Marek Nikolov: Boh je dobrý. Chce svojím spôsobom požehnať každého

Marek Nikolov: Boh je dobrý. Chce svojím spôsobom požehnať každého
O tom, či Ježiš uzdravuje aj v dnešnej dobe, sme sa rozprávali s jedným z organizátorov podujatia Ježiš uzdravuje. Marek Nikolov nám priblížil, ako takéto stretnutie vyzerá a ako na ňom Boh koná.

Hneď na úvod otázka: Uzdravuje Ježiš aj v dnešnej dobe? Boli ste už svedkom nejakého uzdravenia?

Veríme, že Ježiš naozaj vstal z mŕtvych? Veríme, že je živý a že je to ten istý Ježiš, ktorý počas svojho pôsobenia na zemi mal veľký súcit s ľuďmi a ich utrpením? Ježiš ohlasoval Božie kráľovstvo, pozýval a pozýva ľudí k pokániu a svoje božstvo potvrdzoval aj mocou, ktorou uzdravoval mnohých ľudí od rôznych chorôb a vnútorných zranení. V Liste Hebrejom sa píše, že Ježiš je ten istý včera, dnes a naveky.

Sám som na vlastnej koži zažil, že Ježiš je živý, uzdravuje aj dnes. V siedmej triede na základnej škole, keď som bol ešte hľadajúci, mi kamarát pri prestrelke prakmi strelil asi z jedného metra jarabinou do otvoreného oka a jarabina sa mi zapichla do oka. Po pár dňoch v nemocnici s prelepenými očami mi primár pri vyšetrení povedal, že na ďalší deň plánuje operáciu oka.

Veľmi som sa bál, a preto som sa začal modliť: „Ježišu, ak si živý a uzdravíš ma, tak v teba uverím a zmením svoj život.“ Na druhý deň mi primár pri vyšetrení povedal, že nastalo výrazné zlepšenie stavu oka a že operácia už nie je potrebná. Veľmi ma to povzbudilo, i keď trvalo ešte šesť rokov, kým som sa rozhodol opustiť svoje modly – futbal a posilňovňu, a než som začal nasledovať Pána Ježiša celým srdcom.

Potom som mal ďalší vážny úraz – dvojitú zlomeninu sánky, keď protihráč počas futbalového zápasu kopal do lopty a ja som hlavičkoval. Žiaľ, bol som rýchlejší a protihráč mi odkopol spodnú sánku. Ležal som dolámaný a so zdeformovanou tvárou v bratislavskej Mickiewiczovej nemocnici. Znova som sa modlil: „Pane, pomôž mi, a tentoraz ti naozaj zasvätím svoj život.“ Operácia dopadla dobre. Pri úraze oka došlo k zlepšeniu zo dňa na deň, pri zlomenej sánke bolo uzdravenie viacmesačným procesom. V osemnástich rokoch som sa na nemocničnom lôžku rozhodol nasledovať vo svojom živote Ježiša. To bol začiatok mojej cesty s Pánom.

Takých príbehov, ako je ten môj, je nielen na Slovensku mnoho. Pre inšpiráciu odporúčam navštíviť evanjelizačný portál www.mojpribeh.sk, kde uverejňujeme životné príbehy ľudí, ktorí majú živú skúsenosť a vzťah s Pánom.

 

Marek Nikolov: Boh je dobrý. Chce svojím spôsobom požehnať každého

 

Ako vznikol nápad organizovať stretnutia Ježiš uzdravuje?

Naše Spoločenstvo Dobrého pastiera vzniklo pred osemnástimi rokmi s cieľom rásť spoločne v láske k Bohu a k ľuďom. Z tejto túžby vzniklo od nášho počiatku množstvo rôznych služieb. Jednou z nich je aj služba Ježiš uzdravuje. Formáciu k tejto službe od počiatku vedie zasvätená sestra Mary Paul Friemel z USA a Silvia Martiniaková, jedna z vedúcich nášho spoločenstva. Do tejto služby sme pozvali aj ďalšie komunity, spoločenstvá, rehole a kňazov, s ktorými spolupracujeme v jednote.

 

Koľko rokov sa už takéto stretnutia uskutočňujú?

