Margita Vyleťalová: Fascinuje ma, že som milovaná ako žena

Margita Vyleťalová: Fascinuje ma, že som milovaná ako žena
S potešením sme sa bližšie pozreli na radostnú a inšpiratívnu ženu…

Vizitka: Margita Vyleťalová (64), pochádza z Kysúc, takmer 40 rokov žije na Morave v Krnove.

 

Stav: Manželka, 42 rokov šťastne vydatá za láskavého a trpezlivého manžela Miloša, mamka piatich detí. Štyria statní, dnes už samostatní a zabezpečení synovia majú svoje rodiny. Dcéru Valentínku si vzali ako jednoročnú z detského domova, je síce hendikepovaná, ale drahocenná. Pani Margita je babka zatiaľ dvoch vnukov, Konštantína a Krištofa, a jednej vnučky – „princeznej“ Elišky.

 

Profesia: Pôvodne vyštudovala chémiu na VŠCHT v Bratislave. Pár rokov pracovala na akadémii vied v Košiciach, ale po presťahovaní detí pribúdalo a chcela sa im naplno venovať, jej „materská dovolenka“ trvala 17 rokov.

 

Najmilšia činnosť: Napriek tomu, že bola počas štúdia „nastavená“ na vedeckú kariéru a nemyslela na veľkú rodinu, navyše nebola pripravená variť, piecť, starať sa…, stala sa z nej „multifunkčná, veľmi schopná rodinná manažérka“ na plný úväzok. S tým súvisia aj činnosti, ktoré má stále rada – pečenie, ručné práce, hudba a spev, kreatívne techniky, zariaďovanie interiéru, záhrada, tancovanie…

 

Žena podľa nej je: Najdokonalejšie Božie stvorenie! Muž bol na začiatku stvorený ako prototyp, na skúšku, ale žena – to je dokonalý Boží výtvor. (smiech) Ale teraz vážne: Žena je Božie stvorenie, ktoré má celý život príležitosť a šancu dorastať do podoby skutočnej Božej ženy. V manželstve ju doplňuje muž, a tak rastú spolu k celistvosti podľa Božieho zámeru.

 

Tri ženy, ktoré jej pomohli dozrieť do ženskosti: Ľutuje, že to neboli ženy z jej rodiny. Vyrastala v neveriacej rodine, kde byť ženou nebol dar. Je konvertitka a skutočné prežívanie tohto daru dlho hľadala a ešte dlhšie prijímala, že sa to týka aj jej. Najhlbšie ju ovplyvnilo prežitie, že je milovaná, chcená a prijímaná ako žena od Boha. Tiež ju veľmi silno ovplyvnil každodenný život, nesmierne vytrvalá a milosrdná láska jej muža Miloša. A potom ešte formácia a dorastanie k pravému ženstvu v Komunite Blahoslavenstiev v Dolanoch. Dôležité boli pre ňu knižky od Jo Croissantovej Kňazstvo ženy – kňazstvo srdcaTelo – chrám krásy. K jej obľúbeným ešte patria diela od Katriny J. Zenovej Som žena (Cesta každej z nás) a Anselma Grüna a Lindy Jaroschovej: Kráľovná a divožienka

 

Margita Vyleťalová: Fascinuje ma, že som milovaná ako žena

 

Najsilnejšia myšlienka, ktorá ju vedie životom:

„Boh je stále so mnou“ a „On môže všetko!“

 

Čo považuje za svoj najväčší úspech – požehnanie od Boha:

… že je, že v neho verí, že mu patrí a že ju miluje naveky!

 


 

Dlhé roky sa venuješ aj duchovným obnovám a programom pre ženy v Čechách. Ako si k tomu prišla?

Po skončení materskej som dostala ponuku pracovať na Centre pre rodinu ako pastoračný pracovník pre rodinu. Doplnila som si vzdelanie a pracujem tu dodnes. Zo svojej osobnej skúsenosti som pociťovala, že v programoch pre rodiny chýba špecificky zameraný program iba pre ženy – pre ich radosti, problémy, rôzne etapy života, prežívanie viery, ale aj posilnenie sebavedomia, rozvinutia osobnosti, výmenu životných skúseností. Tak som sa do toho pustila. Našla som si ženy kamarátky, ktoré sa zapojili so mnou. Postupne som začala spolupracovať s kňazmi, psychológmi, terapeutmi a odborníkmi podľa potreby. Po mnohých rokoch činnosti a spätných väzieb od účastníčok vidím výsledky a ďakujem Bohu, že sa to podarilo. Je to aktivita posilňujúca vieru žien, budujúca dôstojnosť, radosť a šťastie – byť a rásť k plnému obrazu ženy statočnej a milujúcej.

 

Obľúbeným časom pre ženy v ponuke Ymca je aj víkend biblických tancov. Prečo práve to?

Židovské biblické tance sú súčasťou duchovného programu Komunity Blahoslavenstiev v Dolanoch. Prežívanie modlitby a tým hlbšieho vzťahu s Bohom touto formou – gestami a tancom – ma uchvátilo a skutočne premenilo moje srdce. Vyjadriť svoju lásku, bolesť, vinu, radosť, očakávanie… nie len slovami, myšlienkami, ale celým telom a pohybom bolo pre mňa prelomové. Bola som to skutočne ja, sama sebou, prirodzená, živá. Židovské biblické tance majú korene v Božom slove, v príbehoch viery Starého zákona, Žalmoch, ale aj v živote a skutkoch Ježiša Krista, Panny Márie, Božieho ľudu. Je to tanec osobný (modlitba gestami), ale aj spoločný (tanec v kruhu).

Som presvedčená, že tieto tance rozvíjajú a upevňujú v ženách ich ženskosť a vzťah s Bohom. Preto ich rada učím aj iné ženy.

 

Všimla som si, že ste zamierili aj na krízu stredného veku ženy… Máš s tým osobnú skúsenosť?

Žena po odchode detí z rodného hniezda prežíva novú etapu života – stredný vek. Zmenou situácie aj biologickými procesmi v jej tele prežíva krízu. Zasahuje aj do prežívania jej duchovného života. Riešenie a pomoc v tomto období sú veľmi dôležité, môže to byť prevencia, ale aj pomoc pre konkrétne riešenie prežívaných problémov tohto životného úseku.

 

Čo najviac potrebuje žena?

Nedokážem odpovedať na túto otázku univerzálne, ženy sú rôzne. Za seba iba toľko, že som si musela prežiť a prijať, že som Bohom nekonečne a za všetkých okolností milovaná. Taká, aká som, s mojimi dobrými aj slabými stránkami. A musela som sa tiež vyrovnať so svojou minulosťou, obzvlášť detstvom. Odpustiť, prepustiť, odovzdať Bohu… sama sebe aj tým, ktorí mi ublížili. Nechať sa oslobodiť, Ježišom pretrhnúť okovy väzenia. A znovu začať prijímať, mať rada a milovať. Tak som sa stala naozaj slobodnou a postupne sama sebou.

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00