Martin Jarábek: Rádio Mária nechce nahradiť Rádio Lumen

Martin Jarábek: Rádio Mária nechce nahradiť Rádio Lumen
Riaditeľ Rádia Mária nám povedal o jeho pôvode, základných pilieroch a cieli, ako aj o dôvodoch, prečo na Slovensku potrebujeme ďalšie katolícke rádio.

Ako vznikla myšlienka Rádia Mária?

Minulý rok prvýkrát prezradil padre Livio Fanzaga, ktorý je zakladateľom spolu s laikom Emanuelom Ferrariom, že celá myšlienka vznikla na púti v Medžugorí pred tridsiatimi tromi rokmi. Tam cítil silnú pohnútku, akoby ho Mária pozývala, nech založí rádio, ktoré bude nosiť jej meno. O pár týždňov neskôr tam boli pútnici z jeho farnosti, ktorí prišli za ním s tou istou myšlienkou.

Preto aj v logu Rádia Mária je vyobrazenie Panny Márie Medžugorskej. Oni už vtedy mali farské rádio v Erbe v Taliansku, ktoré prerobili na Rádio Mária. Hneď na začiatku si stanovili dva princípy: že nikdy nebudú mať reklamu (čo dodnes dodržali) a že hlavným cieľom rádia bude pozývať ľudí k obráteniu. V rámci troch rokov vzniklo Rádio Mária po celom Taliansku. Vnímam to ako jasný znak Božieho požehnania tohto diela. Neskôr sa rozšírilo do viacerých štátov.

Dnes je už vo viac ako sedemdesiatich troch štátoch sveta vyše osemdesiat rádií. Na Slovensku bol prvý začiatok rádia v roku 1993, ale otcovi biskupovi Balážovi sa zdalo, že je primálo evanjelizačné a z druhej strany príliš pastoračné a modlitebné. Preto založil Rádio Xaver a neskôr Rádio Lumen.

 

Martin Jarábek: Rádio Mária nechce nahradiť Rádio Lumen

 

Ako ste sa dostali vy osobne k tomuto projektu?

Bolo to približne pred siedmimi rokmi, keď malo byť rádio pre maďarsky hovoriacich so sídlom v Podunajských Biskupiciach. Pozvali ma ako prekladateľa z taliančiny do slovenčiny a ja som prvýkrát stretol zakladateľa Emanuela Ferraria, ktorý má dnes osemdesiattri rokov. Tak som spoznal tento projekt. Veľmi ma oslovil princíp odovzdanosti do Božej prozreteľnosti a princíp dobrovoľníctva.

Mnohí ma práve preto odhovárali od tejto služby, nakoľko podľa niektorých tu hrozí amaterizmus a zároveň nechuť pre dobrovoľníctvo. Čoskoro som však zakúsil presný opak a stretol som mnoho ochotných, múdrych, vzdelaných a obetavých dobrovoľníkov.

 

Bola to láska na prvý pohľad?

Kdeže, vtedy som ešte netúžil byť súčasťou tohto rádia. Bola to sama Panna Mária, ktorá si ma k tomu pozvala. Nakoľko som mal kontakt na Emanuela, bol som ho navštíviť na severe Talianska s ponukou novej mobilnej aplikácie pre mládež. Táto aplikácia ich nezaujala, ale navrhli mi, že nakoľko som kňaz, boli by radi, keby som sa stal riaditeľom slovenského Rádia Mária. Snažil som sa to všemožne odmietnuť a ubrániť sa tejto ponuke. Bolo to pre mňa prirýchle výberové konanie. (úsmev)

Rádio Mária som ani nepočúval, pretože som si na to nedokázal nájsť čas popri študijných povinnostiach, a zároveň som úplne nerozumel veciam, o ktorých sa v tom čase v rádiu hovorilo. No čoraz viac som začal vnútorne uvažovať, či do toho nejsť. Bolo paradoxné, že ma k tomu povzbudzovali mnohí neveriaci, nepokrstení priatelia v mojom okolí. Dokonca sa neskôr stali pravidelnými poslucháčmi či dobrovoľníkmi. Aj tu som mohol pozorovať neštandardné konanie Panny Márie. Až neskôr som sa dozvedel, že už asi štyri roky hľadali niekoho na tento post.

 

Kedy ste oficiálne začali?