V máji 2015 sa uskutočnilo v bratislavskom UPC prvé stretnutie. Počas prvých dvoch rokov sme službu Ježiš uzdravuje organizovali dvakrát do roka a potom už len raz ročne. Najbližšie stretnutie bude v sobotu, 18. mája 2019, o 14.45 hod. v bratislavskom UPC; a je to siedme stretnutie.

 

Ako takéto stretnutie vyzerá?

Stretnutie sa začína o 14.45 hod. modlitbou chvály a biblickými tancami, potom nasleduje prednáška. Každý rok máme novú tému. Potom nasledujú svedectvá a príhovorné modlitby za účastníkov stretnutia. Počas stretnutia je možné prijať sviatosť zmierenia. Po ukončení príhovorných modlitieb je o 19.30 hod. svätá omša a po nej záver stretnutia.

 

Môže na toto stretnutie prísť úplne ktokoľvek?

Na stretnutie sú pozvaní všetci, nie je tam žiadne vekové ohraničenie. Chodia mladé rodiny s deťmi, starší ľudia aj mladí. Prichádzajú aj ľudia z Čiech, Rakúska a iných krajín.

 

Marek Nikolov: Boh je dobrý. Chce svojím spôsobom požehnať každého

 

Stretnutie má názov Ježiš uzdravuje – znamená to, že majú prísť v prvom rade „chorí“ ľudia? Prípadne takí, ktorí cítia potrebu niečo uzdraviť?

Ľudia prichádzajú s rôznymi trápeniami, chorobami, zraneniami a otázkami. Mnoho ľudí príde aj preto, že nevyhľadávajú uzdravenie, ale túžia prehĺbiť svoju vieru, alebo sú to ľudia, ktorí sa ešte nestretli s Ježišom a majú túžbu po Bohu. Časť ľudí príde s prosbou o telesné alebo vnútorné uzdravenie. Mnohí nám po stretnutí napíšu, že dostali povzbudenie do svojej situácie, že sa posunuli vo viere alebo že ich Pán uzdravil, či už vnútorne, alebo telesne.

 

Často si však ľudia kladú otázku, prečo Boh niekoho uzdraví a niekoho nie.
Dlhé roky hľadám odpoveď na túto otázku a musím povedať, že je to pre mňa stále Božie tajomstvo, pred ktorým sme pozvaní v pokore sa skloniť. Boh je dobrý. Chce svojím spôsobom požehnať každého. Sú však situácie, okolnosti a veci, ktoré sa ľudsky vysvetliť nedajú. Svoje kríže a bolesti sme pozvaní s dôverou ponoriť do Božieho milosrdenstva.

Pán Ježiš svojim nasledovníkom sľubuje svoju prítomnosť a lásku v ich životoch. Nesľubuje, že budú všetci jeho nasledovníci uzdravení zo svojich chorôb alebo že budú bohatí a kariérne úspešní. Nesľubuje ľahký život. Sľubuje však, že bude stále s nami. Že život s ním bude napokon víťazný a slávny, pretože je to on, kto premohol smrť a delí sa s nami o svoje víťazstvo.

Sme povolaní nechať sa Pánom očistiť od pasívneho postoja k utrpeniu, a ak nedôjde k uzdraveniu, za ktoré sa modlíme, aby sme utrpenie prijali pozitívne, v aktívnom postoji viery a nie v pasívnej rezignácii. Napriek všeobecnej mienke, že utrpenie a radosť sú navzájom nezlučiteľné, tí, ktorí prijmú svoje utrpenie vo viere, zakúsia, že môže byť spojené aj s hlbokou radosťou v Duchu.

 

Marek Nikolov: Boh je dobrý. Chce svojím spôsobom požehnať každého

 

Akí zaujímaví hostia na stretnutí budú a o čom budú hovoriť?

Minulý rok sme pozvali sestru Veroniku Barátovú z Komunity Blahoslavenstiev a téma bola zameraná na ľudí, ktorí dlhodobo nesú ťažký kríž, vnímajú, že ich modlitby nie sú vypočuté, modlia sa za uzdravenie a k uzdraveniu nedochádza, sú sklamaní z nenaplnených Božích prisľúbení a chceli by obnoviť a prehĺbiť svoj vzťah k Bohu.

Tento rok sme pozvali manželov Geoffa a Ginu Poulterovcov z Anglicka, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s vedením katolíckej biblickej školy a s ohlasovaním evanjelia v mnohých krajinách sveta. Budú hovoriť na tému dobrom aj zlom, vzdávam Ti chválu.

