Marek Michalčík: V zmenenej trase Národného pochodu vidím situačnú symboliku

Marek Michalčík: V zmenenej trase Národného pochodu vidím situačnú symboliku
Je dlhoročným pro-life a pro-family aktivistom, spoluzakladateľom Fóra života a hlavným koordinátorom Národných pochodov za život. S Marekom Michalčíkom sme sa pozhovárali o tom, ako taká práca koordinátora v praxi vyzerá, čím je v poradí tretí Národný pochod výnimočný a na čo sa už teraz môžete tešiť. Nezabudnite: vidíme sa 22. septembra v Bratislave!

Marek, kde sa vlastne zrodila myšlienka pochodovať za život?

Marek: Myšlienka uskutočniť pochod za život na celonárodnej úrovni vzišla medzi pro-life aktivistami v Košiciach v roku 2012. Inšpiráciou boli pochody vo svetových metropolách ako Washington, Paríž, Madrid a pod. Už predtým sme mali bohaté skúsenosti s organizovaním menších pochodov, z ktorých najväčší bol pochod Bratislava za život.

 

Kto je oficiálnym organizátorom Národného pochodu za život na Slovensku?

Marek: Hlavnými organizátormi Národného pochodu za život sú Konferencia biskupov Slovenska a nezisková organizácia Kanet. KBS reprezentuje v podstate najväčšiu pro-life organizáciu na Slovensku – Katolícku cirkev a Kanet má na starosti praktickú realizáciu pochodu. Do prípravy pochodu ale vstupujú aj desiatky spoluorganizátorov z radov pro-life a kresťanských organizácií. Tí sa spolupodieľajú na rôznych stránkach prípravy a realizácie pochodu. Spolu je takýchto partnerov a mediálnych partnerov asi sto.

 

Si hlavným koordinátorom pripravovaného Národného pochodu za život. Čo všetko táto práca zahŕňa?

Marek: Ako hlavný koordinátor som vlastne výkonným riaditeľom celého podujatia. V prvom rade mám na starosti dlhodobú ideovú prípravu, vytvorenie kľúčového výkonného tímu dobrovoľníkov či networkovanie spoluorganizátorov-partnerov, ktorí sú pri príprave takéhoto podujatia nezastupiteľní. Následne prebieha fáza plánovania kľúčových vecí s hlavným tímom ako sú programové alebo komunikačné priority a podobne. V čase tohto rozhovoru sa už nachádzame v realizačnej fáze pozývacej kampane a prípravnej fáze samotného podujatia. Mojou úlohou je koordinovanie takéhoto pozývania, ktoré sa realizuje cez rôzne podujatia či iné formy komunikácie. Vybavujem priestory, riešim prípravu bezpečnosti, zúčastňujem sa rôznych rokovaní so zainteresovanými tretími stranami a pod. Bezprostredne pred pochodom a počas neho sa moja úloha zmení na koordinačnú – potrebujem zladiť prácu tímu, vyriešiť prípadné problémy a zabezpečiť, aby všetko šlo tak, ako má.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00