TOP

Martina Švorcová: Boh je ten, ktorý tvorí cezo mňa

Vytvára krásne art printy, ktoré skrášľujú príbytky mnohých a prinášajú slová povzbudenia. O svojej ceste k tvorbe, ktorá ju privádza aj k Bohu, hovorí Martina Švorcová (27), autorka By Heart Project.

Ako ste sa dostali k tvorbe art printov?

Cez Tvorcu samotného. Preto je aj v samotnom názve By Heart Project ukrytý Boh, ktorý je najväčší Umelec. Heart je zo slov HeArt – pretože On je ten, ktorý tvorí cezo mňa. Vždy som mala v sebe túžbu zjavovať a prinášať tomuto svetu lásku a krásu, ktorou Boh je. Pred nejakým časom som začala maľovať akvarelové obrazy, ktoré boli pre mňa spôsobom modlitby a toho, ako by som mohla vzdať Bohu chválu. Keďže som sa venovala aj kaligrafii a slová majú veľkú moc, začala som ich pridávať do obrazov. Veľmi som túžila, aby ľudia pri pohľade na obraz videli v ňom Boha, ktorý k nim hovorí.

 

Dnes sa tejto tvorbe venujete naplno. Vyžadovalo si to veľký krok viery?

Obrovský. Ale zároveň viem, komu som uverila, a často si pripomínam, že nemusím poznať cestu, aby som vedela, kým je Boh. Láska, ktorou sa túžim nechať viesť. A  hoci to niekedy znamená zanechanie mojich ľudských istôt, už neraz sa mi potvrdilo, že cesta odovzdanosti a vernosti Bohu je pre človeka tá najlepšia. A navyše, Boh povedal, že sa postará, tak mu svojou dôverou dávam priestor.

 

 

DUCH PRACUJE JEDINEČNE V KAŽDOM JEDNOM Z NÁS

Čo je pre vás najväčšou inšpiráciou vo vašej tvorbe?

Určite čas strávený v tichu, ktoré hovorí… v modlitbe, prírode, na horách, kde sa iba nechávam očariť Krásou. Takisto v rozhovoroch s druhými, pri zdieľaní ľudských sŕdc. Tiež si rada pozriem a aj podporím tvorbu iných umelcov, pretože Duch pracuje jedinečne v každom jednom z nás.

 

Ako dlho a akým spôsobom vzniká jeden konkrétny art print? Je to náročný proces?

Art print vzniká tak, že namaľujem akvarelovými farbami obraz, ktorý potom naskenujem a mierne upravím. Potom ručne na tablete urobím kaligrafický nápis, teda napíšem nejaké slová povzbudenia a vložím to do obrazu, a to následne spojím do jedného celku. Takýto hotový obraz potom vytlačím – to je vlastne art print, ktorý môžem týmto spôsobom vytlačiť viackrát a tak splniť želanie viacerých ľudí – mať ten istý obraz doma. Najnáročnejší na čas je samotný proces maľby a úpravy, to sú hodiny času. Náročné – ale v inom zmysle slova – je pre mňa aj vybrať tých pár slov, ktoré budú na danom obraze, aby naozaj niesli nádej, vieru, lásku a boli povzbudením pre každého, ku komu sa obraz dostane.

 

Svojou tvorbou potešujete a povzbudzujete ľudí. Čo to prináša vám?

Pre mňa je najväčšou radosťou, keď mi ľudia povedia alebo napíšu, že sa tieto art printy dotýkajú ich srdca. Keď vidím, že prinášajú pravdu, ktorú si v tej chvíli potrebujú pripomínať. Keď viem, že vďaka nim sú o čosi bližšie k Bohu a Boh k nim… V tom vidím najväčší zmysel a vtedy ďakujem Bohu za dar, že môžem tvoriť. To je pre mňa najkrajšie ovocie.

 

Komentáre