Martin Kramara / Nikto pred oltárom nesľubuje, že sa nechá otĺkať

Martin Kramara / Nikto pred oltárom nesľubuje, že sa nechá otĺkať
Rozhovor s hovorcom Konferencie biskupov Slovenska o domácom násilí.

Je istá hranica únosnosti toho, čo je prípustné a veľakrát hrdinské znášať a Bohu predkladať ako obetu, ale domáce násilie to určite nie je. V rozhovore s CSIDr. Martinom Kramarom, ThLic. sa dozviete, aká nevypovedaná pravda je zahrnutá v cirkevnom manželskom sľube, kde sú v manželstve hranice; čo robiť, ak jeden z manželov je tyran, či treba požiadať o rozluku alebo o preverenie platnosti manželského zväzku a tiež, či má kresťan zasahovať do problémov iných rodín.

Ako treba chápať manželský sľub vernosti – v dobrom aj v zlom, v šťastí aj v nešťastí?

Okolnosti života si nevyberáme. Prichádzajú najrôznejšie situácie: niekedy sa darí a všetko funguje tak, ako si človek predstavoval, inokedy je to presne naopak. Môže prísť choroba, nehoda, strata zamestnania, všeličo. V dobrom aj v zlom, v šťastí aj v nešťastí je práve o tom.
// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00