Tých začiatkov je viacero. Už 13. mája 2017 začalo v Komárne rádio vysielať cez internet, hoci to ešte nebolo pod mojou taktovkou. Neskôr sme začali prípravné práce s budovaním štúdia, čo nebolo jednoduché. Mnohé komplikácie predĺžili tieto prípravy a až koncom roka 2018 sme oficiálne mohli začať vysielať z Bratislavy. Medzičasom som sa však mohol zúčastniť formačných stretnutí budúcich riaditeľov.

 

Martin Jarábek: Rádio Mária nechce nahradiť Rádio Lumen

 

Nebolo pre vás náročné zapojiť sa do tejto siete už fungujúcich rádií?

Vôbec nie. Je to práve jedna z vecí, ktorá ma veľmi oslovuje na tomto projekte. Všade, kam som prišiel – či na formačné stretnutia, stretnutia riaditeľov a podobne –, všade som sa cítil ako súčasť veľkej rodiny, ktorá sa navzájom podporuje a o seba zaujíma.

 

Ako vyzerali začiatky?

Z asi osemsto kontaktov som pozval osemdesiatich na konkurz, z ktorých som vybral dve zamestnankyne, nakoľko potrebujeme v rádiu stálych ľudí, na ktorých sa dá spoľahnúť. Nasledovalo zháňanie dobrovoľníkov, zostavovanie kostry hlavného programu a, samozrejme, snaha dostať do povedomia ľudí, že takéto rádio na Slovensku existuje a čo im môže ponúknuť. Definitívny začiatok bol 4. októbra 2018.

 

Ako zatiaľ hodnotíte doterajšie fungovanie rádia?

Myslím, že by to mali hodnotiť najmä poslucháči. Ja som však veľmi milo prekvapený a vidím, že Mária naozaj chcela toto rádio, a napriek všetkým ťažkostiam dnes fungujeme. Pozval nás otec arcibiskup Stanislav Zvolenský a celá KBS hlasovala za nás, teda máme požehnanie otcov biskupov. Dnes už pre naše rádio pracuje slušný počet dobrovoľníkov a robia naozaj kvalitnú prácu. Zdá sa, že čoskoro nadobudneme aj rádiové frekvencie, takže dúfame, že vďaka tomu zasiahneme aj väčšie množstvo poslucháčov, ktorým by sme mohli prinášať kvalitný program.

 

Nechceli ste zostať ako čisto internetové rádio?

Nie. Od začiatku som túžil získať pre naše rádio aj frekvenciu v rozhlase, pretože takto môžeme zachytiť aj starých, chorých, trpiacich, ktorí možno nevedia pracovať s počítačom, mobilom, internetom, ale radi by si nás vypočuli na svojich rádiách.

 

Martin Jarábek: Rádio Mária nechce nahradiť Rádio Lumen

 

Spomenuli sme niekoľko základných princípov rádia. Vieme ich všetky zhrnúť?

Rádio Mária stojí na piatich základných pilieroch. Je to v prvom rade rádio mariánske. Už len preto, lebo sama Mária nás pozvala k tomuto rádiu a ona je jeho skutočnou riaditeľkou. My sa snažíme byť jej predĺženými rukami. Cez Pannu Máriu sa dostávame bližšie k Bohu, k Božiemu srdcu, čo je prvoradým cieľom – ísť skrze Máriu k Ježišovi.

Druhou hodnotou je vernosť Cirkvi – dnes veľmi dôležitá, a pritom aj pošliapaná hodnota. Dnes sú, žiaľ, mnohí laici, ale aj kňazi, ba dokonca biskupi vo svete odklonení od učenia Cirkvi, od vernosti pápežovi, miestnemu biskupovi, jeho usmerneniam. Aj preto chceme ešte väčšmi zdôrazňovať túto dôležitú hodnotu.

Ďalej je to Božia prozreteľnosť. Nemáme žiadnych investorov, sponzorov, platenú reklamu. Financie nám zháňa sama Panna Mária. Žijeme z toho, čo si vymodlíme. Vďaka tomu, že je dnes vyše päťdesiat miliónov poslucháčov tohto rádia vo svete, môžeme sa navzájom podporovať. Tie rádiá, ktoré prijímajú väčšie dary, môžu podporiť vznik a údržbu tých, ktoré nedokážu zatiaľ fungovať samostatne.

