Mary’s Meals: Milión jedál zo Slovenska pre hladujúce deti vo svete

Mary’s Meals: Milión jedál zo Slovenska pre hladujúce deti vo svete
Hoci slovenské rodiny veľakrát čelia rôznym finančným situáciám, pomáhajú tým, ktorí do života dostali ešte menej. Svedčí o tom aj milión jedál, ktoré poskytli na stravovanie detí v osemnástich chudobných krajinách sveta prostredníctvom organizácie Mary’s Meals.
Škola + jedlo = nádej

Mary’s Meals (v preklade Máriine jedlá, podľa nebeskej Matky) je charitatívne dielo, ktoré spája stravovanie detí so vzdelaním na školách v ich vlastnej krajine a komunite. Poskytuje chudobným deťom jedno jedlo denne v mieste ich vzdelávania.

Mnoho z detí v rozvojových krajinách nemôže pre chudobu a hlad pravidelne chodiť do školy – musia od mala pracovať, žobrať alebo sa pre hlad nemôžu v škole sústrediť. Školské jedálne nie sú v týchto oblastiach bežné a vďaka poskytnutému jedlu deti dostanú pravidelnú stravu a možnosť získať vzdelanie. Motto ŠKOLA + JEDLO = NÁDEJ vystihuje, že vzdelanie a naplnené základné ľudské potreby dokážu dieťa vymaniť z chudoby a jedného dňa sa bude môcť postarať samo o seba a možno aj o svoju krajinu.

Táto myšlienka nevznikla niekde v kancelárii. Boli to slová 14-ročného Edwarda z Malawi v Afrike, ktorý na otázku, aké sú jeho ambície, odpovedal: „Chcel by som mať dostatok jedla a jedného dňa chodiť do školy.“ Magnusa McFarlane-Barrowa, zakladateľa Mary’s Meals, tieto slová natoľko zasiahli, že z myšlienky malého chlapca sa stalo dielo, ktoré v dnešnej dobe sýti už 1 667 067 detí každý školský deň v osemnástich krajinách sveta.

 

Mary’s Meals: Milión jedál zo Slovenska pre hladujúce deti vo svete

 

Cesta s nebeskou Matkou

Tí, ktorí poznajú Mary’s Meals, neradi používajú pomenovanie „organizácia“. Je to dielo, ktoré v sebe ukrýva príbeh odvahy, obety, priateľstiev a „Božích náhod“. Magnus mal len dvadsaťštyri rokov, keď sa rozhodol svoj život nasadiť pre pomoc ľuďom v utečeneckých táboroch v Juhoslávii. Keď tam v roku 1992 vypukla občianska vojna, neváhal dokonca predať svoj dom, aby za získané peniaze kúpil kamión, na ktorom vozil humanitárnu pomoc.

Hoci tento mladík pochádzal zo Škótska, časť jeho srdca ostala práve v Juhoslávii, keď ešte v 80. rokoch ako pätnásťročný navštívil Medžugorje. Sila a krása tohto miesta sa v Magnusovi hlboko zakorenila, predovšetkým sa však silne prehĺbila jeho viera. Ochota ľudí pomôcť mu v jeho dobročinnosti ho posúvala vpred, a tak navštevoval mnohé krajiny, ktoré pre vojnu, hlad a choroby potrebovali pomoc iných. Magnus sa v roku 2002 dostal do Malawi v Afrike, kde sucho a hlad spôsobili veľký strach a biedu. Práve tam zazneli slová malého Edwarda a s nimi vznikla aj myšlienka vytvoriť dielo, ktoré spojí vzdelanie a jedlo v nádej na budúcnosť pre mnohé deti.

 

Mary’s Meals: Milión jedál zo Slovenska pre hladujúce deti vo svete

 

Hrnček kaše, ktorý mení životy

Podmienky, v akých deti vyrastajú v krajinách ako Etiópia, Malawi a India, sú mnohokrát za hranicou ľudskej dôstojnosti. Len ťažko si na Slovensku dokážeme predstaviť deti, ktoré sa túlajú po smetiskách a hľadajú zvyšky jedla. Hladu však čelí až tristo miliónov detí na svete.

