Marián Herdel: Sú ľudia v pokročilom veku schopní pracovať?

Marián Herdel: Sú ľudia v pokročilom veku schopní pracovať?
Jeden z mnohých kandidátov do parlamentných volieb nám prezradil svoje plány, ale aj svoju doterajšiu prácu. Manžel a otec Marián Herdel, pôvodom z Novej Dubnice.

Čomu ste sa v politike venovali doteraz?

Dlhodobo sa venujem dôchodkovej oblasti s mojím priateľom Štefanom Zigom. Poukazovali sme spoločne na chyby, ktoré robilo MPSVaR SR a písomne sme ho na to upozorňovali.

Okrem toho som organizoval a podporil akciu s názvom Súboj 3D tlačiarní pre žiakov základných škôl. Na akcii sa zúčastnili žiaci zo Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici, Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, Základnej školy s materskou školou Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom a zo Základnej školy Samuela Timona v Trenčianskej Turnej.

Ďalej som vytvoril informačnú mapu námestia mesta Nová Dubnica pre slabozrakých a nevidiacich občanov.

 

Aké sú vaše ciele, ktoré by ste chceli v NRSR riešiť?

A) Do školských osnov sa zavedie povinná zdravotná a dopravná výchova.

B) Štúdium na strednej a vysokej škole sa bude považovať za obdobie dôchodkového poistenia.

C) Nárok na skoršie čerpanie starobného dôchodku získa každý občan, ktorý dosiahne vek minimálne 60 rokov a bude odvádzať sociálne odvody minimálne 35 rokov.

D) Raz ročne sa každému občanovi vypočíta predpokladaná výška starobného dôchodku v Sociálnej poisťovni, ak nie je poberateľom žiadnej dôchodkovej dávky.

E) Zisk dosiahnutý zo sporenia v 2. pilieri bude patriť vždy len sporiteľovi a nie poisťovni alebo Sociálnej poisťovni.

F) Poisťovňa bude mať nárok vyplácať dôchodok z 2. piliera iba vtedy, ak jeho výška neklesne pod definovanú hranicu. Ináč sa táto povinnosť nariadi Sociálnej poisťovni.

 

Marián Herdel: Sú ľudia v pokročilom veku schopní pracovať?

 

Väčšina z nich sa týka starobného dôchodku a otázkam 2. piliera. Prečo je táto oblasť podľa vás dôležitá?

Od 1. januára 2004 sa na Slovensku začala dôchodková reforma, ktorá mala občanom priniesť vyššie a spravodlivejšie dôchodky. Pozrime sa na problémy občanov, ktoré im tu zanechali politické strany pôsobiace v Národnej rade SR od 1. januára 2004 až doteraz:

A) Od 1. januára 2004 je to už 16 rokov, čo štát neplatí odvody do Sociálnej poisťovne za študentov stredných a vysokých škôl. Finančné prostriedky, ktoré takto štát ušetril na študentoch, negatívne ovplyvnia budúce dôchodky približne 1 milióna študentov.

B) Od 1. januára 2017 schválili poslanci Národnej rady SR zvyšovanie dôchodkového veku občanov s odôvodnením, že rastie stredná doba dožitia pre mužov a ženy. Po preštudovaní údajov Štatistického úradu SR je možné konštatovať, že toto tvrdenie platilo iba do roku 2016. Od roku 2017 až doteraz by tak mal byť maximálny dôchodkový vek 62 rokov pre každého občana SR, ktorému Sociálna poisťovňa priznala dôchodkovú dávku. Ako súčasní poslanci Národnej rady SR občanom vysvetlia, že od roku 2017 sa maximálny dôchodkový vek každý rok zvyšuje? V súčasnosti je to 62 rokov a 8 mesiacov.

C) Po štarte dôchodkovej reformy od 1. januára 2004 mnoho občanov verilo, že sporenie v 2. pilieri im zabezpečí vyšší dôchodok. Od roku 2015 až doteraz, však možno vidieť stále rovnaký výsledok: Každý sporiteľ, ktorý si nechal vyplácať valorizovaný dôchodok z 2. piliera od poisťovne, má súčet dôchodkov z 1. a 2. piliera nižší, ako keby mu dôchodok vyplácala iba Sociálna poisťovňa. Tento stav, keď sporitelia doplácajú na zlé rozhodnutia politikov vládnych strán, trvá už päť rokov.

 

Marián Herdel: Sú ľudia v pokročilom veku schopní pracovať?

 

Aké sú vaše návrhy na zmenu tejto problematiky?

Všetky tieto problémy sa dajú odstrániť novelizovaním dôchodkových zákonov. Komunikácia s politikmi či listy adresované priamo ministrovi práce Jánovi Richterovi potrebnú nápravu zatiaľ nepriniesli.

Zákon o sociálnom poistení má za sebou množstvo novelizácií, ale nebadať žiadne systémové riešenie v tejto oblasti. Politici majú snahu maximálne vymyslieť novú dávku, ale úplne im uniká fakt, že na zvýšené náklady je potrebné zabezpečiť aj finančné zdroje. Ešte horšia situácia je v druhom pilieri. Už päť rokov sa vypláca množstvo nevalorizovaných dôchodkov, bez existencie budúcich pozostalostných dôchodkov. Ak bude tento vývoj pokračovať, ohrozené budú dôchodky státisícov občanov.

Zastávam názor verejnosti, že dôchodková reforma posúva odchod do dôchodku za hranice možností ľudského tela a nerieši základnú otázku, či ľudia v pokročilom veku budú schopní pracovať a kto ich zamestná.

Európske údaje o dĺžke zdravého prežitia občana po dosiahnutí veku 65 rokov prináša šokujúce zistenie. Slovensko figuruje na zúfalom poslednom mieste. Vo Švédsku si občania po dosiahnutí veku 65 rokov v zdraví užívajú vyše 15 rokov, v Nemecku vyše 11 rokov, v Česku vyše 8 rokov a na Slovensku niečo vyše štyroch rokov. Znamená to, že mnohí Slováci pracujú ťažko, v zlých podmienkach, za nízke mzdy a pri nedostatočnej zdravotnej starostlivosti. Zastropovanie veku ústavou je len divadlo. Pokiaľ budeš odvádzať sociálne poistenie, rozhodneš sa sám, či pôjdeš po 35 rokoch odvádzania do penzie! Prečo o nás bez nás rozhoduje pár jedincov? Vo Francúzsku je 20 rôznych penzií a funguje to! Alebo platí princíp z práce rovno do nemocnice a odtiaľ priamo do hrobu?

Prvého decembra 2019 som od hnutia OĽaNO dostal šancu zúčastniť sa na voľbách do Národnej rady SR. A tak je to teraz na vás, koho podporíte vo voľbách do Národnej rady SR ako svojho zástupcu pre tvorbu zákonov. Ak mi dôverujete, príďte v deň volieb 29. februára 2020 do volebnej miestnosti a zakrúžkujte na kandidátnej listine hnutia OĽaNO číslo: 97. Mgr. Marián Herdel.

 

Dodávateľ: BeneMedia, s.r.o., Winterova 1752/10, 921 01 Piešťany, IČO: 47 225 718
Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00