Tak aj do vzniku nášho rádia investovali takmer milión eur, čo kladie veľkú zodpovednosť do našich rúk voči poslucháčom celého sveta. Pomaly však pribúdajú darcovia aj na Slovensku a dúfame, že raz aj my budeme môcť fungovať bez záťaže pre ostatné rádiá, ba možno raz aj podporovať vznik nových. Niekedy sa v tejto oblasti dejú ozajstné zázraky.

Štvrtým pilierom je dobrovoľníctvo. Je to podmienka sine qua non. Bez dobrovoľníctva by sme nemohli existovať. Nejde tu o amaterizmus. Sú to ozaj schopní ľudia, ktorí sa delia o svoje talenty zadarmo. Sú to zapálení, nadšení ľudia. Raz mi jeden pán svedčil, že z tých mnohých rozhovorov, ktoré udelil, sa ešte nikdy nestretol s tak kvalitne pripraveným novinárom ako práve od nás.

Poslednou črtou je misijné zameranie. Cieľom Rádia Mária nie je prinášať polemiky, politiku, kontroverzné témy. Máme tak veľa čo povedať, že netreba rozbíjať spoločnosť, ale snažiť sa ju budovať na základe kresťanských hodnôt. Dnes žijeme v období po štyridsiatich rokoch komunizmu a tridsiatich rokoch materializmu a individualizmu. Preto dnes viac ako inokedy potrebujeme znovu budovať základy viery skrze ohlasovanie evanjelia, katechézy a modlitbu. Snažíme sa tiež priniesť inkulturáciu evanjelia medzi ľudí, spojiť ho s vecami, ktorými žijú dennodenne.

 

Ste kňazom Bratislavskej arcidiecézy. Museli ste od otca arcibiskupa dostať povolenie pre vykonávanie tejto funkcie? Nechýba vám „klasická“ pastorácia?

Momentálne slúžim ako výpomocný duchovný v jednej farnosti, pretože ako kňaz musím byť niekde zaradený a niekde, pochopiteľne, aj bývať. Áno, otec arcibiskup mi musel odobriť túto funkciu. Je predsa mojím predstaveným a musí vedieť, kde a ako slúžim.

Čo sa týka pastorácie, tá mi nechýba. Ak zúžime pastoráciu na prípravu na sviatosti, kázne v kostole a vysluhovanie sviatostí – dalo by sa povedať, že presne takúto pastoráciu nevykonávam, no to je len časť pastoračnej činnosti kňaza. Tieto funkcie vykonávam iným spôsobom a k tomu sa pridáva omnoho širšie pole pastorácie. Mojou farnosťou je akoby celé Slovensko, ba celý svet, na ktorom môžem osloviť poslucháčov. Prvoradou úlohou kňaza je modliť sa a učiť. Oboje v rádiu aplikujem. Vykonávam pastoráciu skrze katechézy, rozjímanie nad Svätým písmom, zamyslenia, ba aj rozhovory s hosťami či telefonáty s poslucháčmi.

V podstate každá naša činnosť v živote môže byť priestorom pre pastoráciu – starostlivosť o duše, aby prišli bližšie k Bohu. Takisto do rádia pozývam iných kňazov, vďaka čomu vytvárame bratské spoločenstvo. Denne mávam aj sväté omše pre zamestnancov štúdia. Už dnes viem o viacerých svedectvách vnútorných obrátení ku Kristovi vďaka našej službe, za čo som nesmierne vďačný. Jedna z poslucháčok, napríklad, úplne zanechala okultizmus, ktorý ju zväzoval.

 

Martin Jarábek: Rádio Mária nechce nahradiť Rádio Lumen

 

Hovorili ste o odovzdanosti v oblasti financií. Nie je to opovážlivosť voči Bohu?

Toto je jedna z čŕt Rádia Mária, ktorou sa odlišuje od všetkých ostatných rádií. Je to podobné duchu svätého Františka z Assisi, ktorý večer rozdal všetko, čo mu zostalo, a na ďalší deň sa spoliehal iba na Božiu prozreteľnosť. Alebo keď don Bosco začínal stavať baziliku, mal vo vrecku zopár lír. Keď som však navštívil Turín, videl som, že ten chrám dodnes stojí. Nenazval by som to opovážlivosťou, ale skôr uvedomením si vlastnej bezmocnosti.

