„Mária, panna mocná“ je téma deviatnika k Panne Márii Pomocnici

„Mária, panna mocná“ je téma deviatnika k Panne Márii Pomocnici
Celá saleziánska rodina a ctitelia Panny Márie Pomocnice sa aj tento rok pripravujú na jej sviatok 24. mája modlitbou novény – deviatnika v dňoch 15. až 23. mája. V tomto roku, aj v situácii pandémie koronavírusu, sa v deviatniku obraciame na Božiu Matku ako na Pannu mocnú. K nej obraciame náš pohľad a s ňou zameriavame náš pohľad na to podstatné.

Spoločný celosvetový deviatnik je v slovenčine k dispozícii na stránke saleziani.sk na stiahnutie, a to aj vo formáte pre mobilné telefóny. Text každého dňa obsahuje krátky úvod, úryvok z Božieho Slova a následné zamyslenie, epizódku zo života dona Bosca a jeho modlitbu k Márii, Panne mocnej.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00