Matej Kasan SJ: Zdravé spoločenstvo nemá problém prijať rozvedených

Matej Kasan SJ: Zdravé spoločenstvo nemá problém prijať rozvedených
Desaťročie ťahá spoločenstvo a nosí nielen v srdci a modlitbe príbehy rozvedených v Trnave. Reálne im teda vidí pod kožu viac ako ktokoľvek iný. Aj keď ešte stále napriek pribúdajúcemu počtu rozvedených veriacich nie je pastorácia pre nich tam, kde by mala byť – trnavské spoločenstvo Nová nádej aj vďaka Matejovi Kasanovi SJ (40)  je pre rozvedených svetlom v tme, miestom prijatia. O farizejstve niektorých veriacich či o ranách a ich hojení po rozvode sme teda hovorili s povolaným.

Kedysi bol status rozvedeného nezvyčajný, dnes ich je veľa aj medzi veriacimi. Prečo?

Veriacich rozvedených je podstatne menej, ale je pravda, že ich je pomerne dosť oproti minulosti. Myslím si, že viera pomáha ľuďom uvedomovať si hodnotu manželstva a rodiny, a tak ju skôr aj udržať. Nedá sa to však za každú cenu. Ak sú medzi partnermi neprekonateľné osobnostné problémy, ťažko je dosiahnuť, aby vzťah fungoval. Na druhej strane, vplyv doby prispieva k povedomiu, že aj rozvod je cesta a riešenie. Čo však nie vždy je skutočne tak.

 

Počet rozvodov aj medzi veriacimi kladie výzvu aj pre pastoráciu. Sú nejaké zmeny v plošnom vnímaní a návrhy, čo s tým v bežnej farnosti?

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00