Iste, je to odvážne. Ja neviem ovplyvniť, čo bude na konci na našom účte. Zároveň to však viem ovplyvniť, pretože to závisí aj od našej modlitby a od toho, aký kvalitný program dávame poslucháčom. Čím kvalitnejší program, tým viac poslucháčov a tým viac možností pre Pána dotknúť sa ľudských sŕdc skrze Pannu Máriu a skrze naše slová. Takisto treba podotknúť, že je tu svetová rodina Rádia Mária, ktorá nás dokáže podporiť v prípade nutnosti. Radi by sme však boli pre nich čoraz menšou záťažou. Zaujímavé je, že ešte ani jedno jediné Rádio Mária nezaniklo pre finančné problémy.

Tiež sa netvárme, že mať financie vo vlastných rukách nie je opovážlivý postoj. Dnes máme kreditky, bankové účty, poistky, hypotéky. Zaväzujeme sa na niekoľko rokov dopredu, kupujeme aj to, čo nepotrebujeme, berieme nemalé pôžičky. Kiežby sme sa dokázali tak spoľahnúť na dobrého a starostlivého nebeského Otca a našu Matku Máriu, ako sa spoliehame na to, že nám banka nevezme v exekúcii dom.

 

Nie je odvahou pracovať s dobrovoľníkmi? Môže sa hocikto stať členom tímu?

Nie je to také jednoduché. Samozrejme, že musíme rozvážne prijímať ľudí. Len ako príklad, raz som navštívil serverovňu a niečoho sa dotkol, načo nastal dvojhodinový problém v rádiu. Nemôže hocikto robiť hocičo. Predsa však sú naše dvere otvorené všetkým ochotným ľuďom. Možnosť služby u nás je mnohoraká. Od vysielania, modlitby do éteru cez technické veci, grafiku, informatické služby až po upratovanie.

Tiež treba podotknúť, že v rádiu to nemusí fungovať špičkovo, a keď sa niečo pokazí, nerobíme z toho tragédiu. Vieme spolupracovať aj s ľuďmi menej technicky zdatnými, ale napríklad chtivými modlitby. Už sa u nás modlilo aj dvojročné dieťa. Sme rodina, kde každý môže byť ako doma a každý môže nájsť svoje miesto, z ktorého podporí tento projekt.

 

Martin Jarábek: Rádio Mária nechce nahradiť Rádio Lumen

 

Máme už Rádio Lumen. Načo je nám ďalšie rádio? Nejde o konkurenčný boj? Nebudete odoberať Lumenu poslucháčov? Uživia sa na Slovensku dve katolícke rádiá?

Mohli by sme sa pýtať, prečo nemáme jedného mobilného operátora, jedno mládežnícke spoločenstvo alebo jednu rehoľu. Keď sme išli do tohto projektu, kládli sme si všetky otázky, ktoré si mi položil. Vyriešil ich za nás v podstate sám otec arcibiskup, ktorý rádio na Slovensko pozval, požehnali nám všetci biskupi, takže ak máme cirkevné schválenie, prečo by som mal ďalej o týchto veciach uvažovať? Osobne si dokonca myslím, že na Slovensku by mohlo byť aj viac katolíckych médií.

Bolo by úžasné, keby sme vedeli spolupracovať, navzájom sa podporovať a nevnímali sa ako rivali, ktorí chcú znevážiť toho druhého. Koniec koncov, konkurencia môže byť aj zdravá. Takisto by poslucháči mohli niečo počúvať u nás, niečo na Lumene – aký problém? Štatisticky poslucháči počúvajú jedno rádio maximálne dve hodiny sústavne. Prečo by potom nemohol dotyčný prepnúť na iné katolícke rádio?

Nemáme ani ten istý program. U nás nebudete počuť spravodajstvo, politiku. Máme zase viac modlitby a zamyslení. Tak si môže poslucháč vybrať, čo ho momentálne viac zaujíma. Teda nevidím to ani tak ako konkurenciu, ale skôr ako vzájomné dopĺňanie. Azda neveríme tomu, že jedno rádio je schopné vyčerpávajúco hovoriť o všetkom, čo sa týka našej viery. Neboli by sme prvou krajinou, v ktorej fungujú dve alebo dokonca viaceré katolícke rádiá. V Poľsku je ich asi tridsať, v Taliansku stovky.

