oboch manželov?

Aspoň raz do mesiaca svätá spoveď a sväté prijímanie plus „stratiť čas“ na stretku. Tento jednoduchý recept zachránil už mnoho manželstiev.

 

Manželstvo za oponou odhaľujú salezián, svadobný fotograf  a cirkevný právnik

 

Martin Novák

svadobný fotograf, ktorého radosť z fotenia sprevádza odvtedy, odkedy v rukách držal svoj prvý foťák

 

Čo vnímate ako najdôležitejší bod, keď je podľa vás človek na manželstvo pripravený?

Keď sa dá do rovnováhy rozum a srdce. Keď človek prijme zodpovednosť za svoju novú rodinu a uvedomí si, že je to naozaj na celý život. Keď sa dokáže odpútať od kamarátov a rodiny, v ktorej vyrastal, tak, aby mu nezasahovali do manželstva.

 

Dá sa z párov prostredníctvom práce fotografa vyčítať, či sú, alebo nie sú pripravení do manželského zväzku?

Určite to neviem prečítať z každého páru, ale pri mnohých novomanželoch sa to dá. Ide o maličkosti, kde už na prvý pohľad vidieť, či im na sebe záleží, sú k sebe milí a pozorní, ako sa oslovujú. Svadobný deň býva pre nich stresujúci a tam sa ukáže, či sa podporia, pomôžu si, usmejú sa na seba.

 

Čo pre vás znamená manželský zväzok?

Veľmi veľa. Uvedomujem si silu sviatosti manželstva, je to naozaj dar od Pána Boha. Žijem v šťastnom manželstve, v ktorom sa spolu veľa smejeme, je nám spolu dobre, pomáhame si, podporujeme sa, aj sa spolu modlíme, sme spolu veľmi radi. Manželstvo môjho dedka a babky je pre nás veľký vzor a príklad. S manželkou Katkou sme spolu už dvanásť rokov, z toho šesť rokov sme manželia.

 

Stretli ste už nezaľúbený pár? Vidno to na fotení a neskôr aj na fotografiách?

Bohužiaľ, áno. Z jednej svadby som dokonca odchádzal s natoľko zmiešanými pocitmi, že som chcel tie fotky odovzdať čo najskôr, aby som ich ešte stihol v manželskom zväzku. A nebol to len môj pocit, čas ukázal, že to manželstvo dlho nevydržalo. Toto bola extrémna situácia. Ale, chvalabohu, je to skôr výnimočné. Väčšina mladomanželov je zaľúbených, tešia sa zo svojho veľkého dňa a pre mňa je radosť byť tam a zvečniť ich svadbu.

 

Manželstvo za oponou odhaľujú salezián, svadobný fotograf  a cirkevný právnik

 

Andrej Kačmár

kňaz, aktívny cirkevný právnik, od roku 2019 tiež riaditeľ Centra na ochranu maloletých v Košiciach

 

Kedy hovoríme o nulite manželstva?

Počas svojej jedenásťročnej praxe na Metropolitnom súde som sa stretol s mnohými manželskými kauzami. O nulite alebo neplatnosti manželstva hovoríme vtedy, ak sa jedna z manželských stránok, alebo promótor spravodlivosti, rozhodne požiadať o prešetrenie neplatnosti svojho manželstva na cirkevnom súde.

 

S čím najsilnejším ste sa doposiaľ v tejto oblasti stretli? 

Pri skúmaní neplatnosti manželstva som sa stretol s rôznymi manželskými kauzami. Keďže som viazaný úradným tajomstvom, tak by to asi nebolo vhodné prezentovať.

 

Ak cirkevný súd vyhlási neplatnosť manželstva, znamená to, že šlo o manželstvo fiktívne, v skutočnosti neexistujúce, pretože neboli splnené podmienky pre jeho vznik. Aké veľké musia byť príčiny, aby sa tak stalo?

V Kódexe kánonického práva sa termín fiktívne manželstvo nenachádza. Skôr by sme mohli pracovať s termínom simulácia manželstva pri stanovovaní jedného z možných titulov neplatnosti nejakého manželstva.

 

Môže sa tak stať aj po dlhých rokoch manželstva, v ktorom sú už aj deti?

Môže sa stať, že neplatnosť manželstva je preskúmaná aj po mnohých rokoch, z ktorého pochádzajú deti.

 

Stretávate sa s tým, že sa k sebe manželia správajú ako cudzí ľudia? Je to podľa vás istý obranný mechanizmus?

Nespôsobilosť uzavrieť manželstvo a ťažkosti v manželstve je potrebné rozlišovať. Ťažkosti, ktoré sa objavia v manželskom spolunažívaní počas manželstva, nezneplatňujú samotné manželstvo.

 

K manželstvám, ktorých problémy hraničia s možnou anuláciou či manželskou odlukou, pristupujete subjektívne, alebo je na ich riešenie objektívna miera, rovnako platná pre každý pár?

Cirkevný sudca pri vynášaní rozsudku o neplatnosti manželstva má mať morálnu istotu z dôkazového materiálu; či ide o výpovede stránok, svedkov, znalcov alebo prípadne iných dôkazov. Manželská odluka sa udeľuje pri trvaní manželského zväzku.

Manželstvo za oponou odhaľujú salezián, svadobný fotograf  a cirkevný právnik
Autor foto: Martin Novák
Odkazy respondentov:

Martin Novák: Svadba je len začiatok cesty. Je to sviatosť, keď Boh posvätí tento zväzok už navždy. Potom sa už nedá vycúvať. Ak si nie si istý, počkaj, odlož to, alebo sa aj rozíď.

Marián Peciar, SDB: Nechajte sa viesť. Manželstvo je veľmi dobrodružná cesta, cesta lásky, ktorá je schopná zabúdať na seba a robiť šťastných tých okolo. Možno si to potrebujeme viac pripomínať, lebo sme rozbití na mnoho malých kúskov. Jednotu nám môže podarovať iba Ten, kto nás pozná lepšie než my sami.

Andrej Kačmár: Aby v domácnostiach k pojmom ako „cirkevný právnik, anulácia či cirkevný súd“ nikdy nemuselo prísť, odporúčam osobný príklad rodičov, náboženskú výchovu v rodinách, vzdialenú či bezprostrednú predmanželskú prípravu vo farnostiach.

Marián Peciar, SDB: Na záver „lifehack“: Vyberte si spoločne v modlitbe svoj obľúbený citát z Božieho slova. Tieto slová majte zavesené v kuchyni, na chladničke, jednoducho tam, kadiaľ každý deň prechádzate, kde vaše oči môžu spočinúť a znovu zacítiť vašu prvotnú lásku. Moji rodičia majú stále na nástenke v kuchyni prišpendlený už dávno vyblednutý nápis: „Láska je trpezlivá…“ V tomto roku ďakovali Pánu Bohu za štyridsaťpäť rokov spoločného života.

Foto: Martin Novák, Maroš Peciar SDB, Andrej Kačmár

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+