Na Slovensku je samozrejmosťou, že deti musia navštevovať základné školy. Majú nárok na stravu prostredníctvom obedov, ktoré od minulého roka dotuje štát. Väčšina z nich už do samotnej školy prichádza ráno po raňajkách a s desiatou. Bez energie by len ťažko boli schopné sústrediť sa na výučbu.

Chudoba a hlad vo svete bránia deťom normálne sa vyvíjať a vzdelávať. Tento problém prináša následky nielen pre ich budúcnosť, ale aj pre budúcnosť celej krajiny. Avšak, ako povedal sám Magnus: „Pohľad na obrovské rozmery hladu vo svete by nás mohol zneistiť. Mali by sme myslieť na ďalšie dieťa, na ďalšiu školu, ktorá potrebuje našu pomoc.“

Mary’s Meals vďaka tejto vytrvalosti napreduje a podáva nové a nové hrnčeky kaše, ryže alebo fazule už v osemnástich krajinách. Jedlo je veľmi jednoduché, ale obohatené o živiny a vitamíny, ktoré deti potrebujú. Suroviny na prípravu jedál sú, pokiaľ je to možné, z miestnej produkcie, čím sa podporuje poľnohospodárstvo a ekonomika danej krajiny.

Mary’s Meals by nemohlo plniť svoju misiu, pokiaľ by miestna komunita nehrala kľúčovú úlohu. Členovia miestnej komunity sa totiž zaväzujú pracovať ako dobrovoľníci, ktorí sú zodpovední za prípravu a podávanie jedál. Často sú to práve rodičia detí, ktorí prichádzajú každé ráno, aby jedlo pripravili bez nároku na odmenu. Iba v Afrike je ich viac ako osemdesiattisíc. Deťom už len zostáva vytvoriť dlhý rad a počkať si na naplnenie vlastného hrnčeka. Spolupráca ľudí, ktorí pomoc podávajú a prijímajú, drží náklady na nízkej úrovni. Suma na jedlo pre jedno dieťa na celý školský rok je len 18,30 eur a zahŕňa všetky náklady projektu.

„Keď som s varením na tejto škole začínala, chodilo sem len deväťdesiat detí. Teraz ich je 249. Je to obrovský nárast a znak toho, že Mary’s Meals povzbudzuje deti, aby sa učili a chodili do školy, kde sa budú môcť zároveň chutne najesť,“ hovorí Mariam, kuchárka a mama jedného zo sýtených detí z Indie.

 

Mary’s Meals: Milión jedál zo Slovenska pre hladujúce deti vo svete

 

Reťaz malých skutkov lásky sa rozširuje na Slovensko

Mary’s Meals je jednoduché riešenie, avšak stojí za ním množstvo obetavých ľudí z rôznych kútov sveta. Od leta roku 2018 sa začala formovať malá skupina nadšencov rozhodnutých šíriť myšlienku Mary’s Meals aj u nás na Slovensku. Spočiatku to boli navzájom úplne neznámi ľudia, ktorých spájala túžba povedať vlastnej krajine o tomto charitatívnom diele. Väčšina z nich sa o Mary’s Meals dozvedela v Medžugorí, kam sa Magnus každoročne vracia na festival mladých Mladifest.

„Stretnúť Magnusa osobne bolo pekným svedectvom. Je to obyčajný človek, z ktorého ide pokora a jednoduchosť. Je v prvom rade otcom rodiny a svoju službu pre Mary’s Meals berie veľmi vážne. Osobne ma presvedčilo to, že Mary’s Meals začalo ako malý projekt dobra ľudí, ktorí sa rozhodli pomáhať a veľa tomu obetovali, a dnes napriek tomu, že je to už veľká organizácia, stále sú tam títo a mnohí ďalší ľudia, ktorí dobrovoľne obetujú kopu času a úsilia,“ hovorí Saška, ktorá sa stala jednou zo zakladajúcich dobrovoľníčok Mary’s Meals na Slovensku.