 

Čím môžete osloviť a zaujať poslucháčov?

Myslím, že v prvom rade jednoduchosťou v reči. Je mnoho vynikajúcich a vzdelaných kňazov, ktorí ponúkajú odborné prednášky a múdre katechézy. Avšak nie všetci ľudia rozumejú ich vysokému štýlu reči. My sa snažíme priniesť evanjelium jednoduchým štýlom do bežných oblastí života. Niekedy nám môžu vyčítať až prílišnú jednoduchosť, ale my chceme budovať základné veci, ktorým musí porozumieť aj ten najjednoduchší človek. Našou jedinečnosťou je tiež to, že nielen svedčíme o zázrakoch iných, ale sami sme prostriedkom k zázrakom a veľkým veciam v životoch našich poslucháčov, čo dokazujú mnohé svedectvá.

 

Dopočuli sme sa o nemalých ťažkostiach tohto rádia. Čím všetkým ste si museli prejsť doteraz?

Viem, že nič dobré nevzniká bez ťažkostí a problémov. Je to viditeľné aj v životoch mnohých svätých. My sa snažíme podľa vzoru Panny Márie ako pokorní služobníci Pána dôverovať a kráčať pomalými krokmi. Neraz aj iné Rádiá Mária prechádzajú ťažkosťami a nemalými duchovnými bojmi. Duchovné útoky narážajú na ich vlastnú vieru, rodinu a iné základné hodnoty. Preto potrebujeme byť v prvom rade my sami ukotvení v modlitbe.

Niektorí kňazi by si mohli myslieť, že chceme prevziať farníkov z fungujúcich farností. Našou úlohou nie je vytvoriť akúsi virtuálnu farnosť, radi spolupracujeme so samotnými farnosťami a tie samy vnímajú našu službu ako podporu ich pastoračnej činnosti. Vysielanie svätých omší z ich kostola môže dokonca oživiť aktivity a duchovný život veriacich. Bežne sa deje, že nám nefunguje mixážny pult, telefonické linky alebo iné súčasti technického vybavenia, pričom ani sám technik nevie, prečo sa to stalo, a keď sa to opraví, tiež netuší ako.

Azda najväčšou skúškou bolo nedávne hacknutie nášho systému. Niekoľko dní sme vôbec nevedeli vysielať, neskôr len v obmedzenom režime. Zmizlo nám osemnásť mesiacov práce, ktoré najprv boli zaheslované, potom vymazané. Je veľmi náročné začať vysielať dvadsaťštyri hodín po tom, čo o všetko prídete. Riešil to Interpol, riešili sme to s políciou, vydierali nás… Je však úžasné, že sme to všetci prijali s dôverou v Božiu prozreteľnosť, s vďakou za to, čo máme a že môžeme znovu začať.

Zároveň sme tak objavili nedostatky v bezpečnostnom systéme nášho rádia, ktoré sme, samozrejme, odstránili. Možno dobre, že sa to stalo teraz a nie napríklad po desiatich rokoch práce. Z toho všetkého mi vyplýva, že niekomu prekáža, čo všetko robíme, a snaží sa nám poškodiť. Je to pre mňa znak toho, že konáme dobré dielo a sme na správnej ceste. Sme vďační, že to všetko zvládame, a s Božou pomocou ideme ďalej. Keby všetko išlo príliš ľahko, vtedy by sme sa mali zamýšľať, čo robíme zle.

 

Martin Jarábek: Rádio Mária nechce nahradiť Rádio Lumen

 

Niektoré veci, čo spomínate, pripomínajú životopisy svätých. Neuvažovali ste nad osobitným patrónom pre rádio?

Keď sme uvažovali nad patrónom kaplnky a rádia, pýtal som sa riaditeľov iných rádií, ktorí odporúčali lokálnych svätých. Pre mňa je však najhlbšia práve mariánska úcta, ktorá mi bola vštepovaná už od malička. Začal som teda uvažovať, ktorá konkrétna črta Panny Márie by nám bola najbližšia. Uvažoval som nad Matkou Cirkvi, no napokon to vyriešila jedna dobrovoľníčka, ktorá si všimla v modlitbe pre dobrovoľníkov výraz „Matka Slova“.