Chvály povedie Martin Petruš s chválovým tímom nášho spoločenstva a inšpiratívne svedectvo bude mať Katarína Nagyová. Svätú omšu bude opäť celebrovať pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko.

 

Viete sa s nami podeliť o nejaké zaujímavé svedectvo z tohto podujatia?

Od začiatku tejto služby máme veľa spätných väzieb a svedectiev. Uvediem niekoľko z nich. Na minulom stretnutí prišla na príhovornú modlitbu jedna mladá rodinka. Spýtali sme sa ich, za čo sa máme modliť. Povedali: „My sme neprišli prosiť, my sme prišli len chváliť Pána. Pred dvomi rokmi sme boli na tomto stretnutí, kde ste sa osobitne modlili za manželské páry, ktoré majú problémy s počatím dieťaťa. Nedarilo sa nám počať dieťa a po tejto modlitbe sme do mesiaca počali a tu je naša dcérka. Chceme spolu s vami len chváliť Pána.“

Alebo svedectvo panej, ktorá sa vydala do Rakúska. Jej svokra mala osemdesiatdva rokov a dvadsať rokov nebola na spovedi. V domove pre seniorov jej svokre pri čistení uší niečo poškodili a ona celkom ohluchla. Kamarátka jej povedala o našom stretnutí v UPC. Ona chcela prosiť o dieťa… Na prihlášku bolo treba uviesť úmysel, za ktorý sa v predstihu budú ľudia modliť. No pomyslela si: Nevieme hodinu ani minútu. Moja svokra potrebuje spoveď a k nej sluch. Tak napísala tento úmysel, za ktorý sa pred Eucharistiou modlili naši príhovorcovia. Potom krátko nato navštívil jej manžel svokru v domove pre seniorov a povedal, že ho trocha vnímala, no potom tam išiel o dva týždne znova a povedal: „Mama počuje!“ Tá pani to vnímala ako vypočutie svojej prosby.

Na jednom z našich stretnutí bol asi sedemdesiatročný muž po mozgovej porážke. Nevedel poriadne hýbať nohou. Počas krátkej modlitby pocítil na postihnutom mieste teplo. Začal v prítomnosti svojho syna ohýbať nohu a chodiť. Po vyzvaní drepoval v celom rozsahu pohybu a bez bolesti. Ďakoval Pánovi spolu s nami, ktorí sme toho boli svedkami.

Spätné väzby od ľudí zo služby Ježiš uzdravuje si môžete prečítať tu.

 

Marek Nikolov: Boh je dobrý. Chce svojím spôsobom požehnať každého

 

Máte povzbudenie pre tých, ktorí ešte na podobnom stretnutí nikdy neboli alebo váhajú? Prečo sa oplatí prísť?

Každoročne sa za účastníkov služby Ježiš uzdravuje už niekoľko mesiacov vopred modlia a postia desiatky ľudí. Stretnutia prebiehajú v pokojnej, slobodnej a príjemnej atmosfére.

Pozvať chcem každého, kto chce zažiť Božiu lásku a posilniť sa vo viere v Ježiša Krista. Pozývame však aj skeptikov, ktorí pochybujú o Božom pôsobení a zázrakoch v dnešnom svete, a aj otvorených a hľadajúcich ľudí.

Pre záujemcov o účasť na najbližšom stretnutí sú informácie dostupné na webovej stránke Spoločenstva Dobrého pastiera. Za registrovaných účastníkov sa modlíme osobitne.

 

Marek Nikolov je členom služobného tímu Spoločenstva Dobrého pastiera. Pred desiatimi rokmi založil evanjelizačný portál www.mojpribeh.sk, ktorého je šéfredaktorom. Angažuje sa v pro-life hnutí a inicioval vznik systému pomoci ženám a deťom v núdzi www.zachranmezivoty.sk. Je aktívny aj v pro-family hnutí www.hrdinarodinu.sk. Usiluje sa žiť lásku k Bohu a k ľuďom v povolaní k novej evanjelizácii. Dvadsať rokov pracuje v komerčnej sfére so zodpovednosťou za oblasť zákazníckych služieb. Je ženatý a s manželkou Monikou má tri deti.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00