TOP

Medzinárodné stretnutie piaristickej mládeže v Nitre

V Nitre počas prvého júlového týždňa prebiehalo stretnutie piaristickej mládeže z celej Európy. Účastníci stretnutia PYM (Piarist Youth Meeting) strávili týždeň prehliadkou Nitry, výletom na Dražovský kostolík, duchovnými aktivitami, koncertami a výletom do Trenčína.
Autori: Andrej Kmotorka a Monika Gubáňová
Autor fotografií: Adam Klenka

Každoročne sa organizuje PYM v inom štáte Európy, kde pôsobí Rehoľa piaristov. Tohtoročným hlavným mottom stretnutia je citát z Jánovho evanjelia 7,37: Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Po piatich rokoch sa organizujúcou krajinou stáva opäť Slovensko. Podujatie je prioritne určené pre študentov piaristických škôl starších ako 16 rokov, ale taktiež je určené aj pre všetkých mladých ľudí pôsobiacich v mládežníckych spoločenstvách pri reholi piaristov.

 

 

„Našou túžbou bolo viac ako 120 mladým ľuďom z Poľska, Maďarska, Česka a Bieloruska predstaviť Slovensko ako hodnotovú a krásnu krajinu v strede Európy”, hovorí P. Matúš Palaj, organizátor stretnutia.

Program bol doplnený aj o dobrovoľnícke aktivity skrášľovania životného prostredia, mnohé kultúrne a odborné workshopy (napr. hudobný, tanečný, dramatický, mediálny, umelecký, prvej pomoci a pod.). Spomedzi mnohých športových aktivít môžeme spomenúť medzinárodný volejbalový turnaj.

 

 

Počas celého podujatia mohli účastníci načerpať i duchovne. Program bol vyskladaný tak, aby si každý z účastníkov našiel to čo je mu blízke (sv. omša, modlitba chvál, taizé, modlitby v skupinkách, sv. ruženec a pod.)

 

 

Nemohla chýbať diskotéka a taktiež veľmi obľúbené Piaristické tance, ktoré mladí najmä z Poľska tancovali počas každej voľnej chvíle. Prednášky a časť programu bola tlmočená z angličtiny do poľštiny, maďarčiny a slovenčiny.

 

 

O účastníkov zo zahraničia sa staralo 31 dobrovoľníkov zo Slovenska, celkovo sa v Nitre stretlo 155 mladých ľudí. Nie je to však konečné číslo, na podujatie zavítali aj ďalší hostia zo Slovenska či zahraničia a celkovo sa počas 7 dní zúčastnilo podujatia približne 170 účastníkov.

 

 

Účastníci podujatia sa v zúčastnili Cyrilometodskej púte v Nitre  taktiež sprievodných akcií tohto podujatia. Podujatie vyvrcholilo galavečerom v sobotu, kde mladí mohli vidieť iluzionistu, predstaviť výstupy z workshopov, a v modlitbe poďakovať za celé podujatie.

 

 

Spolupráca piaristickej mládeže bude pokračovať aj po tomto medzinárodnom stretnutí, predovšetkým v hľadaní nových spôsobov, ako evanjelizovať mladých ľudí a pomôcť  Európe priblížiť kresťanské hodnoty mladým ľuďom.Komentáre