Je to titul, ktorý Panna Mária odovzdala v meste Kibeho v Rwande počas zjavenia, ktoré je uznané Cirkvou. Otec arcibiskup navrhol rozšíriť tento titul, a tak sme kaplnku zasvätili Matke vteleného Slova. Až po tomto fakte som si začal všímať, v koľkých pápežských a cirkevných dokumentoch sa spomína tento výraz. A nádherne to korešponduje aj s naším cieľom. Chceme skrze takzvaný inkarnačný princíp vteľovať evanjelium do života, tak ako sa Boh vtelil do života Panny, do tohto sveta. Nemôžeme hlásať niečo iné, než žijeme. Nikto nedá, čo sám nemá. Ak chcem hovoriť o zázrakoch a Božích dielach, sám musím byť ich svedkom a účastníkom.

Okrem toho mám však aj osobitnú úctu k donovi Boscovi a Dominikovi Saviovi, ktorých relikvie sa takisto nachádzajú v tejto kaplnke. Zároveň mám úctu aj k iným svätým, ba aj Božím služobníkom, ktorí ešte nie sú vyhlásení za svätých. Sú mi neraz oporou na životnej ceste, ktorá je neraz krížová a padám na nej na tvár, no predsa vstávam a idem ďalej. Veľkú pomoc zažívame aj od svätej Filomény, ktorej obnovy dnes vysielame každý mesiac.

 

V čom vidíte budúcnosť Rádia Mária?

Ako Panna Mária zjednotila apoštolov vo večeradle, aj my chceme sprevádzať apoštolské diela kňazov a spájať ich navzájom i s veriacimi aj neveriacimi. Chceme spájať ľudí, ktorí robia veľa dobrého a môžu tak nadviazať spoluprácu. Chceme vytvárať mosty medzi ľuďmi okolo nás. Vzniká nová vízia Premodlime Slovensko, v rámci ktorej chceme spojiť spoločenstvá na Slovensku, aby sme sa modlili za našu krajinu a náš národ.

Je v podstate jedno, akým štýlom modlitby, len aby sme sa spojili za spoločný cieľ. Túžime tak prosiť o duchovnú obrodu Slovenska, priľnutie ku Kristovi. Chceme tiež zvýšiť povedomie o aktivitách, ktoré na Slovensku fungujú, pretože niekedy ani nevieme, čo všetko sa okolo nás deje a do čoho by sme sa mohli zapojiť.

 

O čo by ste chceli poprosiť vašich poslucháčov a našich čitateľov? Mali by sa dnes osobitne modliť za niečo konkrétne?

Na Slovensku sme dnes príliš rozdelení. „Ja som Pavlov, ja Apollov…“ Ako veľký hriech u nás vnímam aj závisť. Dokážeme druhým závidieť dokonca aj chorobu. Nevieme dopriať druhým úspech. Skôr vieme kritizovať, hodnotiť druhých ľudí a ich činnosť namiesto toho, aby sme aktívne niečo ukázali a položili na stôl. Vnímam, že za tieto veci by sme mali odprosovať a v modlitbe prosiť, aby sme to zmenili.

Rádio Mária má pozývať k obráteniu a my sme tí prví, ktorí potrebujú obrátenie. Modlime sa, aby sme sa dokázali tešiť z úspechu iných, žehnať iným, aby sme dokázali nielen dobre hovoriť, ale aj zmýšľať v dobrom o tých druhých. Prosme, aby sme dokázali predpokladať u druhých dobrý úmysel.

Ako som si nedávno až s takou bázňou uvedomil – Martin, ty si nesľúbil biskupovi len poslušnosť, ale aj úctu! A úcta znamená, že si ho vážim, že ho viem oceniť, že ho viem pochváliť, poďakovať mu, dobre o ňom rozprávať pred inými.

Veľkým problémom je dnes tiež poverčivosť a novopohanstvo. Dokonca sa mi zdá, že nežijeme len v postkresťanskej, ale priam v antikresťanskej kultúre. Prosme teda, aby sme vrátili kresťanskú kultúru do dnešného sveta. To však nie je výzva v prvom rade pre Slovensko, ale pre mňa; a budem rád, keď sa ku mne vaši čitatelia a naši poslucháči pripoja.

Rozhovory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00