Netrvalo dlho a po prvých stretnutiach a výmene nápadov slovenských dobrovoľníkov vzniklo na jar roku 2019 oficiálne občianske združenie Mary’s Meals Slovensko, v júni už mali aj oficiálne zaregistrovanú verejnú zbierku. Potom začali oslovovať ľudí a to spustilo vlnu pomoci od Slovákov. Dobrovoľníci zorganizovali charitatívny koncert a beh, navštívili pútnické miesta ako Šaštín, Levoča a Litmanová. V modrých tričkách tam rozdávali letáky a pozývali ľudí hovoriť o Mary’s Meals ďalej a modliť sa za dielo pre chudobné deti.

Keďže dobro býva nákazlivé, myšlienka sa rýchlo šírila ďalej – a kto sa pre ňu zapálil, neostal bez odozvy. Slováci začali spontánne prichádzať s nápadmi, ako pomôcť, a začali ich sami realizovať. Zorganizovalo sa niekoľko charitatívnych kultúrnych podujatí, divadlo, koncert, prednášky na školách alebo charitatívne jarmoky počas Adventu. Veľkou inšpiráciou sa stal aj manželský pár, ktorý na vlastnej svadbe pozval svadobčanov, aby nekupovali kytice, ale venovali peniaze na pomoc chudobným deťom vo svete.

„Je úžasné, ako málo stačí, aby sme my, ktorí žijeme v ekonomicky vyspelejších krajinách, dokázali pomôcť deťom v núdzi. Suma 18,30 eur na celý školský rok pre jedno dieťa je čiastka, ktorú si väčšina z nás môže dovoliť darovať, a tak pomôže zmierniť nielen hlad vo svete, ale aj zvýšiť vzdelanosť detí,“ hovorí Margita, podporovateľka Mary’s Meals.

 

Mary’s Meals: Milión jedál zo Slovenska pre hladujúce deti vo svete

 

Milión porcií postavených na modlitbe

Od začiatku zbierky uplynulo skoro deväť mesiacov a spoločnými silami Slováci vyzbierali financie na prvých milión porcií jedla pre deti vo svete. Dobrovoľníci Mary’s Meals Slovensko sa zaviazali posielať sto percent vyzbieraných peňazí na medzinárodný zbierkový účet Mary’s Meals, priamo na podporu projektu školského stravovania. Všetky náklady na fungovanie slovenskej organizácie si zatiaľ hradia z vlastných zdrojov alebo s pomocou známych. Robia to z jednoduchého dôvodu. Veria, že Mary’s Meals je požehnané dielo a že ľudia, ktorí na ňom pracujú, majú dobré úmysly. A chcú inšpirovať iných.

Pridať sa k dielu a šíriť misiu Mary’s Meals môže skutočne každý. A to zďaleka nielen finančnou podporou. Magnus často hovorí, že toto dielo je postavené na mnohých „malých skutkoch lásky“. Ráta sa každá pomoc, rada, príležitosť dostať sa k novým ľuďom, každý zrealizovaný nápad. A v neposlednom rade sú to modlitby. Zakladatelia diela všetko zverujú nebeskej Matke, ktorá si Mary’s Meals chráni od začiatku.

Vždy, keď sa modlíme Otče náš, prosíme o náš každodenný chlieb. Prosme nielen pre seba, ale spomeňme si aj na tých, ktorým každodenný chlieb skutočne chýba. Inšpiráciou nám môže byť aj jednoduchá modlitba, ktorej autorom je Magnus a ktorú sa modlia podporovatelia Mary’s Meals nielen u nás. Pred Vianocami dostala cirkevné schválenie na Slovensku. Je to modlitba za všetky hladujúce deti sveta a rovnako za malé skutky lásky diela Mary’s Meals.

 

Mary’s Meals: Milión jedál zo Slovenska pre hladujúce deti vo svete

 

Mary’s Meals: Milión jedál zo Slovenska pre hladujúce deti vo svete

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00